Květen 2010

Vážení přátelé,
zasíláme Vám další Aktuality z Agentury se souhrnem všech zajímavostí, které se během května odehrály v lokalitách, kde působí Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. V dnešním newsletteru bychom Vás rádi informovali především o rozhodnutí vlády o tom, že Agentura zůstane až do konce roku 2012 fungovat jako součást Úřadu vlády. Dále doporučujeme Vaší pozornosti podrobnou zprávu o činnosti Agentury v roce 2009.

V sekci z lokalit se dočtete o dalších strategických plánech, které byly dokončeny v pilotních lokalitách (Cheb, Roudnice nad Labem, Slezská Ostrava) a také o zajímavých projektech na podporu vzdělávání (Ústí nad Labem) a nebo zaměstnanosti (Šluknovsko).

Přejeme Vám klidný a bezproblémový začátek léta.

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování zůstane do roku 2012 při úřadu vlády

Agentura pro sociální začleňování zůstane do roku 2012 při úřadu vlády

Vláda na svém zasedání 10.května rozhodla (Celý článek na webu Agentury) o tom, že Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zůstane součástí Úřadu vlády do konce roku 2012. Podle původního záměru se od Úřadu vlády měla oddělit od roku 2011.

Na tomto zasedání také vláda přijala Zprávu o činnosti Agentury za rok 2009 (Zprávu o činnosti Agentury za rok 2009 ke stažení,pdf ). Ta podrobně shrnuje působení Agentury v jednotlivých lokalitách i ve spolupráci s resorty.

“Po potížích v roce 2008 je dnes Agentura plně funkční a to se zobrazuje také na výsledcích práce v lokalitách. V loňském roce se nám podařilo nastartovat rozsáhlý tříletý projekt ze strukturálních fondů, díky kterému Agentura rozšíří v tomto a příštím roce svoji činnost již do 33 obcí a měst. Máme hotové či těsně před dokončením strategické plány ve většině z 13 pilotních lokalit. Ve městech pracujeme aktuálně na přípravě sedmi desítek velkých projektů za více než půl miliardy korun ze strukturálních fondů,” shrnuje zprávu ředitel Agentury Martin Šimáček.

Zapojte se do veřejné diskuze o sociálním (podporovaném) bydlení

Zapojte se do veřejné diskuze o sociálním (podporovaném) bydlení

Na webových stránkách Agentury přicházíme s novinkou a otevřeli jsme zde veřejnou diskuzi k návrhu koncepce sociálního (podporovaného) bydlení. Ve zvláštní sekci stránek naleznete záznam ze setkání Agentury a zástupců neziskového sektoru a pod ním můžete diskutovat o jednotlivých částech navrhovaného konceptu, který byl na setkání představen. Koncept sociálního (podporovaného) bydlení je zároveň podrobně představen ve studii, jejímž autorem je tým vedený Martinem Luxem ze Sociologického ústavu AV ČR.

Veřejná diskuze k tomuto tématu bude na stránkách www.socialni-zaclenovani.cz otevřena do 15. září 2010. Vaše postřehy a zajímavé návrhy mohou být zapracovány do dalších materiálů, které budou následovat v návaznosti na zveřejněnou koncepci. Koncepce je současně projednávána s ministerstvy práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj. Postupně by se měla proměnit do konkrétních návrhů k projednání vládě.

Agentura hledá spolupracující organizace v sociálně vyloučených lokalitách

Agentura hledá spolupracující organizace v sociálně vyloučených lokalitách

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zveřejnila (Celý článek na webu Agentury) 11. května 2010 zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejné zakázky na služby zajišťující asistenci v lokálních partnerstvích. Jedná se o 12-ti měsíční kontrakt s některou z místních organizací či obcí (ve 12 pilotních lokalitách) a 24-ti měsíční kontrakt (v deseti nových lokalitách), který zajistí kancelář pro lokálního konzultanta a prostor pro pracovní jednání, administrativní chod lokálního partnerství (4 jednání ročně) a podporu lokálního asistenta při vyjednávání a síťování.

Bližší informace a potřebné dokumenty – návrh zadávací dokumentace, návrh smlouvy a čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - jsou ke stažení na našich stránkách (pro asistence ve 12 pilotních lokalitách a pro asistence v 10 nových lokalitách). Lhůta pro podání nabídky končí pro obě zakázky dnem 1. července 2010 v 16 hodin.

