listopad-prosinec 2011

Vážení přátelé,

zasíláme Vám pravidelný přehled aktualit z činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a jejích partnerů v lokalitách, kde působí.

V části o obecné činnosti Agentury Vás informujeme o veřejné debatě nad zamýšlenou transformací praktických škol na školy hlavního vzdělávacího proudu, která je navržena ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení a která by měla přispět ke snížení počtu romských sociálně znevýhodněných dětí na praktických školách. Na stránkách Radia Wave si můžete poslechnout záznam ze čtyřhodinového vysílání o tématu sociálního vyloučení ze sídliště Janov, které se uskutečnilo na začátku prosince.

V části věnované činnosti v jednotlivých lokalitách se dočtete například o připravovaných plánech prevence kriminality v Trmicích a v Jirkově, na jejichž přípravě se budou podílet i pracovníci Agentury, nebo o přípravě založení sociálních firem v Sokolově a Kolíně, které zajistí pracovní místa pro nízkokvalifikované obyvatele sociálně vyloučených lokalit.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti a klidu v nadcházejícím roce a těšíme se na další spolupráci s Vámi!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

Agentura pro sociální začleňování

ZMOCNĚNKYNĚ PRO LIDSKÁ PRÁVA NAVŠTÍVILA OBRNICE

Dne 15. prosince navštívila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková obec Obrnice v  okresu Most, se kterou Agentura pro sociální začleňování již druhým rokem spolupracuje. Vládní zmocněnkyně se zde zúčastnila diskuse s pedagogy místní základní školy. Dále zmocněnkyně navštívila tzv. malé a velké sídliště, komunitní centrum Duhovka a Integrované centrum volnočasových aktivit, které je speciálně vybavené pro potřeby dětí, dospělých i seniorů.

Vládní zmocněnkyně v Obrnicích také shlédla výstavu linorytů „Mostecko očima dětí“. Při své návštěvě měla vládní zmocněnkyně možnost otevřeně mluvit se starostkou Miklošovou o situaci v Obrnicích, činnosti Agentury a všech opatřeních, která obec za posledních pět let realizuje pro zlepšení sociální situace v obci. „Je smutné, že se v médiích setkáváme prakticky výlučně jen s negativními příklady soužití Romů a většinové společnosti a jen výjimečně mají občané možnost seznámit se s pozitivními příklady, jako zde v Obrnicích,“ dodala zmocněnkyně Šimůnková na závěr své návštěvy.

RADIO WAVE: ŽIVĚ Z LITVÍNOVA O SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ

V pátek 9. prosince vysílalo Radio Wave živě přímo z litvínovského sídliště Janov o tématu sociálního vyloučení a možnostech, jak jej řešit. Vysílání bylo součástí charitativního projektu Radia Wave s názvem "Vidíme to jinak", při kterém tato stanice každoročně věnuje dva z prosincových týdnů svého vysílání tématům spojeným se sociální oblastí.

Záznam z vysílání z Janova a dalších pořadů z tohoto týdne najdete zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/radio-wave-zive-z-litvinova-o-socialnim-vylouceni

Agentura pro sociální začleňování

Diskuze o připravované transformaci praktických škol

V závěru roku se na několika místech v médiích i v odborné veřejnosti zintenzívnila diskuze nad zamýšlenou transformací praktických škol na školy hlavního vzdělávacího proudu, která je obsažena ve vládou schválené Strategii boje proti sociálnímu vyloučení. Podrobné vysvětlení tohoto kroku, včetně jeho rozfázování do postupných na sebe navazujících kroků, popisuje tisková zpráva vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové (Tisková zpráva M. Šimůnkové: Transformace praktických škol se neodehraje hned). Tématu se věnoval i podrobný článek v Lidových novinách (Obejdeme se bez zvláštních škol (LN, 29.11.)) a komentář ředitele Agentury Martina Šimáčka tamtéž (Obžaloba jako msta za odvolání (LN, 11.11.2011)

Agentura pro sociální začleňování

ZASTUPITELÉ V DUCHCOVĚ SCHVÁLILI PRODEJ MĚSTSKÝCH DOMŮ A ODMÍTLI PROJEKTY LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ

Zastupitelé Duchcova schválili na prosincovém jednání záměr privatizace nájemních domů v Jižním Duchově a v lokalitě Viktorina i přes významná rizika, na která upozornili členové Lokálního partnerství Duchcov. Zastupitelé zároveň na tomto jednání odmítli návrhy řešení problematiky sociálního vyloučení na území města sestavené členy Lokálního partnerství. Ty měly přispět ke snížení míry sociálního vyloučení v místě. Šlo například o: zvýšení zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím zvláštních podmínek ve veřejných zakázkách, vytvoření systému prostupného zaměstnávání, zavedení pracovního poradenství a programů podporovaného zaměstnávání, vybudování systému prostupného bydlení, zavedení doučování nebo protidluhové programy.

