březen – květen 2015

Vážení přátelé,

přinášíme vám náš pravidelný souhrn z činnosti Agentury pro sociální začleňování.

Dovolte, abychom vás v úvodu informovali, že dne 5. června 2015 byl ředitelem Agentury pro sociální začleňování jmenován Radek Jiránek, který tak ve funkci nahrazuje Martina Šimáčka (odvolán ke dni 16. dubna).

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura obnovuje spolupráci s deseti městy a obcemi

AGENTURA OBNOVUJE SPOLUPRÁCI S DESETI MĚSTY A OBCEMI

Jak jsme již informovali v minulých aktualitách, zahájila od března Agentura spolupráci s deseti novými obcemi v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Jedná se o města a regiony, kde již dříve Agentura působila, obnovená spolupráce se zaměří zejména na čerpání prostředků pro sociální začleňování v novém programovém období fondů Evropské unie. S obcemi nyní začínají spolupracovat lokální konzultanti Agentury, kteří pomáhají ustavit Lokální partnerství ze zástupců města, odborů městského úřadu, úřadu práce, policie, škol, neziskových organizací apod. Následně začne práce na sestavení Strategického plánu sociálního začleňování, na který je navázáno koordinované získávání prostředků ze tří hlavních dotačních titulů Evropské unie (Operační program Zaměstnanost, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaný regionální operační program). Počet lokalit, se kterými Agentura spolupracuje, tak aktuálně stoupne na 36 a do roku 2019 bude spolupráce postupně nabídnuta nejméně 70 městům.

Výzkum: běžná základní škola dává chudým romským dětem dvojnásobnou šanci na získání práce

VÝZKUM: BĚŽNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DÁVÁ CHUDÝM ROMSKÝM DĚTEM DVOJNÁSOBNOU ŠANCI NA ZÍSKÁNÍ PRÁCE

Analýza společnosti MEDIAN zpracovaná pro Agenturu pro sociální začleňování zaměřená na vliv vzdělání na pracovní aktivitu, ukazuje, jak významný dopad má na Romy zařazení do hlavního vzdělávacího proudu. Ukazuje se, že romští respondenti vzdělaní na klasické základní škole jsou nejen častěji pracovně aktivní, ale zároveň působí častěji na trvalých a jistějších pracovních pozicích. Naopak absolventi zvláštních a praktických škol často vykonávají nestálé a sezónní práce, což je méně chrání před různými aspekty sociálního vyloučení.

Ukazuje se i pozitivní vliv předškolního vzdělávání na následné pracovní uplatnění, kdy absolventi alespoň dvou let předškolní přípravy jsou pracovně aktivní v 56 % případů, zatímco ti s jedním nebo žádným rokem stráveným v mateřské škole pouze ve 35-36 % případů. Analýza vychází z dat sesbíraných před čtyřmi lety MEDIANem pro mezinárodní studii UNDP Roma Study za Českou republiku, postupně budou zveřejněny i její další závěry.

Kdo si může za to, že nemá střechu nad hlavou?

KDO SI MŮŽE ZA TO, ŽE NEMÁ STŘECHU NAD HLAVOU?

Server DATOVAZURNALISTIKA.CZ zveřejnil mapu volných bytů v Česku a další související údaje ze studie, kterou pro ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovala Agentura pro sociální začleňování. Z celkového množství 4 760 000 bytů je zhruba každý sedmý neobydlený. Část není zkolaudována, slouží k rekreaci apod., nicméně i tak se ukazuje cesta k sociálnímu bydlení mnohem přístupnější než pouze přes novou výstavbu.

„Pracovní verze koncepce sociálního bydlení počítá s významnou rolí obcí při zajišťování dostupného bydlení, takže na obce bude vytvořen tlak, aby využily své volné byty. Zároveň se ale počítá s tím, že v některých případech nebudou tyto byty dostačovat, a nebude možné je zajistit ani od soukromých vlastníků, takže bude nutná i nová výstavba. V diskuzích se však preferuje využití stávajícího fondu, pokud to bude možné,“ vysvětluje Roman Matoušek z Agentury pro sociální začleňování.

Z LOKALIT

České Velenice

Obec získala z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra dotaci na dva asistenty prevence kriminality, kteří již byli vybráni ve výběrovém řízení. S jejich činností, stejně jako prací terénní pracovnice a celým dosavadním působením Agentury se občané města seznámili 27. Května na setkání Žijeme tu společně.

Chodov

Zastupitelstvo schválilo v dubnu memorandum o spolupráci s Agenturou a v tuto chvíli pokračuje zpracování Strategického plánu sociálního začleňování. Členové Lokálního partnerství v březnu vyjeli do ZŠ a MŠ Sadov seznámit se s příkladem inkluzivního vzdělávání.

Frýdek-Místek

Členky Rady obyvatel sídliště Válcoven plechu prezentovaly své zkušenosti s participací obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit na semináři Participativní metody a jejich využití v praxi pořádaném 23. března Agenturou v Praze.

Krnov

Město se zapojilo do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a spolu s místními partnery připravilo 24 projektových záměrů za necelých 190 miliónů Kč. Mezi nimi je například pokračování v rozvoji systému inkluzivních opatření od předškolního vzdělávání až po přechod na střední školy a volnočasové aktivity, příprava na implementaci zákona o sociálním bydlení nebo nákup a rekonstrukce bytů, sociální podnikání či zavádění komunitní práce.

