duben - červenec 2013

Vážení přátelé,

zasíláme Vám pravidelný souhrn aktualit z oblasti sociálního začleňování. Informujeme Vás v něm o aktivitách vládní Agentury pro sociální začleňování v obcích a městech, se kterými Agentura spolupracuje, a o aktivitách vládní zmocněnkyně pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Aktuality jsou řazeny podle jejich významnosti.

Hlavním tématem, na které se v souvislosti se sociálním začleňováním od začátku července upnula pozornost médií i veřejnosti, jsou opakující se protiromská shromáždění, která se odehrávají v ulicích Českých Budějovic. Více o nich i o tom, jakou pomoc městu nabízela vládní zmocněnkyně pro lidská práva, se dočtete v první aktualitě. Podobné shromáždění se v květnu po napadení mladého páru odehrálo v Duchcově.

V souhrnu se mimo jiné můžete dočíst o návštěvě vládní zmocněnkyně v Chebu a její účasti na pietním aktu v Letech u Písku. Najdete zde i odkaz na dvě zajímavé studie, které nechala Agentura vypracovat – první z nich se zaměřila na situaci na ubytovnách v jihočeské obci Větřní, sleduje, jak dlouho zůstávají lidé na ubytovnách a s jakými problémy se přitom potýkají, druhá studie se zaměřila na zobrazování Romů v českých médiích.

V části věnované jednotlivým obcím a městům se můžete dočíst o řadě projektů a aktivit, které se v těchto obcích uskutečnily pro podporu sociálního začleňování během dubna a května.

Přejeme Vám klidné léto.

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování

V Českých Budějovicích se opakovaně konají protiromská shromáždění

Během července se v ulicích Českých Budějovic uskutečnilo několik protiromských shromáždění iniciovaných pravicovými extremisty, ke kterým se přidali i mnozí místní obyvatelé. Důvodem ke svolání těchto protestů byl spor mezi několika romskými a neromskými obyvateli na pískovišti zdejšího sídliště Máj. Demonstrující si stěžují i na hluk mladistvých obyvatel sídliště a na strach z přepadení.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková k tomu v prohlášení, které u příležitosti těchto shromáždění vydala, uvedla: „Nepodceňuji skutečnost, že někteří obyvatelé tohoto českobudějovického sídliště jsou frustrováni z problémů, které se zde dlouhodoběji vyskytují. Ani to však nesmí vést k situaci, kdy se lidé začnou uchylovat k extremistům a jejich nepřijatelným návrhům, jak tyto problémy řešit. Nelze přijmout princip kolektivní viny na základě etnického původu.“ Ve čtvrtek 4. července Monika Šimůnková osobně navštívila sídliště Máj a jednala s primátorem Českých Budějovicem Jurajem Thomou o možnostech podpory, kterou mu může nabídnout prostřednictvím Sekce pro lidská práva, jejíž součástí je i Agentura pro sociální začleňování. Nabídla možnost spolupráce při pořádání veřejného setkání s obyvateli sídliště, v dlouhodobějším výhledu pak podporu při přípravě projektů, které by umožnily rozšířit nabídku možností smysluplného trávení volného času pro mladistvé ze sídliště.

Příčinám, které vedou k pořádání protiromských demonstrací, tomu, že se na nich veřejnost přidává k extremistům, i konkrétně k situaci na sídlišti Máj se vládní zmocněnkyně pro lidská práva a ředitel Agentury vyjádřili v několika rozhovorech. Můžete si tak přečíst rozhovor s M. Šimůnkovou pro web týdeníku Reflex nebo shlédnout záznam vystoupení Martina Šimáčka v pořadu Hyde Park na ČT 24.