Agentura proto za této situace předloží svému dozorčímu orgánu ke zvážení několik možností dalšího pokračování působení v Duchcově. Jedním je možné ukončení spolupráce s městem Duchcov. Další variantou je omezené setrvání v místě za účelem podpory ostatních partnerů a za účelem podpory nájemníků prodávaných domů.

Z LOKALIT

ŠLUKNOVSKO

Tři ze členů Lokálního partnerství Šluknovsko chystají investiční projekty podporující sociální začleňování. Město Jiříkov připravuje žádost o dotaci na rekonstrukci objektu na náměstí, kde vznikne nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Krásná Lípa znovu podá žádost o dotaci na rekonstrukci Centra sociální integrace. V centru budou zajišťovány služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy. Agentura Pondělí, o.s. má zájem získat objekt, kde sídlí, do svého vlastnictví, zrekonstruovat ho a poskytovat zde službu sociální rehabilitace.

Děti z vybraných základních škol na Šluknovsku začátkem prosince shromažďovaly do krabic od bot hračky, oblečení, knížky, pastelky nebo jiné dárky. Než krabici zabalily, vložily do ní vánoční pozdrav a přání pro svého vrstevníka. Tyto krabice byly poté rozdány dětem ze sociálně slabších rodin. "Tyto děti žijí ve velmi skromných podmínkách a cítí se často izolovány a ohroženy. Z toho, co prožily při podzimních nenávistných pochodech, a z toho, co sledují u rodičů a v médiích, mohou mít dojem, že je okolí nenávidí. Spojení materiální pomoci s navázáním osobního kontaktu může pomoci překonat pocit jejich izolace," popisuje význam této aktivity evangelický farář pro mládež Mikuláš Vymětel.

CHOMUTOV

Chomutovští zastupitelé na prosincovém jednání odmítli (http://www.socialni-zaclenovani.cz/chomutov-neprijde-o-dotace-kvuli-neprijeti-planu-agentury) podobu Strategického plánu pro sociální začleňování, který pro město vypracovali členové Lokálního partnerství vedeného Agenturou pro sociální začleňování. Důvod k odmítnutí podle zastupitelů byl, že autoři strategie do ní opomenuli zapracovat připomínky místních odborníků. "Když jsme před měsícem plán představili radním, přijímali jej, včetně těch, kteří se proti němu nyní na zastupitelstvu postavili," řekl k tomu ředitel Agentury Martin Šimáček.

Plán obsahuje desítky konkrétních opatření na podporu sociálního začleňování - od sociální firmy, která měla zajistit zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaným lidem, sociálně informační centrum, prostupné bydlení, azylový dům pro rodiny s dětmi, noclehárna, která v lokalitě chybí, ale také servisní centrum pro školy, po kterém volají právě ředitelé škol. Kvůli neschválení plánu je Chomutov jediným z deseti měst, v nichž Agentura začala pracovat v roce 2010, kde se zatím nepodařilo plán schválit zastupiteli. V ostatních městech jsou již schvalovány první projektové žádosti a realizována jednotlivá opatření.

KUTNÁ HORA

Pro členy Lokálního partnerství byl uspořádán seminář o doučování sociálně znevýhodněných dětí v rodinách a využití dobrovolníků. Na základě zkušeností z jiných měst bude v příštím roce v Kutné Hoře nastavena spolupráce ZŠ Kamenná stezka a neziskových organizací s cílem pomoci dětem a jejich rodičům úspěšně zvládnout postup hlavním vzdělávacím proudem. V prosinci se sešli členové pracovníci skupiny zaměstnávání, aby společně nastavili organizaci veřejné služby ve městě vzhledem ke změnám, které se chystají v souvislosti s probíhající sociální reformou.

LITVÍNOV

Zastupitelstvo města rozšířilo nulovou toleranci na provozování hazardu v Litvínově. Ministerstvo financí by na základě tohoto rozhodnutí mělo v nejbližší době zahájit správní řízení a odebrat všechna povolení vydaná pro videoloterijní terminály (povolení pro výherní automaty skončila s koncem roku 2011).

Proběhlo další setkání všech terénních sociálních pracovníků. Jeho účastníci hledali možnosti, jak co nejefektivněji řešit problémy rodičů při přihlašování dětí do škol, jak stabilizovat rodinné rozpočty a nebo jak řešit kritické situace v oblasti bydlení.

