Březen - duben 2012

Vážení přátelé,

zasíláme Vám pravidelný souhrn aktuální činnosti Agentury pro sociální začleňování a jejích partnerů v místech, kde Agentura působí. V první části představujeme výsledky rozsáhlého výzkumu, který ukázal, jaká je skutečná podoba pohybu sociálně slabých obyvatel v regionu Šluknovska a navrhuje kroky, které mohou vést ke zlepšení situace sociálně slabých v tomto místě. Informujeme také o našich aktivitách následujících po napadení patnáctiletého chlapce v Břeclavi a následných protestech veřejnosti proti zhoršené bezpečnostní situaci ve městě.

V části věnované místům, kde Agentura působí se dočtete o řadě konkrétních kroků vedoucích k podpoře sociálního začleňování, ke kterým se rozhodla jednotlivá města – Litvínov jako druhé město v republice zavedl podmínku zaměstnání minimálně deseti procent dlouhodobě nezaměstnaných do veřejných zakázek města, Sokolov spustí systém prostupného bydlení a Kutná Hora zaměstná tři asistenty prevence kriminality.

Přejeme Vám příjemný přechod ke slunečným a letním dnům.

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Šluknov

AGENTURA PŘEDSTAVILA VÝSLEDKY VÝZKUMU PODOBY MIGRACE NA ŠLUKNOVSKU

V úterý 20. března 2012 představili vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková a ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska zdejším starostům výsledky rozsáhlé analýzy migračních trendů na Šluknovsku. Ty mimo jiné ukazují, že sociálně slabí lidé na Šluknovsku migrují převážně mezi jednotlivými městy v rámci Šluknovského výběžku. Tato migrace není nijak řízena ze strany samospráv, je způsobená především malou stabilitou a udržitelností bydlení. Někteří naopak zůstávají dlouhodobě na ubytovnách, kde platí za bydlení horší kvality vyšší částky než nájemníci v okolí.

Analýza obsahovala i konkrétní návrhy pro vedení měst v jednotlivých oblastech, které by měly v nejbližší době přispět ke zmírnění sociálního vyloučení v této oblasti. O těchto návrzích a jejich sjednocení s těmi, které jsou zahrnuty ve studii vypracované pro Ústecký kraj od výzkumníků z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jednali vládní zmocněnkyně pro lidská práva a ředitel Agentury ve čtvrtek 19. dubna v Rumburku na setkání Pracovní skupiny pro sociální začleňování Ústeckého kraje.

Agentura pro sociální začleňování

BŘECLAV PO NÁSILNÉM ÚTOKU: PODPORA RODINĚ NAPADENÉHO CHLAPCE A VEDENÍ MĚSTA

V Břeclavi došlo v neděli 15. dubna v nočních hodinách k napadení patnáctiletého chlapce třemi dosud neznámými pachateli. Chlapec byl hospitalizován a následkem útoku mu musela být odebraná ledvina. Za jednoho z pachatelů označil napadený Roma. Útok se tak stal příčinou protestů obyvatel Břeclavi, kteří se rozhodli podpořit matku napadeného a upozornit na zhoršenou bezpečnostní situaci ve městě protestním pochodem. V neděli 22. dubna se ve městě konaly tři protestní akce (jednu z nich uspořádali příznivci krajní pravice).

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková se ve středu 18. dubna zúčastnila jednání zastupitelů v Břeclavi, kteří se na něm mimo jiné věnovali bezpečnostní situaci ve městě. Zmocněnkyně Šimůnková a ředitel Šimáček se také setkali s matkou napadeného chlapce. Monika Šimůnková se k situaci v Břeclavi vyjádřila v rozhovoru pro regionální vydání deníku MF DNES a před protestními akcemi vydala tiskové prohlášení varující před zneužitím celé události extremisty.

Ředitel Agentury byl se starostou města v pravidelném kontaktu. Břeclav je totiž jednou z lokalit, kde působí Agentura pro sociální začleňování. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ředitel Agentury i starosta Břeclavi se shodli na pokračování v přípravě preventivních programů, které jsou v současnosti v Břeclavi ve spolupráci s partnery Agentury připravovány. Nejbližším z nich by mělo být vybudování azylového domu pro lidi, kteří řeší akutní problémy s bydlením nebo jeho ztrátou.