Agentura pro sociální začleňování

Vláda vzala na vědomí výroční zprávu Agentury pro sociální začleňování za rok 2012

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva předložila 3. července na jednání vlády výroční zprávu Agentury pro sociální začleňování a vláda ji vzala na vědomí. Zpráva shrnuje, že obcím a městům, které spolupracují s Agenturou, bylo během roku 2012 schváleno celkem 37 projektů na podporu sociálního začleňování hrazených z evropských i národních dotačních titulů. Ty podpoří více než 10 tisíc osob a městům a obcím přinesou prostředky ve výši 487 milionů korun. Celou zprávu si můžete stáhnout na webové stránce Agentury.

Agentura pro sociální začleňování

V Duchcově se po násilném útoku konala protiromská demonstrace

V polovině května došlo v severočeském Duchcově k napadení manželů skupinou místních Romů. O události následně referovala řada médií a vedla k vlně nespokojenosti u místních obyvatel i celé veřejnosti. Situace se rozhodli využít i pravicový extremisté. Dva místní obyvatelé, kteří jsou známí svými protiromskými vyjádřeními, svolali na konec května do Duchcova demonstraci. Té se zúčastnila i řada sympatizantů extremistických hnutí, kteří se po ukončení demonstrace snažili proniknout do míst, kde bydlí duchcovští Romové. V tom jim zabránili policisté.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva v den pořádání demonstrace vydala tiskové prohlášení, ve kterém upozorňuje na to, že napadení bylo individuálním činem jednotlivců, který není možné vztahovat ke všem Romům žijícím v České republice. Situaci v Duchcově komentoval i ředitel Agentury Martin Šimáček v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Ten byl přítomný i na samotné demonstraci.

Pracovníci Agentury a kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny se poté společně se zástupci Ústeckého kraje setkali se starostkou Duchcova a nabídli jí možnou podporu pro zlepšení bezpečností situace i řešení hlavních problémů sociálně vyloučených obyvatel Duchcova. Starostka poté uspořádala několik setkání s veřejností.

Agentura pro sociální začleňování

Zasedala Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny

Dne 24. června 2013 zasedala Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny. Zasedání řídila zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Monika Šimůnková. Prostřednictvím zástupců neziskové organizace Vzájemné soužití byla Rada seznámena se situací ostravských Romů v ulici Přednádraží a s plánem na rušení ostravských ubytoven. Tématem jednání byla i informace zástupce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o naplňování Plánu opatření k naplňování rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti České republice a průběhu novelizace školského zákona. Dalšími tématy na programu jednání byla činnost Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování a seznámení s dotačními tituly vyhlašovanými v této oblasti Úřadem vlády.

Agentura pro sociální začleňování

Agentura zveřejnila výsledky studie o situaci lidí na ubytovnách ve Větřní

Agentura pro sociální začleňování zveřejnila výsledky výzkumu zaměřeného na situaci lidí, kteří dlouhodobě žijí na ubytovnách. Příklad jihočeské obce Větřní, se kterým studie pracuje, ukazuje, jak se do šesti soukromých ubytoven v malé obci se čtyřmi tisíci obyvatel během několika let nastěhovalo několik set lidí, z nichž většinu tvořili lidé v tíživé sociální situaci. Většina z nich přišla do obce z nedalekého Českého Krumlova a okolí a zůstala na zdejších ubytovnách dodnes. Mnohé domácnosti platí každý měsíc za ubytování částky vyšší než 10 tisíc korun. Získávají je většinou z doplatků na bydlení, které nechávají zasílat rovnou na účty majitelů ubytoven. Celou studii si můžete stáhnout na webové stránce Agentury.

Agentura pro sociální začleňování

Velvyslanci USA a Norska a vládní zmocněnkyně pro lidská práva se seznámili se systémem prostupného bydlení v Chebu

Ve čtvrtek 2. května navštívili americký a norský velvyslanec v doprovodu vládní zmocněnkyně pro lidská práva město Cheb, aby se zde seznámili s fungováním třístupňového systému prostupného bydlení. Jeho cílem je zabraňovat jednotlivcům i rodinám v sociálním propadu a hrozbě bezdomovectví a naopak pomáhat lidem postupně se vracet do běžného nájemního bydlení. Podrobněji se o průběhu návštěvy můžete dočíst v článku z regionální MF DNES.

