Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Lokální partnerství Větřní

Tisk E-mail


Členové Lokálního partnerství Větřní se poprvé sešli dne 12.září 2011. Pracovníky Agentury byl představen účel jeho vzniku a bylo vymezeno jeho poslání. Byla představena Agentura, její nástroje a metody práce a prezentovány hlavní dotační výzvy Evropské unie využitelné pro sociální integraci. Členové Lokálního partnerství byli seznámení s náplní práce lokálního konzultanta pro obec Větřní na nejbližší měsíce. Hlavním tématickým blokem prvního setkání byla identifikace hlavních problémů a potřeb v oblasti sociálního vyloučení ve Větřní. Následovala diskuze nad analýzou potřeb, kterou zpracoval lokální konzultant Agentury pro Větřní, a která bude dále v rámci Lokálního partnerství dále rozvíjena.

Na dalším jednání budou představeny výsledky situační analýzy obce Větřní. Analýza, kterou vypracovává pro Agenturu externí dodavatel, má přinést popis výchozí situace sociálně vyloučené populace, zmapuje využívání integračních opatření v obci, posoudí jejich efektivitu a přinese mimo jiné i sběr kvantitativních dat. Tato analýza je jedním z klíčových vstupů pro zahájení práce členů Lokálního partnerství na strategickém plánu sociálního začleňování pro tuto lokalitu. Členové lokálního partnerství se pro jeho přípravu rozdělí do pracovních skupin dle tématických oblasti (bydlení, zaměstnávání, soc.služby atd.). Ty začnou rozpracovávat opatření navržená v situační analýze a na úvodních setkáních Lokálního partnerství.

Členové Lokálního partnerství Větřní:
 • Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách
 • Obec Větřní
 • Město Český Krumlov (soc.odbor, OSPOD)
 • Policie ČRÚřad práce, kontaktní pracoviště Český Krumlov
 • Základní škola a Mateřská škola Větřní
 • Lačho Lav, o.s.
 • Aver Droom, o.s.
 • KoCeRo, o.p.s.
 • Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s.
 • Centrum pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov, o.p.s.
 • Krajský úřad Jihočeského kraje

 


Inspirace

Napsali o nás


//]]>