Skupina školáků ze ZŠ Janov za doprovodu zaměstnanců oddělení sociálně právní ochrany dětí vyjela do Krušných hor do obce Klíny. Čtyřicet dětí a dvanáct rodin obývajících městské ubytovny se zde zúčastnily vánočních akcí podpořených z prostředků ministerstva vnitra v rámci programů prevence kriminality.

Odbor sociálních věcí litvínovského městského úřadu uspořádal poslední setkání neziskových organizací tohoto roku. Účastníci setkání byli informováni o připravovaných změnách v souvislosti se zahájením sociální reformy od začátku ledna roku 2012. Město nadále hledá provozovatele Komunitního centra Janov. Nabízí pro to objekt bývalé školy v Janově a projektovou dokumentaci k její rekonstrukci.

HAVÍŘOV

Neziskové organizaci Slezská diakonie byl schválen projekt na poskytování sociálních služeb v Havířově - Prostřední Suché. Díky němu bude zdejším obyvatelům vůbec poprvé dostupné dluhové a pracovní poradenství a terénní pracovníci. V prosinci bylo ukončeno dotazníkové šetření o vnímání pocitu bezpečí obyvatel Havířova, které poslouží jako podklad pro tvorbu Koncepce prevence kriminality 2012-15. Šetření se zúčastnilo více než tisíc respondentů a jeho výsledky se nyní zpracovávají.

Na prosincovém jednání havířovští zastupitelé přijali vyhlášku, která upravuje místa provozování výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů a která znamená výrazné omezení hazardu ve městě. Po roce 2015 budou ve městě jen herny se statutem kasino, které jsou v tuto chvíli ve městě pouze dvě.

CHEB

V polovině prosince převzala Diecézní Charita Plzeň od města ubytovnu K Nábřeží. Od ledna v ní začne provozovat první stupeň prostupného bydlení v Chebu. Město vyhlásilo výsledky veřejných zakázek na poskytování rané péče a na aktivitu Nejlepší učebnou je pracoviště. Další služby budou vybrány ve formě zkráceného řízení. Od jara 2012 tak bude na sídlišti Zlatý vrch poskytována terénní sociální práce. Město Cheb také dokončuje práce na přípravě projektu, ve kterém bude zrekonstruováno Centrum sociálních služeb Zlatý vrch.

TRMICE

V Trmicích byla založena Komise prevence kriminality pod vedením pana místostarosty. Její členové projednávali možnosti regulace hazardu ve městě, boj proti producentům a dealerům drog a mapování nepřiměřených nájmů v ubytovacích zařízeních pro sociálně vyloučené občany.

Zástupci města začali společně se členy Lokálního partnerství a s občanským sdružením Společně k bezpečí pracovat na Koncepci prevence kriminality na roky 2012 a 2013. Koncepce by měla být dokončena v únoru 2012.

SOKOLOV

Město Sokolov podalo projekt, který podpoří vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, na jehož přípravě se podílel lokální konzultant Agentury. Díky tomuto projektu budou sokolovské školy moci zajistit individuální doučování, výlety do přírody nebo kurzy práce na počítači. Pokračují přípravy rozsáhlého projektu díky kterému bude v Sokolově zřízeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a zázemí pro sociálně-aktivizační služby a terénní programy.

Organizace Srdce a čin o.p.s. podala projekt, díky němuž bude moci být v Sokolově založena sociální firma. Její činností by měly být úklidové práce a údržba zeleně. Firma zaměstná tři dlouhodobě nezaměstnané.

Lokální konzultant také doporučil městu, aby při plánovaném uzavření ZŠ Sokolovská, které se uskuteční v červnu 2012, změnila spádové oblasti a rozptýlila děti z této školy do jednotlivých škol ve městě. Nyní jsou podávány žádosti na financování asistentů pedagoga na vybraných školách. Začátkem roku 2012 dojde k informování rodičů žáků o změně, kterou školu má nově jejich dítě navštěvovat.

KOLÍN

Město Kolín pokračuje v přípravě projektu, který umožní vybudování zázemí pro sociálně-aktivizační služby a terénní programy. Pro toto zázemí již byly vybrány vhodné prostory přímo v sociálně vyloučené lokalitě. Žádost bude podána do poloviny února.

Občanské sdružení Prostor připravilo projekt, díky němuž vznikne v Kolíně sociální firma. Firma se zaměří na provoz kavárny, úklidové práce a údržbu zeleně a zaměstná čtyři dlouhodobě nezaměstnané obyvatele Kolína.