Agentura vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování situačních analýz v deseti nových lokalitách

Agentura vyhlásila veřejnou zakázku na zpracování situačních analýz v deseti nových lokalitách

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách v květnu vyhlásila veřejnou zakázku (Celý článek na webu Agentury) na zpracování situačních analýz v deseti nových lokalitách, kde začíná v tomto roce působit. Jsou jimi města: Obrnice, Bruntál, Toužim, Trmice, Jáchymov, Bílina, Havířov, Kutná Hora, Jirkov a Chomutov. Lhůta pro podání nabídky skončila 1. června 2010 v 16 hodin. Den poté budou vybrány vítězné nabídky.

Z LOKALIT

Cheb

Zbrusu nový montovaný domek fungující jako nízkoprahové centrum pro mládež starší 15 let, asistenti pedagogů ve školách, doučování v rodinách, noví terénní pracovníci, sociální firma, protidluhová kampaň – to všechno by mělo v nejbližších třech letech pomáhat sociálně slabým obyvatelům Chebu. Tyto cíle si vytyčili (Tisková zpráva: Cheb má plán na pomoc sociálně slabým pro roky 2010-1012) členové Lokálního partnerství Cheb ve strategickém dokumentu pro roky 2010-2012. Na posledním jednání tento plán přijali zastupitelé města Cheb. „Strategický plán není prázdnou sumou snů. Jde o organismus vzájemně souvisejících a na sebe navazujících opatření, vzešlých z důkladné analýzy potřeb města Chebu a jeho obyvatel. K realizaci každého z nich vede sled konkrétních kroků, které se zavázaly vykonat konkrétní osoby a instituce, v konkrétním čase, za využití konkrétních finančních i jiných zdrojů," představuje dokument lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování v Chebu Bronislav Podlaha.

Roudnice nad Labem

Rada města 28. května schválila (Tisková zpráva: Roudnice nad Labem má cestovní mapu pro sociální začleňování) strategický plán sociálního začleňování připravený členy Lokálního partnerství Roudnice nad Labem. Plán navrhuje řadu konkrétních opatření na podporu sociálního začleňování sociálně slabých obyvatel Roudnice nad Labem jako například deset procent pracovních míst vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané ve všech veřejných zakázkách vyhlášených městem, vznik sociální firmy, dluhové poradenství nebo založení romského fotbalového klubu. Prioritou plánu je oblast bydlení. Dokument, který úzce navazuje na Komunitní plán sociálních služeb Roudnice nad Labem, sdružuje cíle ve čtyřech prioritních oblastech: bydlení, zaměstnanost, stabilizace finanční situace osob ohrožených sociálním vyloučením a podpora společenské aktivizace těchto osob.

Ústí nad Labem

Agentura intenzivně spolupracovala na přípravě projektu, který posílí práci ZŠ Hlavní s dětmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt počítá i s motivací rodičů k většímu zájmu o školu a zavede funkci terénního pracovníka pro školu. Nově bude také zavedeno individuální doučování v rodinách. Projekt podává škola za výrazné podpory Magistrátu města Ústí nad Labem a Agentury.

Slezská Ostrava

V květnu byl Lokálním partnerstvím schválen Strategický plán lokálního partnerství Slezská Ostrava. Plán popisuje sociálně vyloučené lokality Slezské Ostravy a shrnuje vize, priority a cíle pro podporu sociálního začleňování jejich obyvatel ve čtyřech oblastech. Plán byl představen Radě obvodu, která jej vzala na vědomí. Na červnovém zasedání budou členové Rady jednat o schválení plánu a aktivit, které z něj vyplývají.

Devatenáctého května uspořádala Agentura ve spolupráci s krajským úřadem kulatý stůl pro ředitele vybraných základních škol města Ostravy. Tématem jednání byly možnosti použití a financování asistentů pedagoga a užití inkluzivních opatření v rámci "šablon" OPVK 1.4. Byl zde rovněž prezentován projekt Nový start, který realizuje organizace Společně-Jekhetane, a který přispívá k udržení dětí v hlavním vzdělávacím proudu.

V květnu také proběhl rozsáhlý čtrnáctidenní úklid v lokalitě Kunčičky. V rámci úklidu, který organizoval vlastník bytového fondu RPG s.r.o. spolu s obvodem Slezská Ostrava, Agenturou, Diecézní charitou ostravsko-opavskou a o.s.Vzájemné soužití, obyvatelé Kunčiček uklidili sklepy a veřejná prostranství. Na tento úklid navážou jednání s obyvateli o svépomocných opravách společných prostor a domů.

