Milí čtenáři,

zasíláme vám první letošní vydání aktualit ze světa sociálního začleňování. Nejen v tomto čísle, ale i v těch, které letos budou následovat, se můžete těšit na aktuality, články, rozhovory, videa a pozvánky na zajímavé akce.

Než vám představím hlavní témata tohoto vydání, dovolím si ještě ve stručnosti shrnout hlavní aktivity Agentury pro sociální začleňování. Hlavním posláním Agentury je pomáhat v sociálně vyloučených lokalitách a systémově řešit jejich problémy. Realizujeme proto dva evropské projekty na podporu sociálního začleňování v sociálně vyloučených oblastech. V současné době Agentura působí ve 41 lokalitách a dále se snaží o navázání spolupráce s dalšími. Projekty se zaměřují na podporu a rozvoj inkluzivního vzdělávání a oblastí, které pomohou k efektivnějšímu sociálnímu začlenění osob, které jsou sociálně slabé a vyloučené. Mezi tyto oblasti patří podpora zaměstnanosti, rozvoje kvalitního bydlení, bezdlužnosti obyvatel, rozvoje sociálních služeb apod.

Letošní první sérii aktualit z oblasti sociálního začleňování jsme se rozhodli věnovat především dvěma tématům souvisejících s novinkami v oblasti legislativy - sociálnímu bydlení, kde jsme pro vás připravili rozhovor s naším expertem Romanem Matouškem a dluhům. V této oblasti vám přinášíme tři články věnující se novele insolvenčního zákona, která nabude účinnosti 1. 7. 2017 a projednávané druhé novele, která by měla pomoci lidem v dluhové pasti.

Přeji všem hezké inspirativní čtení.

Radek Jiránek, ředitel

Stalo se

Vláda projednala plán úkolů v oblasti bydlení v sociálně vyloučených lokalitách

Vláda projednala plán úkolů v oblasti bydlení v sociálně vyloučených lokalitách

Vláda se na svém jednání v pondělí 16. ledna 2017 věnovala problémům s bydlením v sociálně vyloučených lokalitách. Tématem byly především dluhy za služby. Někteří majitelé bytů mají vůči společenstvím vlastníků jednotek nebo družstvům dluhy za služby, přestože jsou jim tyto náklady hrazeny v dávkách na bydlení.

Ministr Chvojka s Agenturou pro sociální začleňování navštívil Most

Ministr Chvojka s Agenturou pro sociální začleňování navštívil Most

V úterý 24. ledna navštívil ministr Jan Chvojka statutární město Most. Jednalo se o návštěvu jednoho ze čtyř desítek měst a obcí spolupracujících v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám s Agenturou pro sociální začleňování. Ta spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Konference otevřela odbornou debatu nad aktuálními výzvami sociálního bydlení

Konference otevřela odbornou debatu nad aktuálními výzvami sociálního bydlení

Odborná konference k sociálnímu bydlení a jeho aktuálním výzvám představila praktické zkušenosti se zaváděním a rozvojem systémů sociálního bydlení v České republice. V Lichtenštejnském paláci v Praze ji dnes uspořádala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Armádou spásy ČR.

Z LOKALIT

Žlutice a Valeč se zaměří na podporu zaměstnávání, posílení finanční a právní gramotnosti, práci s rodinami s dětmi i větší zapojování veřejnosti do řešení problémů města

Žlutice a Valeč se zaměří na podporu zaměstnávání, posílení finanční a právní gramotnosti, práci s rodinami s dětmi i větší zapojování veřejnosti do řešení problémů města

Město Žlutice a obec Valeč úspěšně řeší sociální problémy a chudobu svých obyvatel. Žlutice jsou dlouhodobě zapojeny do spolupráce s vládní Agenturou pro sociální začleňování a právě díky této spolupráci se od 1. března spouští projekt Terénního programu Světla Kadaň. Program nabídne obyvatelům např. poradenství v oblasti bydlení či zaměstnávání nebo krizovou intervenci. Připraveny jsou i jiné projekty a plánují se další, zejména na rekonstrukci budov.

Zastupitelstvo Mostu podpořilo plán na řešení sociálních problémů

Zastupitelstvo Mostu podpořilo plán na řešení sociálních problémů

Město Most má v pořadí již druhý strategický plán sociálního začleňování, který vznikl ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády. Plán se mimo jiné zaměří na podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, konkrétní řešení problémů v místní části Stovky, na prevenci kriminality a rozšíření terénních programů. Pro tyto projekty bude využito 92 miliónů z evropských dotací.

Rozhovor s expertem Agentury Romanem Matouškem o sociálním bydlení

Rozhovor s expertem Agentury Romanem Matouškem o sociálním bydlení

Rozhovor s Romanem Matouškem je k přečtení zde.

Zajímá vás, co nového přináší insolvenční zákon? Čtěte níže články, které jsme pro vás připravili.

Novela insolvenčního zákona pomůže lidem v dluhové pasti

Novela insolvenčního zákona pomůže lidem v dluhové pasti

Snížení počtu předlužených osob a jejich návrat do běžného a ekonomicky aktivního života - to jsou hlavní cíle novely insolvenčního zákona, kterou vláda schválila na svém jednání 8. 2. 2017.

Novinky insolvenčního zákona včetně povinné akreditace začnou platit již brzy. Co to přesně pro poskytovatele služeb v oblasti oddlužení znamená?

Novinky insolvenčního zákona včetně povinné akreditace začnou platit již brzy. Co to přesně pro poskytovatele služeb v oblasti oddlužení znamená?

Novela insolvenčního zákona regulující poskytování služeb v oblasti oddlužení nabude účinnosti 1. července 2017 a přinese novou povinnost získání akreditace pro neziskové a další organizace poskytující služby v oblasti oddlužení.

Novela insolvenčního zákona mimo povinné akreditace také od 1. 7. 2017 přináší řadu zásadních změn. Co dalšího se novelou mění?

Novela insolvenčního zákona mimo povinné akreditace také od 1. 7. 2017 přináší řadu zásadních změn. Co dalšího se novelou mění?

Schválené novinky v novele insolvenčního zákona také upravují výši odměny za sepsání a podání návrhu, způsob dané úhrady a také ruší povinné přezkumné jednání a schůze věřitelů.

Pozvánky na akce

Eduspace

Zveme vás na festival vzdělávání EDUSPACE, který se uskuteční 19. – 20. 5. v Brně. V rámci festivalu pořádáme odborný panel na téma Spolupráce škol a zřizovatelů v oblasti podpory dětí a žáků marginalizovaných skupin. Na festivalu jako jeden z panelistů také vystoupí náš expert na téma inkluzivní vzdělávání Vladimír Foist. V současné době se již můžete registrovat na festival. Těšíme se na vás v Brně.

Dne 5. – 8. 4. vás zveme na 3. ročník Oslav Mezinárodního dne Romů, které se letos ponesou v duchu vzájemné spolupráce všech s mottem MŮŽEM SPOLU. Projekt HateFree je jedním z partnerů akce.

Pracovní příležitosti

Eduspace

Staňte se součástí našeho týmu. Stále hledáme nové kolegy na různé pracovní pozice do našich kanceláří v Praze, Ostravě, Ústí nad Labem a i kolegy přímo do terénu. A pokud stále studujete? Tak vám nabízíme jedinečnou možnost u nás studijní stáž absolvovat. Načerpáte tak zkušenosti například z expertních a výzkumných činností, organizace setkání s veřejností nebo PR aktivit. Veškeré volné pracovní pozice a stáže uvádíme na našich webových stránkách.

Agentura pro sociální začleňování © 2017