M. Šimůnková

SETKÁNÍ ZMOCNĚNKYNĚ PRO LIDSKÁ PRÁVA SE ZÁSTUPCI ROMSKÝCH ORGANIZACÍ

Dne 24.dubna se v Lichtenštejnském paláci uskutečnilo setkání zmocněnkyně pro lidská práva se zástupci romských organizací, krajskými romskými koordinátory a dalšími zástupci romské veřejnosti. Diskuze se zaměřila na pocity Romů po šluknovských událostech a návrhy na podporu romských organizací. Zástupci Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách představili činnost Agentury v uplynulém období. Ta je zároveň popsána ve výroční zprávě, která bude v červnu předložena vládě.

Agentura pro sociální začleňování

ZE ZASEDÁNÍ RADY VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY

Dne 29. března 2012 zasedala Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny, jehož se účastnil i její předseda, premiér Petr Nečas. Jednání řídila vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Hlavním bodem programu bylo projednání návrhu dotací pro rok 2012 rozdělovaných v rámci tří dotačních programů Úřadu vlády ČR na podporu integrace Romů. V programu Podpora terénní práce Rada schválila návrh na podporu 40 žádostí o dotaci v celkové výši 10 milionů korun. Ředitel Agentury pro sociální začleňování na jednání představil analýzu migračních trendů na Šluknovsku. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva zde informovala o materiálu připravovaném pro vládu, který shrnuje postup státní správy při řešení situace na Šluknovsku. Ten označuje postup státní správy za nekoordinovaný a málo efektivní.

M. Šimůnková: Útok v Břeclavi je čin jednotlivců, ne všech Romů

VLÁDNÍ ZMOCNĚNKYNĚ SE SETKALA S NEZÁKONNĚ STERILIZOVANÝMI ŽENAMI

Ve čtvrtek 26. dubna diskutovala v Ostravě vládní zmocněnkyně pro lidská práva s ženami, které byly v minulosti nezákonně sterilizovány a nyní je připravováno jejich odškodnění.

Odškodnění by podle návrhu Rady pro lidská práva měly dostat dvě skupiny žen - ty, kterým zákrok lékaři provedli v letech 1973 až1991 a stát jim za něj nabízel peníze a druhá skupina žen je po roce 1991, těch, které neměly možnost domoci se odškodnění z důvodu uplynutí promlčené tříleté lhůty. Návrh Rady počítá s finančním odškodněním pro tyto ženy.

V návrhu Rady je uvedena částka 100 až 150 tisíc korun na jednu ženu. Poškozené ženy však požadují minimálně půl milionu korun. Přesný postup vyplácení odškodného by vláda měla schválit do konce příštího roku.

Agentura pro sociální začleňování

FOTOREPORTÁŽ AKTUÁLNĚ.CZ: JAK VYPADÁ DEN LOKÁLNÍHO KONZULTANTA AGENTURY

Na zpravodajském serveru Aktuálně.cz byla zveřejněna fotoreportáž přibližující práci Agentury v sociálně vyloučených lokalitách i tyto lokality samotné. Reportáž zobrazuje jeden z pracovních dnů lokálního konzultanta Alexandera Olaha, který působí na Tepelsku a Toužimsku. Autorem fotografií je fotoreportér Aktuálně.cz Jan Langer.

Šluknov: Projekt města a Agentury zaměstná 26 dlouhodobě nezaměstnaných

ŠLUKNOV: PROJEKT MĚSTA A AGENTURY ZAMĚSTNÁ 26 DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÝCH

Ve Šluknově vznikne šestadvacet nových pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané. Projekt "Uč se a pracuj" společně připravený městem Šluknov a lokální konzultantkou vládní Agentury pro sociální začleňování nejprve zapojí nezaměstnané do rekvalifikačních kurzů a poté získají pracovní místa při údržbě městské zeleně.

Z LOKALIT

HAVÍŘOV

Na sídlišti Šumbark bylo 20. března otevřeno Poradenské centrum Khamoro, které bude místním sociálně slabým lidem poskytovat terénní programy, sociální a odborné poradenství. Díky novému středisku může být nyní na jednom místě poskytována řada sociálních služeb pro obyvatele této části Havířova, ve které žije velký počet sociálně slabých osob. Konkrétně jde o terénní programy, sociálně aktivizační služby a odborné poradenství.

Od května funguje také komunitní centrum v Prostřední Suché, které provozuje Slezská diakonie. To bude poskytovat služby terénní programy a odborné sociální poradenství a také programy pracovního poradenství a předcházení násilí v rodinách pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit Prostřední Suchá a hotelového domu Impuls.