Broumov

V Broumově se blíží k závěru práce města a Agentury na přípravě Individuálního projektu. Ten výrazně zvýší kapacity sociálních služeb ve městě. Služby budou zaměřeny na celé rodiny a budou poskytovány jak terénní tak ambulantní formou. Projekt přinese do města také specializované poradenství pro lidi ohrožené sociálním vyloučením.

Šluknovsko

Občanské sdružení Cedr získalo za podpory lokální konzultantky Agentury dotaci na projekt Mám práci. Ten během dvou let zajistí rekvalifikaci pro 24 osob z evidence úřadu práce. Rekvalifikace na pozici pracovníka v komunálních službách bude trvat 6 měsíců. Pro 17 nejúspěšnějších bude následovat 6 měsíců práce na podporovaném místě.

Zároveň se sdružení Cedr, které v Rumburku poskytuje službu azylového bydlení, rozhodlo zlepšit zázemí a zvýšit kapacitu pro poskytování této služby a doplnit ji službou terénní práce. Sdružení zpracovalo projekt který zahrnuje zakoupení stávajícího objektu azylového domu do vlastnictví, jeho rekonstrukci, rozšíření kapacity na 22 osob a vybudování zázemí pro terénní pracovníky. „Rozhodli jsme se stávající v mnohém nevyhovující objekt zrekonstruovat, vybudovat nový úspornější systém topení a ohřevu teplé vody a navýšit počet lůžek. V objektu také vznikne zázemí pro terénní pracovníky," říká předseda sdružení Miroslav Řebíček.

Jesenicko

Členové Lokálního partnerství Jesenicko během května pokračovali v individuálních konzultacích ke strategickému plánu. Ten bude schvalován na setkání lokálního partnerství 9. června a na jednání Sdružení měst a obcí Jesenicka 17.června.

Na začátku června budou podány projektové záměry IOP a IPO pro obce Bílá Voda, Mikulovice a Kobylá nad Vidnavkou a občanské sdružení o.s. Ester. Tyto projekty v případě, že budou podpořeny, zajistí zázemí pro terénní práci, nízkoprahová centra pro děti a mládež nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pro sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Členové lokálního partnerství připravují podání dalších projektů (např. ve Vápenné a Jeseníku). Cílem je zasíťovat sociálními službami celou lokalitu, která čítá celkem 24 obcí.

Holešov

V květnu se zástupci vedení obce za účasti zástupců neziskových organizací, Agentury a médií setkali s obyvateli Školní ulice, kteří zaslali obci petici proti plánovanému stěhování. Starosta Zdeněk Janalík znovu představil koncept plánované výstavby nízkonákladového bydlení v lokalitě Bořenovská, představil výsledky jednání mezi obcí a Agenturou k této výstavbě (tj. snížení kapacity, vybudování ubytovny v jiné lokalitě, zpracování Koncepce bytové politiky vzhledem k nízkopříjmovým domácnostem v Holešově na náklady Agentury, hledání vhodného prostoru pro nízkoprahové zařízení v rámci obce) a zodpověděl dotazy všech občanů. Zároveň zde bylo domluveno individuální jednání se všemi občany, kteří v současnosti žijí ve Školní ulici za účasti lokální konzultantky Agentury.

Litvínov

V polovině května se sešli členové lokálního partnerství. V průběhu jednání dokončili pracovní verzi takzvaného Akčního plánu integračních opatření. Tento dokument nahradí strategický plán sociálního začleňování a vychází z Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb. Ten obsahuje celkem třicet sedm opatření v oblasti sociální integrace.

Brno

Na začátku května začala v Brně působit nová lokální konzultantka Markéta Tvrdíková. V Brně se Agentura zaměřuje zejména na rozvoj spolupráce s městem při realizaci aktivit obsažených v Integrovaném plánu rozvoje města a v nadstavbových aktivitách Komunitního plánu. Agentura by ráda posílila svou podporu činnosti magistrátní Pracovní skupiny pro integraci, která se zaměřuje především na oblast bydlení a eliminaci sociopatologických jevů.

Břeclav

Během května předával odcházející lokální konzultant Štěpán Helešic svou agendu nové konzultantce (tou je taktéž Markéta Tvrdíková). Dne 27. května v Břeclavi proběhlo setkání lokálního partnerství, kde nová lokální konzultantka oficiálně převzala svou roli. Jako hlavní priority břeclavského lokálního partnerství spatřujeme rozvoj aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a podporu přípravy rekonstrukce azylového domu.

 
 
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2010