Agentura pro sociální začleňování

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva se zúčastnila pietního aktu v Letech u Písku

V pondělí 13. května 2013 se zmocněnkyně vlády pro lidská práva zúčastnila pietního aktu v Letech u Písku. Pietního aktu se zúčastnili také ředitel Agentury pro sociální začleňování a vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny. Jménem vlády zde spolu s pozůstalými a dalšími významnými osobnostmi veřejného života uctila památku obětí romského holocaustu. Na webové stránce vlády si můžete přečíst projev, který zde Monika Šimůnková přednesla.

Agentura pro sociální začleňování

Vyhlášení II. kola dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce

Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje II. kolo dotačního řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce
Vzhledem k tomu, že se v I. kole dotačního řízení nepodařilo rozdělit celkový objem finančních prostředků určených na tento program, vyhlašuje se v souladu se Směrnicí o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv II. kolo dotačního řízení. K rozdělení zbývá celkem 289 060 Kč.

Agentura pro sociální začleňování

Obraz Romů v médiích je stále jednotvárný, uvádí výzkum

Agentura pro sociální začleňování představila na kulatém stole pořádaném sdružením Romea výsledky rozsáhlého výzkumu o zobrazování Romů v médiích. Výzkum ukazuje, že více než polovina příspěvků (61, 9 procent), které ve sledovaném období o Romech vyšly, byla spojena s kriminalitou. Témata, která se týkají každodenního života menšin jako práce, bydlení, zdraví, vzdělání, politický život, kultura či diskriminace v těchto oblastech, se v médiích objevují, až když vyvolávají senzaci nebo představují problém. Kulatého stolu se kromě řady novinářů zúčastnili i vládní zmocněnkyně pro lidská práva a zástupci několika neziskových organizací. Celý výzkum je ke stažení na webové stránce Agentury.

Agentura pro sociální začleňování

Vláda se seznámila s plánem na řešení nepokojů v regionech

Vláda 3. dubna vzala na vědomí informace o přípravě plánu, podle kterého by stát měl zasáhnout v regionech, v nichž roste napětí a objeví se sociální nepokoje. Kabinet zmocněnkyni uložil, aby vytvořila a vedla koordinační tým. Ten vznikl loni v prosinci. Tvoří ho sedm členů, jsou jimi náměstci ministrů práce, školství, vnitra, průmyslu a pro místní rozvoj a šéf vládní agentury. Kroky jednotlivých resortů se tak mají provázat, aby se situace v problematické oblasti co nejrychleji uklidnila.

Z LOKALIT

Obrnice

V Obrnicích byl zahájen projekt obce s názvem Šance pro komunitní život v Obrnicích. Díky němu začala od začátku května nově zřízená příspěvková organizace obce Obrnické centrum sociálních služeb (OCSS) nabízet všem obyvatelům následující služby:
Terénní programy "Spolu v ulicích", Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Vulkán" a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "Olivín". Centrum se v budoucnu chce věnovat i odbornému sociálnímu poradenství, bude se zaměřovat zejména na dluhové poradenství

Obec také uspěla s žádostí u ministerstva vnitra v pilotním projektu Domovník 2013. Během roku tak bude moci v praxi vyzkoušet nové opatření v oblasti bydlení. V obci budou i nadále působit asistenti prevence kriminality a občanské sdružení Duhovka stejně jako v minulých letech zajistí letní příměstský tábor pro děti z obce.

Členové Lokálního partnerství Obrnice vyhodnotili plnění Strategického plánu sociálního začleňování 2011-12, který tato skupina zřízená a vedená Agenturou pro sociální začleňování pro obec připravila, a připravili aktualizovaný plán pro roky 2013 až 2015. Ten bude během června předložen ke schválení zastupitelstvu obce.

