Červen a Červenec 2010

Vážení přátelé,
zasíláme vám červnový a červencový souhrn aktualit z činnosti Agentury pro sociální začleňování. Měsíc červen byl především ve znamení úvodních setkání lokálních partnerství v deseti nových lokalitách, kde Agentura v tomto roce začala působit. Její působnost se tak rozšířila celkem do 23 míst. Dále se můžete seznámit s dalšími strategickými plány sociálního začleňování, které byly dokončeny v pilotních lokalitách Jesenicko, Slezská Ostrava a Broumov.

Další texty vás seznámí s výstupy setkání se zástupci vlastníků bytových fondů a finančních institucí nad konceptem sociálního podporovaného bydlení a se stanoviskem zmocněnce pro lidská práva Michaela Kocába k zamítnutí novely loterijního zákona, která měla řešit situaci ohledně zřizování heren a videoterminálů i v sociálně vyloučených lokalitách.

Příjemné léto!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura sestavila lokální partnerství v deseti nových lokalitách

Agentura sestavila lokální partnerství v deseti nových lokalitách

V průběhu června uspořádala Agentura pro sociální začleňování první setkání lokálních partnerství v deseti nových lokalitách, kde začala v tomto roce působit. Těmito lokalitami byly: Obrnice, Bruntál, Toužim, Trmice, Jáchymov, Bílina, Havířov, Kutná Hora, Jirkov a Chomutov.

Na webové stránce Agentury si můžete přečíst podrobnější články o začátku jejího působení v Chomutově (Tisková zpráva - V Chomutově začíná působit Agentura pro sociální začleňování), Obrnicích („Nechceme z Obrnic ghetto, kde budou hádky“), Kutné Hoře (V Kutné Hoře začala působit Agentura pro sociální začleňování) a nebo Havířově (Vládní agentura zahájila spolupráci s Havířovem).

Agentura pověřena řízením příprav strategie boje proti sociálnímu vyloučení

Agentura pověřena řízením příprav strategie boje proti sociálnímu vyloučení

Vláda pověřila Agenturu pro sociální začleňování koordinací příprav Strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Tento dokument, který bude předložen k projednání vládě, přinese komplexní návrh systémových opatření jak eliminovat sociální vyloučení a problémy chudoby obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Na jeho vzniku se budou podílet odborníci z řady resortů, neziskových organizací a dalších institucí.

Dokument vychází z materiálu Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení, který vláda vzala na vědomí v červnu. V srpnu dojde k prvnímu setkání jednotlivých pracovních skupin, které se na vzniku Strategie budou podílet (PS Vzdělávání, PS Zaměstnanost a dávkové systémy, PS Sociální služby, rodina, zdraví, PS Bydlení, PS Bezpečnost a průřezová PS Regionální rozvoj a veřejná správa). Ty zformulují hlavní problémy v jednotlivých oblastech. Celý dokument by měl být připraven do konce roku 2010.

Zapojte se do diskuze o sociálním podporovaném bydlení

Koncept podporovaného bydlení - setkání se zástupci vlastníků bytových fondů a bankovních institucí

Ve středu 9. června 2010 pořádala Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR setkání s vlastníky bytů, zástupci finančních institucí a resortů k návrhu konceptu sociálního podporovaného bydlení.

Na webových stránkách Agentury můžete vyslechnout audiozáznam (Koncepce sociálního podporovaného bydlení – setkání s vlastníky bytů, zástupci finančních institucí a resortů) z tohoto setkání a zapojit se do veřejné diskuze (Diskuze k tématu Koncepce sociálního podporovaného bydlení) nad návrhy, které na setkání zazněly.

Veřejná diskuze bude na stránkách www.socialni-zaclenovani.cz otevřena do 15. září 2010. Vaše postřehy a zajímavé návrhy mohou být zapracovány do dalších materiálů, které budou následovat v návaznosti na zveřejněnou koncepci. V současné době Agentura usiluje o to, aby mohla ve spolupráci se Sociologickým ústavem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem práce a sociálních věcí realizovat pilotní projekt, který koncept odzkouší v praxi ve dvou nebo třech lokalitách.