Obec také získala prostředky z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na letní prázdninové pobyty pro děti ze sociálně vyloučených lokalit.

Moravský Beroun

Byly schváleny projekty prevence z dotačního programu MV ČR pro rok 2015, v jejichž rámci bude i v tomto roce podpořena práce asistentů prevence kriminality. Navíc došlo k rozšíření aktivit v případě domovníků a v neposlední řadě byl podpořen volnočasový sportovní klub, který bude veden pracovníky Městské policie. V současnosti se blíží konec příprav projektových opatření. Zástupci vedení města v březnu navštívili zajímavé příklady dobré praxe v sociálním začleňování, šlo o sociální podniky firem Stavzem a Semitam v Odrách a projekty Oblastní charity Znojmo v oblasech práce s dětmi, mládeží a rodinou.

Osoblažsko

Lokální partnerství a následně zastupitelstva spolupracujících obcí schválily na konci března návrh alokace pro Koordinovaý přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Třináctého dubna navštívil Osoblahu ministr Jiří Dienstbier a účastnil se debaty s občany regionu. Hlavním tématem byly možnosti zvyšování zaměstnanosti v regionu a velká pozornost v diskusi byla věnovaná i připraveným projektovým záměrům v KPSVL z oblasti rozvoje sociální ekonomiky. Účastníci se shodli na tom, že sociální ekonomika nemůže sama o sobě situaci změnit, ale může nastartovat změny k lepšímu a posílit lokální ekonomické aktivity, které jsou v periferních a strukturálně znevýhodněných regionech, základem pro další rozvoj.

Poběžovicko

Mobilní klub pro děti a mládež Uličník, který zde od února provozuje Diakonie Západ, si získává oblibu. Díky aktivnímu přístupu vedení města i místní základní školy byl dětem představen přímo ve výuce a ještě ten den ho v odpoledních hodinách navštívila téměř desítka zájemců. Také v dalších lokalitách (Janovice nad Úhlavou, Bělá nad Radbuzou a Bor) získal klub podporu města a postupně je prezentován ve školách. Během jara byla pro děti připravena například výtvarná dílna nebo program zaměřený na rizika Facebooku. Připravuje se také posprejování dodávky, aby byla pro cílovou skupinu ještě atraktivnější. Klub vznikl za podpory Nadace Velux v rámci projektu "Streetwork pro děti a mládež", který v ČR realizuje Česká asociace streetwork o. p. s. a CEKAS.

Žluticko

V dubnu byla v obci Valeč zaměstnána nová terénní pracovnice, jejíž mzda je hrazena z dotace Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny z dotačního titulu „Podpora terénní práce“. Toto personální posílení bylo naplánováno z důvodu rozsáhlého území spádových lokalit na Žluticku a jejich špatné dopravní obslužnosti. Terénní pracovnice již začala aktivně vyhledávat první klienty, navazovat s nimi kontakt a řešit jejich konkrétní problémy. Sociální služby v regionu nemají na tyto aktivity kapacitu a vítají spolupráci s terénní pracovnicí, která jim klienty doporučuje a předává. Na výběru, zaškolení a odborném vedení nové terénní pracovnice spolupracuje organizace Člověk v tísni, o.p.s. tak, aby byla zaručena odborná úroveň a kvalita poskytované služby.

Ve středu 1. dubna navštívili Žlutice Dr. Tetiana Katsbert a Thomas Handrich z mezinárodního centra YEPP se sídlem v Berlíně. Zajímali se o integrační politiku města, činnost lokálního partnerství i výsledky konkrétních projektů. Obci bylo nabídnuto, aby se zapojila do partnerské sítě municipalit umožňující výměnu zkušeností mezi obcemi z různých zemí.

V pátek 17. dubna proběhl workshop o zaměstnanosti ve Žluticích pro vedení města, městských firem a místní podnikatele. Vystupující zde prezentovali jak zkušenosti se sociálním podnikem na Praze 14, tak legislativní stránku věci či možnosti rozvoje podnikání.

VIDEOMEDAILONY Z AGENTURY

Ústecký kraj: Jak mohou úřady práce spolupracovat s neziskovými organizacemi?

ÚSTECKÝ KRAJ: JAK MOHOU ÚŘADY PRÁCE SPOLUPRACOVAT S NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI?

Agentura stojí v Ústeckém kraji u pilotního projektu, v němž pracovníci Úřadu práce začínají úzce spolupracovat s neziskovými organizacemi při práci s dlouhodobě nezaměstnanými. Práci v rámci něj našlo již více než 500 lidí a inspirují se jím i další kraje.

Krnov: Jak fungují doučovací kluby?

KRNOV: JAK FUNGUJÍ DOUČOVACÍ KLUBY?

V Krnově funguje sedm doučovacích klubů při všech čtyřech základních školách zřizovaných městem a u třech spolupracujících neziskových organizací.

Agentura pro sociální začleňování © 2014
Pro odhlášení ze seznamu příjemnců klikněte {unsubscribe}zde{/unsubscribe}.