Krupka

V dubnu byl zastupiteli města Krupka schválen strategický plán sociálního začleňování v Krupce pro období 2013-2014. Plán zahrnuje řadu návrhů a projektů, které přispějí k řešení problému v Krupce. Město pilotně zkouší systém prostupného bydlení. Klientka azylového domu Agapé, který provozuje Oblastní charita Teplice, získala od Okresního stavebního bytového družstva nájemní smlouvu a možnost splácení družstevního podílu. Pokud bude řádně hradit všechny poplatky, může během několika let získat tento družstevní byt. Klientku intenzivně podporuje sociální pracovnice charity, která dochází přímo k ní domů a pomáhá jí plánovat rodinné finance tak, aby si bydlení udržela. Osvědčí-li se tento model podpory, nabídne bytové družstvo do prostupného bydlení další byty.

Městská policie Krupka získala dotaci z ministerstva vnitra na prevenci kriminality a posílila díky tomu tým o asistenta prevence kriminality, který byl vybrán z řad sociálně vyloučených obyvatel sídliště Horní Maršov. Asistent se zaměří na komunikaci s dospělými i dětmi z Horního Maršova a bude preventivně působit proti výskytu nežádoucích jevů.

V květnu také vrcholily přípravy spuštění systému prostupného zaměstnávání. Ten zajistí vybraným osobám zaměstnání skoro na dva roky. Zájemci o zaměstnání se seznámili se zaměstnavateli a podepsali pracovní smlouvy. Pracovat začnou v červnu a to zejména pro město Krupka, Městkou policii, ale i pro školská zařízení či nestátní neziskové organizace. V příštím roce se tito zaměstnavatelé rozšíří ještě o místní podnikatele.

Kadaň

Na domovních schůzích v Prunéřově byla s nájemníky dohodnuta pravidla zvýšení komfortu bydlení: podle platební morálky a dobrých mravů jsou nájemníkům městských bytů přidělovány nová okna, linolea a ve vybraných vhodných bytech budou instalovány sprchové kouty a WC

Proběhla další ze svépomocných akcí v Prunéřově - nájemníci jednoho z domů si brigádně vymalovali společné prostory; jedná se už o třetí brigádu v Prunéřově, dosud odkládanou pro nepřízeň počasí

Domovníci v Prunéřově připravili další byty k nastěhování a začali se podílet na drobných opravách v bytech obsazených; celkem už připravili kolem 50ti bytů

V Prunéřově začali chlapci a dívky trénovat fotbal pod vedením mladých dospělých obyvatel lokality. V Kadani se v květnu uskutečnil první fotbalový turnaj Pouliční fotbalové ligy. Turnaje se zúčastnilo 15 družstev, z toho 5 družstev utvořily „děti ulice“. Celkem se turnaje účastnilo ze sociálně vyloučených dětí a mládeže 40 hráčů a 37 diváků, dále pak 80 hráčů a 40 diváků z ostatních částí města.  Díky turnaji se podařilo vytvořit dvě další družstva, která vedou dobrovolníci z řad sociálně vyloučené mládeže a mezi nimiž proběhly od turnaje 2 zápasy, které si samy „děti ulice“ dokázaly zorganizovat. V současné době se družstva stále scházejí a trénují. Turnaje se zúčastnilo i družstvo Agentury. Město Kadaň připravilo projekt do výzvy ministerstva vnitra, který by zajistil pořádání dalších 9 turnajů do konce roku.

Město dále vybralo realizátora projektu Centra sociálních služeb Prunéřov. To nabídne služby pro rodiny s dětmi, klub pro mládež, hřiště dluhové poradenství a terénní sociální pracovníky v lokalitě Prunéřov. Ve městě skončila sociální firma Sofira, ale startuje sociální firma zaměřená na praní a žehlení prádla.

Nastoupili 3 noví asistenti prevence kriminality, kteří vedeni Městskou policií pokrývají odpoledními a nočními službami včetně víkendů lokalitu Prunéřov.