Zmocněnec pro lidská práva nesouhlasí s povolováním videoterminálů v sociálně vyloučených lokalitách

Zmocněnec pro lidská práva a Agentura pro sociální začleňování nesouhlasí s povolováním videoterminálů v sociálně vyloučených lokalitách

Zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb vydal tiskové stanovisko (Zmocněnec pro lidská práva a Agentura pro sociální začleňování nesouhlasí s povolováním videoterminálů v sociálně vyloučených lokalitách), ve kterém vyjadřuje svůj nesouhlas s provozováním hazardních her a zřizováním výherních automatů a videoterminálů v sociálně vyloučených lokalitách.

„Apeluji, aby byl urychleně do legislativního procesu předložen nový loterijní zákon a do té doby se omezilo vydávání licencí k provozování videoterminálů. V sociálně vyloučených lokalitách (podle indikativního seznamu vlády) by měl být hazard zakázán zcela. Jak mi potvrdily autority ve Francii, je celá sociální politika v sociálně vyloučených lokalitách naprosto marná, když tam soukromé subjekty provozují hry s vysokým rizikem okamžité a opakované prohry,“ uvádí mimo jiné ve stanovisku Michael Kocáb.

Z LOKALIT

Jesenicko

Zástupci 24 měst a obcí z mikroregionů Javornicko, Jesenicko, Zlatohorsko a Žulovsko sdružených do Lokálního partnerství Jesenicko přijali strategický plán sociálního začleňování (Tisková zpráva - Jesenicko má paletu nástrojů pro pomoc sociálně slabým) pro tuto lokalitu. „Plán vznikal během roční práce tří pracovních skupin rozdělených podle regionů. Ty zasedaly v Kobylé nad Vidnavkou, Mikulovicích a Jeseníku. Podařilo se tak do přípravy ve větší či menší míře zapojit všechny členy Lokálního partnerství Jesenicko," říká lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování Martina Mařáková.

Rozsáhlý dokument je připraven na období tří let od roku 2010 do konce roku 2012 a obsahuje návrhy ve čtyřech hlavních oblastech: podpora vzdělávání a péče o děti a mládež, bydlení, zaměstnanost a sociálně patologické jevy. Na připravený plán v současnosti naváže příprava a realizace konkrétních projektů. Již byly podány první čtyři žádosti na rozsáhlé individuální projekty hrazené z evropských strukturálních fondů. V současnosti vrcholí příprava dalších projektů, které by měly být podány do konce srpna 2010.

Slezská Ostrava

V lokalitě Na Liščině bude do července zrekonstruovaný azylový dům. V Kunčičkách bude během příštího roku vybudované zbrusu nové komunitní centrum. A v lokalitě Muglinov vznikne ve stejném čase nové centrum pro doučování. Tyto stavby a také desítky služeb, zaměstnanostních projektů a programů svépomocných oprav vychází z plánu pro roky 2010 až 2013, který připravili (Tisková zpráva - Ve Slezské Ostravě vzniknou centra pro pomoc sociálně vyloučeným lidem) členové Lokálního partnerství Slezská Ostrava vedeného vládní Agenturou pro sociální začleňování a který přijali radní obvodu.

„Plán také počítá s tím, že ve Slezské Ostravě se bude pokračovat v úspěšných úklidech lokalit, do kterých se zapojí sami obyvatelé, a svépomocných opravách. Obvod rovněž chystá vybudování chybějícího nízkoprahového zařízení a rozvoj sociálních služeb v lokalitě Kunčičky. Také u nás velmi dobře funguje zapojení občanů do veřejné služby a veřejně prospěšných prací, což významně přispívá nejen k údržbě okolí, ale také k udržení pracovních návyků," potvrzuje místostarosta městské části Slezská Ostrava Radomír Mandok.