Rada a Zastupitelstvo města Havířova schválily Koncepci prevence kriminality na léta 2012 - 2015, kterou připravili členové pracovní skupiny Bezpečnost Lokálního partnerství Havířov. Koncepce je dostupná na webových stránkách města.

BROUMOV

V úterý 6.března pořádalo sdružení Romodrom den otevřených dveří v Centru pro rodinu, které podporuje rodiny a děti ze sociálně vyloučených lokalit. Občanské sdružení Romodrom v centru poskytuje celkem tři služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství a mateřský klub pro rodiče s dětmi. Centrum sídlí v budově bývalé základní školy. Bylo zrekonstruováno a vybaveno díky projektu financovanému z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). S přípravou projektu asistoval městu lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování, v době jejího působení v Broumově

KUTNÁ HORA

Byly podány dva projekty na rozvoj sociálních služeb v Kutné Hoře. Ve Školní ulici vznikne ( pokud budou dotace schváleny ministerstvem práce) vzniknout azylový dům pro matky s dětmi spolu s klubem pro děti. V Trebišovské ulici by mělo být otevřeno centrum sociálních služeb, kde rodiny i jednotlivci najdou podporu při dluhových obtížích, vznikne vzdělávací centrum a v neposlední řadě mobilní klub pro mládež. Všechny investice by měly být ze 100 procent hrazeny z evropských dotací.

Městská policie provedla výběrové řízení na pozici asistentů prevence kriminality. Z patnácti zájemců byli vybráni tři, kteří by měli od června být zaměstnáni na této pozici, která byla zřízena díky projektu financovanému Ministerstvem vnitra.

Dobrovolnické centrum získalo bylo městskou dotaci na organizaci doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Doučování probíhá ve spolupráci se ZŠ Kamenná stezka na škole i na vybraných ubytovnách.

Město přijalo vyhlášku na regulaci hazardu. Původní přísnější záměr byl nakonec zmírněn, zástupci lokálního partnerství budou ale během roku usilovat o výraznější regulaci. Od února se pravidelně schází komise jmenovaná radou, která zastupitelstvu navrhne ucelenou koncepci sociálního bydlení v Kutné Hoře. První návrh by měl být představen v červnu.

JIRKOV

Členové Lokálního partnerství, kteří pracují přímo v sociálně slabých rodinách se během března a dubna zaměřili na propagování zápisů do mateřských škol v rodinách. Pokračovala také jednání o využití dvou přípravných ročníků jako základního integračního nástroje. Byla dokončena Analýza sociálního bydlení v Jirkově. Byla rozeslána partnerům a na počátku května bude veřejně prezentována.

TRMICE

V únoru město Trmice schválilo Strategický plán prevence kriminality pro roky 2012 až 2013. Město také podalo žádost o dotaci na vybudování sportovního hřiště, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let, rodinné centrum a zavedení dvou terénních pracovníků při Městském úřadu Trmice.

Od února probíhalo v Trmicích mapování dětí v rodinách a nábor do přípravného ročníku ZŠ Trmice a předškolního centra sdružení Romano jasnica. Sdružení Romano jasnica od 1.dubna 2012 otevřelo předškolní centrum "Šneček" pro děti do 6 let. Centrum je otevřeno od pondělí do čtvrtka v dopoledních hodinách.

Na dubnovém setkání Lokálního partnerství se uskutečnil seminář "Dopady sociální reformy s důrazem na sociálně vyloučené lokality". Seminář vedl Mgr. David Beňák. Seminář byl zaměřen zejména na vykonávání veřejné služby jako aktivního nástroje politiky zaměstnanosti. V rámci semináře probíhala výměna názorů a zkušeností mezi neziskovými organizacemi a státní správou.

LITVÍNOV

Město Litvínov zařadilo do směrnice o zadávání veřejných zakázek města podmínku, že vítězná firma musí na zakázce zaměstnat 10 procent z řad dlouhodobě nezaměstnaných vedených dlouhodobě v evidenci Úřadu práce.

Vedení základní a praktické školy spolu s odborem sociálních věcí a školství spolupracují s cílem udržet co nejvíce dětí se sociálně-kulturním znevýhodněním v hlavním vzdělávacím proudu.

Proběhlo další pravidelné setkání zástupců neziskových organizací a dalších partnerů. Předali jsme jim aktuální informace o novinkách souvisejících se sociální reformou, vysvětlili praxe úřadu práce a prezentovali podpořené projekty v oblasti prevence kriminality.