Jirkov

Za velkého zájmu škol se v Městském ústavu sociálních služeb uskutečnil třetí ročník Týdne proti zadlužování. V azylovém domě a v mateřské školce Klubíčko se sešly skupiny rodičů. Jejich cílem bylo zjistit přímo od nich, jak ještě lépe přiblížit předškolní vzdělávání rodinám, které o to doposud neměly zájem. Zástupci města a Ústeckého kraje se také zúčastnili studijní cesty do londýnského Ealingu, při které se seznámili s tím, jak efektivněji zapojovat rodiče do vzdělávání jejich dětí.

Protože Agentura na konci června ukončí své tříleté působení v Jirkově, připravuje předání agendy Lokálního partnerství Jirkov místnímu odboru sociálních věcí a školství.  Členové Lokálního partnerství také připravili revizi strategického plánu sociálního začleňování pro Jirkov pro roky 2013 a 2014. Ten teď bude předložen ke schválení vedení města.

Sokolov

V Sokolově proběhla konference s názvem „Sociální podnikání v podmínkách Karlovarského kraje“. Vystupující na ní představili různé možnosti využití sociálního podnikání využitelné i pro zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. Šlo například o odpovědné zadávání veřejných zakázek a zavedení podmínky zaměstnávání 10 procent dlouhodobě nezaměstnaných ve veřejných zakázkách města. Svou činnost zde představily i sociální firmy Pracovní sobota s.r.o., Plzeň, 3B sociální firma s.r.o., Oldřichov u Duchcova, ONZA a.s., Jirkov a Srdce a čin, o.p.s., která konferenci i pořádala.

Odborný seminář pořádaný v Sokolově byl věnován tématu domácí násilí. Lektorem semináře byli pracovníci Intervenčního centra pod organizací Pomoc v nouzi, o.p.s. a účastnil se jeji i plk. Mgr. J. Matouš z Policie ČR Karlovarského kraje, který představil problematiku domácího násilí z pohledu policejní praxe.

Kolín

Město Kolín uspělo s  projektovou žádostí, která zajistí financování sociálních služeb do léta roku 2015. Projekt by měl přispět k rozvoji těchto sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství se zaměřením na bytovou a dluhovou problematiku a terénní programy pro uživatele návykových látek. Jednou z aktivit projektu jsou i programy, jejichž absolventi získají základní sociální a profesní dovednosti, které jim pomohou při přípravě na budoucí povolání.

Kutná Hora

Město pokračuje v realizaci dvou rozsáhlých projektů. Azylový dům pro matky s dětmi by měl zahájit provozu na jaře 2015, zrekonstruovaná budova Centra sociálních služeb na podzim 2014. Díky projektu na rozvoj sociálních služeb by ve městě měla od letošního září fungovat protidluhová poradna, vzdělávací centrum, posílená terénní sociální práce nebo sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Od listopadu bude v provozu mobilní klub pro děti- autobus.

Oblastní charita Kutná Hora zahájila provoz noclehárny pro muže s kapacitou osmi lůžek, kde mohou muži přebývat každý den od 19 do 7 hodin. Projekt financuje ministerstvo práce.

V červnu bude zastupitelstvu města předložen Akční plán sociálního začleňování na období červenec 2013 až červen 2014, který připravilo ve spolupráci s Agenturou Lokální partnerství města. Dokument reaguje na plnění Akčního plánu z minulého období, které aktéři zhodnotili a určili i další cíle. Po ukončení spolupráce Agentury s městem 30. června bude realizaci Akčního plánu a činnost Lokálního partnerství řídit a koordinovat nová zaměstnankyně sociálního odboru, která zároveň koordinuje zmíněný individuální projekt města.