Broumov

V Broumově bude v následujících letech otevřen zcela nový objekt pro poskytování sociálních a na nich navazujících služeb. Ty budou výrazně zkapacitněny, motivační projekty se zaměří na vzdělávání dětí z vyloučených lokalit, místní subjekty připraví koncept sociální firmy a město zřídí pozici odborníka koordinujícího sociální a vzdělávací aktivity. To všechno vychází ze strategického plánu sociálního začleňování pro Broumov 2010-2013, který dokončili (Tisková zpráva - Broumov má plán pro začleňování sociálně slabých v letech 2010-2013) členové Lokálního partnerství Broumov.

Holešov

Na konci června navštívil Holešov zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb. Zajímal se o plánovanou výstavbu náhradního bydlení na kraji města pro padesát obyvatel ze Školní ulice. Firma, která zvítězila ve výběrovém řízení již v těch samých dnech začala s výstavbou náhradního kontejnerového bydlení. V červnu začala vybraná firma stavět kontejnerové bydlení. Stavba by měla být dokončena během léta a brzy poté dojde ke stěhování prvních nájemníků. Lokální konzultantka Agentury spolu se zmocněncem pro lidská práva prosadili, aby v nových bytech bylo dotované nájemné a aby celý systém fungoval prostupně, tj. aby ti obyvatelé, kteří budou řádně platit nájem, měli možnost získat jiný městský byt.

Roudnice nad Labem

Na červencovém setkání Lokálního partnerství Roudnice nad Labem představil Petr Sunega ze Sociologického ústavu AV ČR členům partnerství svou studii „Zhodnocení finanční dostupnosti bydlení, kvantifikace sociálně potřebných domácností a návrhy na zavedení systému propustného (podporovaného) bydlení v Roudnici nad Labem“ (Studie ke stažení zde).

Vypracování studie je součástí strategického plánu Lokálního partnerství a představuje první krok při přípravě zavedení systému prostupného bydlení v Roudnici nad Labem. Tento systém výrazně zlepší přístup k bydlení pro všechny rodiny s nízkými příjmy v Roudnici nad Labem.

Litvínov

Rada města Litvínova projednala a Zastupitelstvo na svém zasedání 24.června schválilo Akční plán integračních opatření, který je v Litvínově alternativním dokumentem místo strategického plánu. Plán společně vytvořili členové Lokálního partnerství Litvínov.Při výběru nejdůležitějších aktivit a opatření vycházeli z Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb. Jako prioritní byly vybrány aktivity v oblastech bydlení, volného času, vzdělávání a zaměstnávání.

Brno

V Brně se 15. července sešla Pracovní skupina pro integraci. Zástupce Agentury pro sociální začleňování zde prezentoval příklady dobrých praxí z ostatních lokalit, kde Agentura působí. S velkým zájmem se setkal příklad podpory zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných ze strany města prostřednictvím podmínky vyhradit určitý počet pracovních míst dlouhodobě nezaměstnaným při vypisování veřejných zakázek města.

Břeclav

Členové Lokálního partnerství se na setkání 20. července shodli, že upustí od dosavadních pracovních skupin zaměřených obecně na oblasti bydlení, zaměstnání, prevence kriminality, vzdělávání a sociální služby. Místo toho začnou skupiny pracovat na konkrétních vybraných tématech: zavedení jednotného provázaného systému terénní sociální práce (zaměření na práce s rodinami), výstavba azylového domu s krizovými lůžky, spolupráce při práci s veřejností a obecnou informovaností, nastavení prostupného modelu bydlení, nastavení a propojení všech subjektů na podporou zaměstnanosti a nebo zajištění fungování veřejně prospěšných prací.

Chomutov

V červnu bylo v Chomutově zahájeno projektové poradenství – lokální konzultantka se podílí na přípravě projektové žádosti do výzvy IOP 3.1b zaměřené na vybudování Komunitního centra v sídlišti Kamenná, což je jedna ze tří nejvíce problematických sociálně vyloučených lokalit v Chomutově. Tento projektový záměr město připravuje v dílčí spolupráci s neziskovou organizací Světlo, která v tomto objektu již nyní provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a K-centrum pro lidi ohrožené drogou.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2010