HODONÍN

Pracovníci sociálního odboru Městského úřadu Hodonín a nový lokální konzultant Agentury pro Hodonín se na začátku dubna zúčastnili jednodenní stáže v Litvínově, kde se seznamovali s místním systémem prostupného bydlení.

V nejbližších dnech podá město Hodonín projekt, díky kterému by mělo v budoucnu dojít k významnému rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vybudování moderního ambulantního pracoviště pro pomoc rodinám.

DĚČÍN

Město Děčín společně se Střední školou lodní dopravy a technických řemesel chce řešit problematiku chudých dětí, které vypadávají z prvních ročníků střední školy. Společně podali projekt, který ověří systém práce s dětmi, které jsou na počátku svého studia na střední škole neúspěšné. V rámci projektu vznikne síť spolupracujících organizací, pozice koordinačního pracovníka, motivační program a systém tutoringu. Město a škola tak budou pracovat nejen s dětmi, ale také s jejich rodinami, zapojí do práce i nadané studenty, kteří budou pracovat na pomoci svým spolužákům. Projekt přispěje k podchycení neúspěšných žáků a má za cíl zabránit jejich celoživotní závislosti na sociálních dávkách.

SOKOLOV

Jsou dokončovány poslední přípravy ke spuštění systému prostupného bydlení v Sokolově. Dokončují se smlouvy mezi jednotlivými členy systému. Město Sokolov dává do systému dva startovací byty, které projdou částečnou rekonstrukcí a poté se do nich přestěhují rodiny z azylového domu pro matky s dětmi. Do systému bude zapojena i soukromá ubytovna, ve které začnou pracovníci neziskových organizací poskytovat terénní služby.

Radní města schválili návrh projektu, ze kterého by měl být hrazen vznik Komunitního centra sociálních služeb. To bude sdružovat nízkoprahové zařízení a zázemí pro sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a terénní sociální práci. Pokud budou městu přiděleny požadované prostředky, přivítá sokolovské komunitní první uživatele služeb na jaře roku 2014.

Nezisková organizace Pomoc v nouzi otevřela v Sokolově dluhovou poradnu. Poradna nabízí své služby a poradenství sokolovským občanům bezplatně jednou týdně.

Město Sokolov podalo projektovou žádost, jejímž cílem je vybudovat lokální síť inkluzivně orientovaných škol poskytujících podporu žákům ohroženým selháváním ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění nebo odlišného kulurního prostředí v rodině.

Do projektu budou zapojeny tři sokolovské základní školy - ZŠ Rokycanova, ZŠ Křižíkova a ZŠ Švabinského. Ty zavedou pozici školního asistenta, psychologa a speciálního pedagoga, kteří budou žákům z cílové skupiny asistovat přímo ve vyučování, podporovat je v přípravě na vyučování, komunikovat s jejich rodiči a působit i přímo v sociálně vyloučených domácnostech. Pokud bude žádost úspěšně přijata, bude projekt realizován od ledna 2013 po dobu dvou let.

KOLÍN

Členové Lokálního partnerství schválili finální podobu strategického plánu sociálního začleňování, který určuje hlavní kroky v oblasti sociálního začleňování v Kolíně do konce roku 2014. Nyní jej projednají radní a zastupitelé města.

V součinnosti s vedením města, bytového a sociálního odboru je připravován takzvaný "záslužný systém podpory bydlení mimo lokalitu". Ten nabízí obyvatelům domů v sociálně vyloučené lokalitě Zengrova, kteří plní své závazky, možnost získat bydlení v jiných částech města. Zájemci musí být bez dluhů, mít v Kolíně trvalé bydliště, jejich děti musí pravidelně docházet do školy. O přidělení bytu v jiné části města bude rozhodovat komise, která byla pro tento účel ustanovena.

Občanské sdružení Prostor podalo dvě žádosti do grantové výzvy ČSOB na realizaci dvou projektů v sociálně vyloučené lokalitě Zengrova. První se týká finanční gramotnosti, je zaměřen a doučování dětí školního věku v matematiku a logickém uvažování. Děti se v něm seznámí se základními finančními produkty, které by měly být bezpečné. V prostorách komunitního centra vznikne v rámci projektu "banka", která bude nabízet všechny produkty jako kterákoliv standardní banka (vedení účtu, výběr pomocí karty, úvěry, půjčky apod.).