Větřní

V obci Větřní se v květnu setkali zástupci vedení obce, Agentury, obvodního oddělení Policie České republiky, Krajského úřadu a odboru prevence kriminality ministerstva vnitra a jednali o možném projektu obce, který by mohl být hrazený z programu prevence kriminality. Pracovní skupiny Lokálního partnerství Větřní zároveň připravila plán prevence kriminality pro obec, který projednají zastupitelé na nejbližším jednání. Na základě tohoto plánu budou v obci zavedeny postupy, které by měly zlepšit bezpečnostní situaci.

Hodonín

Na konci května byl ukončen sběr podpisů pod petici s názvem „STOP hazardu v Hodoníně“. Ta požaduje plošný zákaz provozování výherních hracích přístrojů, heren a kasin na celém území města. Petici podpořilo celkem 760 občanů města. Lokální konzultant Agentury se poté podílel na uspořádání setkání autorů petice s místostarostou Hodonína. Na něm bylo domluveno, že bude uspořádán kulatý stůl pro zastupitele zaměřený nejen na hazard, gambling a s tím související problémy, ale i na možnosti, jaké má město při regulaci hazardu na svém území. Kulatý stůl se uskuteční během června a zastupitelé projednají možnosti regulace nebo zákazu hazardu ve druhé polovině roku.

Ralsko

Město podává čtyři projekty do dotačních titulů ministerstva vnitra. Pokud uspějí, bude moci zřídit dva asistenty prevence kriminality, připravit víkendové aktivity pro děti, mládež a rodiče v lokalitě Náhlov, a vybavit hřiště v této lokalitě, které si místní sami zbudovali. Město by také mohlo proškolit terénní sociální pracovníky města i jiných partnerů, pracovníky nízkoprahového klubu pro mládež a školní asistenty pedagoga v dluhové problematice a ve zvyšování finanční gramotnosti dětí a mládeže

Projekt připravený do dotací ministerstva školství může zajistit vzdělávací a volnočasové aktivity a zájmové kroužky pro děti a mládež na Ploužnici, v Náhlově a v Mimoni. V Ploužnici se již rozeběhly taneční, pinpongový a fotbalový kroužek

Rada města schválila návrh Lokálního partnerství Ralsko na zákaz hazardu na území celého města, zastupitelstvo tak má učinit v červnu obecně závaznou vyhláškou.

Nové Sedlo

V Novém Sedle probíhá příprava strategického plánu sociálního začleňování. Ten by měl být dokončen během léta letošního roku. Město také připravuje dva projekty zaměřené na prevenci kriminality. První umožní ve městě uskutečňovat preventivní aktivity zaměřené na volný čas dětí, druhý zajistí vzdělávání městské policie.

Odry

Město ve spolupráci s Agenturou v dubnu dokončilo projektovou žádost, díky které by ve městě měl vzniknout nízkoprahový klub pro děti a mládež s názvem „Manhattan“. Odry zařízení podobného typu dlouhodobě postrádají. Agentura v současné době spolupracuje na přípravě dalšího projektu, který by měl zajistit minimálně na 18 měsíců finance potřebné pro provoz tohoto klubu.

Velké Hamry

Na začátku června začali v obci působit dva asistenti prevence kriminality. Jejich pozice byla zřízena díky úspěšné žádosti obce v programu prevence kriminality ministerstva vnitra. Asistenti mají sledovat bezpečnostní situaci v obci s důrazem na okolí sociálně vyloučených lokalit. Asistentů, kteří jsou zaměstnanci městského úřadu, metodicky vede vedoucí obvodního oddělení Policie České republiky v Tanvaldu. Pokud se asistenti osvědčí, obec bude usilovat o získání finanční podpory i pro další rok.

Žlutice

Na konci května proběhlo ve městě výběrové řízení na dvě pozice asistentů prevence kriminality. Ti budou hrazeni z prostředků ministerstva vnitra a jde o první působení těchto asistentů ve Žluticích a první projekt, který Agentura pomohl a městu připravit. Asistenti by měli začít ve Žluticích fungovat od začátku července.

Agentura pro sociální začleňování © 2013