září – listopad 2015

Vážení přátelé,

zasíláme Vám další souhrn aktuálních informací z činnosti Agentury pro sociální začleňování. Činnost v lokalitách je v posledních měsících především ve znamení Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Ve většině z těch, které se připojily do prvních třech vln, jsou již vytvořené a schválené strategické plány sociálního začleňování a začíná se s přípravou prvních projektů. Zároveň bude 16. prosince Monitorovací výbor Agentury vybírat dalších 10 obcí a měst, které od začátku roku vstoupí do spolupráce s Agenturou v rámci 4. vlny KPSVL.

Dále si můžete přečíst hlavní závěr z výsledků evaluace činnosti Agentury v 18 městech a obcích, se kterými spolupracovala v posledních třech letech. Doporučujeme Vám k podrobnému prostudování i "Kuchařku" pro obce, kterou připravila pracovní skupina pro sociální začleňování složená z náměstků resortů, kterých se týká problematika sociálního vyloučení.

Přejeme Vám všem klidný zbytek adventu, příjemně prožité vánoční svátky i dobrý vstup do nového roku!

HLAVNÍ UDÁLOSTI

HLEDÁME LOKÁLNÍ KONZULTANTY/-TKY PRO KRAJE: ÚSTECKÝ, LIBERECKÝ, KARLOVARSKÝ, PLZEŇSKÝ, VYSOČINA, KRÁLOVEHRADECKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ

HLEDÁME LOKÁLNÍ KONZULTANTY/-TKY PRO KRAJE: ÚSTECKÝ, LIBERECKÝ, KARLOVARSKÝ, PLZEŇSKÝ, VYSOČINA, KRÁLOVEHRADECKÝ, MORAVSKOSLEZSKÝ, OLOMOUCKÝ A ZLÍNSKÝ

Agentura pro sociální začleňování hledá v souvislosti se zahájením spolupráce Agentury s novými obcemi od ledna 2016 nové zaměstnance či zaměstnankyně na pozice lokálního konzultanta či konzultantky pro lokality v těchto krajích: Ústecký, Liberecký, Karlovarský, Plzeňský, Vysočina, Královehradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský.

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY EVALUACE SVÉ ČINNOSTI V 18 OBCÍCH A MĚSTECH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY EVALUACE SVÉ ČINNOSTI V 18 OBCÍCH A MĚSTECH

Agentura pro sociální začleňování je ve své činnosti velmi komplexní a v některých obcích přispěla ke změně myšlení místních aktérů o tématu sociálního začleňování. Měla by se však ve své činnosti více zaměřit na zapojování lidí, kterých se sociální vyloučení týká, i na podporování intenzivnějšího kontaktu obyvatel vyloučených lokalit s jejich okolím. To jsou jedny z hlavních závěrů evaluace činnosti vládní agentury v 18 obcích a městech. Agentura výsledky hodnocení představila na dnešní konferenci pořádané u příležitosti ukončení tříletého projektu, z něhož byla převážně financována její činnost.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ PŘIPRAVILA "KUCHAŘKU" PRO OBCE

PRACOVNÍ SKUPINA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ PŘIPRAVILA "KUCHAŘKU" PRO OBCE

Meziresortní pracovní skupina zaměřená na řešení problémů souvisejících se sociálním vyloučením připravila souhrnný materiál Nástroje pro obce v boji proti sociálnímu vyloučení ("Kuchařka"). Materiál projednala vláda na výjezdním zasedání v Ústeckém kraji a nyní je k dispozici obcím i všem dalším zájemcům na webové stránce Agentury pro sociální začleňování.

PREMIÉR SOBOTKA A DALŠÍ ČLENOVÉ VLÁDY DISKUTOVALI S VÍCE NEŽ PADESÁTKOU STAROSTŮ MĚST A OBCÍ O SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ

PREMIÉR SOBOTKA A DALŠÍ ČLENOVÉ VLÁDY DISKUTOVALI S VÍCE NEŽ PADESÁTKOU STAROSTŮ MĚST A OBCÍ O SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ

V Hrzánském paláci v Praze proběhlo 13. října setkání předsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera a dalších členů kabinetu se starosty měst s vyloučenými lokalitami. Více zde.