Druhý projekt má za cíl v lokalitě vytvořit tzv. komunitní zahradu. V rámci tohoto projektu bude zrekultivována zahrada, poseta novou trávou a bude zde vysázeno několik okrasných stromků a keřů. Vznikne zde zátiší s lavičkami a cesty vysypané jemným štěrkem. Cílem je zkrášlit podobu místa, které je místními obyvateli i okolím negativně vnímáno a zapojit do úprav i místní obyvatele.

Město Kolín získalo prostředky z Programu prevence kriminality ministerstva vnitra. Ve městě bude rozšířen kamerový systém, bude obnoveno vybavení některých dětských hřišť a proškoleni strážníci městské policie.

CHEB

V průběhu března a dubna se v Chebu podařilo dojednat pokračování rozsáhlého individuálního projektu (IPo), který chtěli zástupci města ukončit. V rámci tohot projektu město vyhlásilo výběrové řízení na poskytovatele sociálních služeb, které bude uzavřeno na začátku května. Služby terénní program a dluhové poradenství budou realizovány od začátku června, od července pak nízkoprahové zařízení pro mládež nad 15 let, krizová a raná péče, odborné sociální poradenství a vzdělávací aktivity.

VEJPRTY

V průběhu března a dubna proběhlo několik cyklů konzultací ohledně připravovaného projektu, který zajistí zřízení Centra sociálních služeb města Vejprty. Žádost by měla být dokončena do konce dubna.

Za podpory města začal probíhat nábor dobrovolníků pro doučování romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit. Městu byla taktéž přiznána dotace na terénního sociálního pracovníka.

JÁCHYMOV

Koncem dubna se uskutečnila první pracovní skupina nového mezinárodního projektu Inspiration, do něhož je zapojen i Jáchymov. Členem této pracovní skupiny je i lokální konzultantka Agentury. Výstupem projektu, do kterého jsou zapojeny i další německé organizace, bude navržení nových nástrojů pro práci s mládeží a jejich zavedení do praxe.

Z ODBORNÉ ČINNOSTI

SEMINÁŘ O NÁSLEDCÍCH HAZARDU A MOŽNOSTECH JEHO REGULACE

Agentura pro sociální začleňování uspořádala ve čtvrtek 22. března ve Strakově akademii pro zástupce obcí, s nimiž spolupracuje, seminář o následcích hazardu a možnostech, jak jej v obcích regulovat. Seminář připravilo občanské sdružení Brnění. V jednotlivých příspěvcích byly představeny zkušenosti se všeobecně závaznými vyhláškami měst a obcí v oblasti regulace hazardu a také příklady dobré praxe současných právních úprav regulace hazardu a výhledy a rizika spojovaná s nově navrhovaným loterním zákonem.

ŠKOLENÍ POLICISTŮ NA ŠLUKNOVSKU

Odborný pracovník Agentury pro oblast bezpečnosti připravil na začátku dubna ve spolupráci se zástupci občanského sdružení Společně k bezpečí pro příslušníky Policie ČR působící v oblasti Šluknovska seminář s názvem "Řešení bezpečnostních rizik sociálního vyloučení". Během dvoudenního semináře, který se konal v Krásně Lípě, se účastníci seznámili s podobou krizové komunikace při demonstracích extremistů, která byla úspěšně uplatňována v Přerově, nebo s působením policistů v prostředí sociálního vyloučení a se specifiky tohoto prostředí.

WORKSHOP K TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCI NA OBCÍCH

Odborná pracovnice Agentury pro oblast sociálních služeb vedla ve dnech 16. března a 17. dubna v Praze dva workshopy o provozování terénní sociální práce v obcích. Účastníci semináře se dozvěděli, co může zřízení terénní sociální práce obcím přinášet, jak je možné takovou službu v obci zřídit i jaké všechny nástroje mohou být při této práci využívány. Na seminář byli pozváni zástupci obcí, se kterými Agentura spolupracuje.

JEDNÁNÍ O PODOBĚ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V ČR

Na 26.dubna sezvala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace zástupce čtyř ministerstev (MPSV, MMR, MPO a MŽP), poslankyni Lenku Kohoutovou a zástupce odborné veřejnosti k pracovnímu jednání o podobě sociálního podnikání v ČR, zejména v nadcházejícím programovém období let 2014-2020. Po představení konceptu sociální ekonomiky v Evropě a ČR došlo k účelnému zúžení tématu na otázky zaměstnanosti a regionálního rozvoje tak, jak je představuje vládou schválená Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Další jednání v obdobném složení, na němž by mělo dojít na návrhy znění konkrétních opatření v resortních programových dokumentech, je plánováno na 15.května.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2012