Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Klášterec nad Ohří a Vejprty

Tisk E-mail

Lokální partnerství Klášterec nad Ohří a Vejprty bylo ustaveno schválením SPSZ zastupitelstvem měst ke dni 22. 10. 2015. Na jeho setkání byly definované celkem čtyři pracovní skupiny (bydlení, vzdělávání, prevence, zaměstnanost) a jmenováni členi těchto tematických pracovních skupin, kteří se dále podíleli na tvorbě Strategického plánu sociálního začleňování (11/2015). Jedná se tedy o široce pojatou strategii integrující oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu v kontextu dostupných zdrojů.

Jednotlivé priority měst byly zapracovány do cílů a opatření SPSZ, které vedly k podání individuálních projektů. V aktuální době se realizují projekty v oblasti rozvíjení a rozšíření sociálních služeb např. odborného sociálního poradenství, nízkoprahového zařízení, terénních služeb nebo dluhové poradny či aktivity ve zvyšování finanční a funkční gramotnosti, posilování rodičovských kompetencí či v tvorbě a implementace systému prostupného bydlení či zaměstnávání.Členové Lokálního partnerství Klášterec nad Ohří a Vejprty:
 • Agentura pro sociální začleňování
 • MěÚ Vejprty/ Klášterec nad Ohří
 • Policie ČR
 • Městská policie Klášterec nad Ohří
 • Úřad práce, kontaktní pracoviště Kadaň-Vejprty/ Klášterec nad Ohří
 • OSPOD Kadaň
 • SBD Klášterec nad Ohří
 • SVJ Mírová 480, Klášterec nad Ohří
 • World invest, v.o.s.
 • MŠ Dlouhá/Lesní/Souběžná/Lipová Klášterec nad Ohří/ MŠ Vejprty
 • ZŠ Petlérská/Krátká/Školní Klášterec nad Ohří/ ZŠ Vejprty
 • Praktická škola Vejprty
 • MSSS Vejprty
 • Naděje
 • Světlo Kadaň z. s.
 • Radka z. s.  – rodiče a děti KadaněAktualizováno ke dni 25.10.2017


Inspirace

Napsali o nás


//]]>