JAK NA PROSTUPNÉ BYDLENÍ? VÝZKUM UKAZUJE NA MOŽNÁ ÚSKALÍ

JAK NA PROSTUPNÉ BYDLENÍ? VÝZKUM UKAZUJE NA MOŽNÁ ÚSKALÍ

Agentura pro sociální začleňování nechala zpracovat výzkumnou studii, která podrobně analyzuje tzv. systémy prostupného bydlení. Ty při práci s lidmi, kteří nedosáhnou na standardní bydlení, využívá více než deset měst a poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Zpráva může posloužit jako jeden z podkladů při přípravě zákona o sociálním bydlení. Uvádí konkrétní návrhy, jak by tyto systémy při zajišťování dlouhodobého bydlení mohly být efektivnější.

Z LOKALIT

Krnov

Výzkumníci z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity představili na konci září v Krnově výsledky výzkumu zaměřeného na překážky předškolního vzdělávání. Jako překážku pro docházku do předškolního zařízení uvedli rodiče například to, že školka má nedostatečnou kapacitu a dítě se tam nedostane, dále finanční náročnost mateřské školky, přičemž nejde jen o „školkovné", které se v předškolním ročníku neplatí, ale i platby za různé nadstandardní akce návštěvy divadel, vzdělávací programy, příspěvky na sdružení rodičů a podobně. Mezi dalšími překážkami rodiče uvedli špatnou dopravní obslužnost, předchozí nedobrou zkušenost nebo to, že slyšeli o mateřské školce informace, které je odradily.

Pracovníkovi krnovské Armády spásy jsme pomohli zprostředkovat návštěvu ve Frýdku-Místku, kde se seznámil s místními aktivitami oblasti komunitní práce. Krnovská Armáda spásy chystá projekt na zavedení komunitní práce ve vyloučené lokalitě v Krnově. Ve Frýdku-Místku se tedy její zástupci setkali s komunitními pracovníky i se zástupci Rady obyvatel sídliště Válcoven plechů, které si zvolili sami obyvatelé lokality.

Poběžovicko

V říjnu schválila jednotlivá zastupitelstva osmi obcí, které jsou zapojené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, Strategický plán sociálního začleňování pro roky 2016–2018. V plánu se počítá s přípravou projektů, které přesáhnou celkovou částku 110 milionů korun. Ty například zahrnují založení tří integračních sociálních podniků, které mají společně s připravovanou nabídkou služeb pracovního poradenství napomoci s řešením nepříznivé zaměstnanostní situace v regionu. Jsou mezi nimi i záměry na zřízení sociálního bydlení a odpovídající úrovně sociálních služeb. Vedle těchto činností bude v dalších dvou letech věnována značná pozornost i oblasti vzdělávání. Strategický plán obsahuje aktivity orientované na zkvalitnění spolupráce jednotlivých základních a mateřských škol v regionu, podporu inkluzivního vzdělávání, zlepšení školního prospěchu žáku či navýšení kompetencí pro další vzdělávání. Díky koordinovanému přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám se podařilo do spolupráce s Agenturou zapojit 7 dalších obcí z regionu.

Ostrava

Aktivity v Ostravě se soustředily především na přípravu a podporu projektů města a neziskových organizací. V současné chvíli je připravováno pět městských projektů - v oblastech bydlení, podpory rodin, prevence kriminality a vzdělávání. V rámci jejich přípravy probíhala intenzivní jednání, projektové dny, síťování a tvorba podkladových materiálů. Důležité místo mezi podklady pro městské projekty mají výzkumy pro koncepci bydlení, pro koncepci rodinné politiky a výzkum pocitu bezpečí v Ostravě. V říjnu Agentura v Ostravě pořádala seminář k výzvě 26 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na které žadatelé a další hosté měli možnost klást dotazy zástupcům ministerstva práce. V říjnu byl také závěrečným workshopem ukončen projekt Příležitost dělá(t) zaměstnance, který ostravský úřad práce organizoval ve spolupráci s Agenturou. Na tento projekt bude od začátku příštího roku navazovat další obdobný.

Osoblažsko

V září a říjnu začala na Osoblažsku příprava projektových žádostí sociálních podniků. Celkem by díky nim mělo na Osoblažsku vzniknout 40 nových pracovních míst pro cílovou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných.

Slaný

Na začátku listopadu schválili zastupitelé města Strategický plán sociálního začleňování pro město Slaný. Pro plán hlasovali zastupitelé napříč zastoupenými stranami a plán byl přijat i díky hlasům opozice. Město i další místní partneři tak v případě úspěchu podaných projektových žádostí získají přes 37 milionů korun z Operačního programu zaměstnanost. Z dalších dvou programů (IROP a OP VVV) bude možné získat prostředky ve výši až 170 milionů korun.

