Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální Partnerství Valašské Meziříčí

Tisk E-mail

Přehled členů Lokálního partnerství:

 • Argo, společnost dobré vůle Zlín, z.s.
 • Bytová komise města
 • DAR - Demokratická aliance Romů ČR
 • Dětský domov Valašské Meziříčí
 • Diakonie ČCE – hospic CITADELA
 • Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
 • Charita Valašské Meziříčí
 • ISŠ - COP Valašské Meziříčí
 • Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Krajský úřad Zlínského kraje
 • Mateřská škola Hrachovec
 • Mateřská škola kola Vyhlídka
 • Mateřská škola Kraiczova
 • Mateřská škola Podlesí
 • Mateřská škola Seifertova
 • Mateřská škola Štěpánov
 • Městská knihovna Valašské Meziříčí
 • Městská Policie
 • Městský úřad, Odbor sociálních věcí
 • Městský úřad, oddělení rozvoje města a KPSS
 • Mládež pro Krista, z.s.
 • MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené
 • Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
 • o. s. AGARTA
 • Občanská poradna Pod Křídky
 • Odbor majetkové správy
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor školství kultury a sportu
 • Police ČR, OO PČR VM
 • Probační a mediační služba Vsetín
 • Rodina u nás, z.s.
 • SPŠ stavební
 • Starosta města Valašské Meziříčí
 • Středisko výchovné péče Valašské Meziříčí
 • Středisko výchovné péče Valašské Meziříčí
 • SVČ Domeček
 • Technické služby města Valašské Meziříčí, p.o.
 • Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Valašské Meziříčí
 • Vedení města, 1. místostarosta
 • Vedení města, 2. místostarostka
 • Základní škola Vyhlídka
 • Základní škola Křižná
 • Základní škola Masarykova
 • Základní škola Salvátor
 • Základní škola Šafaříkova
 • Základní škola Žerotínova
 • ZŠ a MŠ Křižná


//]]>