Základní škola v Kolíně dokončila zjišťování, kolik dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nyní na škole je, a podala žádost na financování asistenta pedagoga na jedné škole. V sociálně vyloučené lokalitě vznikl předškolní klub pro děti do 6 let. Klub je nyní otevřen jedou týdně a tři dětí z lokality zde navštěvují doučování.

KADAŇ

Během listopadu byl v některých domech v lokalitě Prunéřov zřízen institut domovnictví. Jeho cílem je zamezit poškozování společných prostor a zvýšit pocit bezpečí obyvatel. Vznikla díky tomu dvě stálá pracovní místa domovníků, na něž byli vybráni dva zdejší obyvatelé.

Dalším krokem ke zlepšení situace v Prunéřově je dluhový program, který se zaměřuje na snižování dluhů na nájemném a měl by začít fungovat od ledna 2012. Součástí programu je například pomoc sociálně slabším nájemníkům se získáním příspěvku na bydlení, který jim ulehčí jejich složitou finanční situaci. V pilotní fázi se programu bude účastnit desítka vybraných obyvatel Prunéřova. Do konce roku 2012 by tímto programem měla projít většina nájemníků v Prunéřově.

Mezi obyvateli Prunéřova také proběhla anketa o potřebnosti zavedení pravidelné městské dopravy. Pokud bude zavedena, což je podle výsledků ankety velmi pravděpodobné, významně to prunéřovským usnadní přístup do Kadaně, od níž je lokalita vzdálena zhruba dva kilometry.

JIRKOV

Zastupitelé města schválili založení sociální firmy ONZA a.s., která bude na místo mechanizace při provádění technických služeb využívat zaměstnávání znevýhodněných osob. Zachovají se tak pracovní místa a příležitost k zaměstnání dostanou lidé dlouhodobě vedení v evidenci úřadu práce. Zastupitelé také přijali vyhlášku města určující pouze jedno místo, na němž bude povoleno provozovat hazard. Ostatní provozovny musí ukončit svou činnost do konce roku 2012.

Nadále probíhá šetření pocitu bezpečí v ulicích Jirkova. Výsledek bude použit při zpracování koncepce prevence kriminality, na základě které bude město a jeho partneři žádat o dotace například z ministerstva vnitra.

PŘEROV

V Přerově byl v listopadu zahájen projekt Jdeme za prací společnosti Interwork service. Díky tomuto projektu bude od ledna zaměstnáno 15 lidí. V prosinci se uskutečnilo první jednání Lokálního partnerství Přerov pod vedením města. Lokální konzultant Agentury v rámci takzvané vzdálené podpory městu a dalším partnerům poskytoval servis v podobě pomoci s přípravami projektových žádostí a při přípravách zavádění podmínky deseti procent pracovních míst ve veřejných zakázkách města vyhrazených pro dlouhodobě nezaměstnané.

HODONÍN

Město Hodonín připravuje rozsáhlý projekt, díky kterému bude zřízeno Centrum pomoci rodinám. Jeho hlavní činností bude poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ambulantní i terénní formou. Centrum bude nabízet služby klientům i ze spádových obcí. Organizace Euro Roma Hodonín připravuje projektový záměr pro založení sociální firmy, která by zajistila nová pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané. Město záměr založení této firmy podporuje.

Členové lokálního partnerství se rozdělili do pracovních skupin, které si zvolily následující priority: zavedení prostupného modelu bydlení v Hodoníně (oblast bydlení), rozvoj sociálních služeb a podpora terénní sociální práce (oblast sociálních služeb), zavedení prostupného modelu zaměstnávání a podpora zaměstnanosti z veřejných zakázek města (oblast zaměstnanost).

Z ODBORNÉ ČINNOSTI

Odborník pro oblast bezpečnosti připomínkoval návrh zákona o provozování sázkových her a na konci prosince se zúčastnil vypořádání připomínek na ministerstvu financí. V oblasti bezpečnosti a prevence sociopatologických jevů jsme dále připravovali podklady o možnostech zřízení centrálního registru přestupků pro jednání vládní zmocněnkyně pro lidská práva s vicepremiérkou pro boj s korupcí.

Odborník pro oblast bydlení jednal v severočeských Obrnicích s majiteli bytového fondu o možnostech zavedení systému prostupného bydlení v obci. Majitelé bytů měli především zájem o objasnění právních aspektů společenství vlastníků domů a jednání s neplatiči.

V oblasti vzdělávání začínáme s přípravou konference "Inkluzivní škola nekouše". Tu bude v prvním čtvrtletí příštího roku pořádat Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách © 2011