Odry

Na začátku října spoluorganizovala Agentura v Bartošovicích na Novojičínsku Seminář k operačnímu programu Zaměstnanost. Její koordinátor spolupráce s kraji a MAS zde prezentoval možnosti MAS v rámci čerpání prostředků výzvy z OP Zaměstnanost určené pro komunitně vedený místní rozvoj. Lokální konzultant Agentury pro Odry seznámil přítomné s výsledky šetření potřeb v území MAS Regionu Poodří, stručně představil Strategický plán sociálního začleňování Odry na období 2015 – 2018. Na semináři také vystoupili zástupci okresního a krajského pracoviště Úřadu práce, kteří představili aktuální situaci na trhu práce v okrese Nový Jičín a informovali o realizovaném krajském projektu "Příležitost dělá zaměstnance", který probíhal v Odrách v letech 2014 a 2015.

Klášterec nad Ohří a Vejprty

Obě města připravila společný Strategický plán sociálního začleňování. Cílem jejich spolupráce je mimo jiné koordinace druhu a kapacit sociálních služeb tak, aby nedocházelo k jejich zbytečnému zdvojování. Obě obce jsou od dubna letošního roku zapojeny do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Hotový plán schválili zastupitelé obou obcí během října. Součástí plánu je i cíl připravit inkluzivní projekt pro podporu škol v obou obcích. Ten by měl být dokončen do konce roku.

Litvínov

Město Litvínov přistoupilo v letošním roce k obnovení spolupráce s Agenturou v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Vzhledem k vysokému podílu sociálně vyloučených obyvatel ve městě bylo prioritou navýšení počtu pracovníků sociálních služeb. Zároveň je připravován společný školský inkluzivní projekt, který by školám zajistil lepší podmínky pro práci se sociálně vyloučenými žáky. V rámci spolupráce Lokálního partnerství bylo naplánováno mnoho dalších projektů zahrnujících sociální bydlení, podporu zaměstnanosti, práci s dětmi a mládeží a také různé investiční projekty na revitalizaci nevyhovujících objektů. I zde byl strategický plán na začátku listopadu schválen zastupiteli.

Roudnice nad Labem

V Roudnici nad Labem probíhala během listopadu intenzivní kampaň k tématu regulace hazardu ve městě která vyvrcholila Týdnem proti hazardu. Během něj si místní neziskové organizace připravily řadu programů. Dne 26. listopadu se ve městě konala konference k zákazu hazardu, která měla za cíl ukázat zajímavé praxe z oblasti regulace hazardu i z jiných měst. Je také připravován navazující projekt na zajištění činnosti nízkoprahového zařízení pro mládež ve věku 15-26 let.

Štětí

Ve Štětí je připravováno několik projektových záměrů města a neziskových organizací (Naděje, K-centrum CČK, Romano jasnica) na podporu terénní sociální práce sociálně aktivizačních služeb.

Dne 14.10. byla ve městě zahájena putovní výstava plakátů s protidrogovou tématikou, která vznikla v rámci preventivního projekt Národní protidrogové centrály.

Na konci října pořádal Otevřený klub mládeže v rámci akce Podzim v OKM akce pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Účastnili se jej i pracovníci neziskových organizací nebo asistenti pevence kriminality.

Probíhá úzká spolupráce s MAS Podřipsko, kteří by v rámci svých výzev rádi financovali veřejného právníka a dobrovolnictví.

České Velenice

Na konci října byl zastupiteli schválen Strategický plán sociálního začleňování na období 2015 – 2018. Zastupitelé souhlasili i s tím, aby město předložilo žádost o podporu individuálního projektu do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání na odporu inkluzivního vzdělávání. Byl ukončen výzkum subjektivního vnímání pocitu strachu a bezpečí ve městě. Jeho výstupy budou využity ke strategickému plánování pro oblast bezpečnosti.

Kralupy nad Vltavou

I ve spolupráci s Agenturou vznikl metodický pokyn prevence záškoláctví, který bude na místních základních školách zaveden od září. Zatím má pozitivní ohlas u všech škol. Město také schválilo záměr vybudovat z výměníkové stanice Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší.

Agentura pro sociální začleňování © 2015
Pro odhlášení ze seznamu příjemnců klikněte {unsubscribe}zde{/unsubscribe}.