září – říjen 2014

AKTUALITY

Začátky spolupráce v 9 nových městech a obcích, posílení vzdálené podpory

ZAČÁTKY SPOLUPRÁCE V 9 NOVÝCH MĚSTECH A OBCÍCH, POSÍLENÍ VZDÁLENÉ PODPORY

Kromě 17ti stávajících míst Agentura během září a října pokračovala v zahajování spolupráce s 9 městy a obcemi, které uspěly v posledním výběrovém řízení (České Velenice, Frýdlantsko, Chodov, Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Příbram, Slaný, Veselí nad Moravou a Vrbno pod Pradědem). V každém z nich jsou již sestavena Lokální partnerství, začíná fáze zjišťování potřeb a sestavování strategického plánu sociálního začleňování. V některých městech se již podařilo připravit první projekty, které pomohly například k zajištění fungování asistentů prevence kriminality.

Agentura také posílila režim tzv. vzdálené podpory, který nabízí obcím a městům, se kterými po třech letech ukončuje spolupráci. Tento institut nově spravuje tříčlenný tým pracovníků, který tak má větší kapacitu pro poskytování podpory s projekty a dalšími potřebami, se kterými se obce a města na Agenturu obrací.

Vyhodnocení a příprava nové Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

VYHODNOCENÍ A PŘÍPRAVA NOVÉ STRATEGIE BOJE PROTI SOCIÁLNÍMU VYLOUČENÍ

Během srpna Agentura uspořádala pět tematických kulatých stolů k vyhodnocení opatření ze Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011- 2015, kterou schválila v roce 2011 vláda a ze které vyplynuly pro jednotlivé resorty i Agenturu konkrétní úkoly legislativní i nelegislativní povahy (podrobněji zde).

Kulatých stolů na téma zaměstnanosti, sociálních služeb a rodiny, vzdělávání, bydlení a bezpečnosti se účastnili zástupci resortů, neziskových organizací a odborníků na oblast sociálního začleňování. Cílem kulatých stolů bylo projednat podkladové materiály pro Zprávu o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011-2015 a návrhy opatření pro navazující Strategii po roce 2016. Zpráva o naplňování Strategie nyní projde meziresortním připomínkovým řízením a do konce roku bude předložena vládě ke schválení (poté ji zveřejníme a najdete ji na webové stránce Agentury).

Příprava zákonů o sociálním podnikání a sociálním začleňování

PŘÍPRAVA ZÁKONŮ O SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ

Během září a října se v prostorách Úřadu vlády ČR také opakovaně sešli zástupci resortů, odborníci a praktici, kteří byli přizváni do pracovních skupin pracujících na přípravách dvou zákonů - zákona o sociálním podnikání a zákona o sociálním začleňování. První jmenovaný zákon by měl zákonně vymezit oblast sociálního podnikání, pro koho jsou určeny a za jakých podmínek fungují sociální podniky i to, jak mohou například být zvýhodňovány při zadávání veřejných zakázek (viz zde). Zákon o sociálním začleňování má rozvrhnout kompetence ve veřejné správě v oblasti sociálního začleňování, určit pravomoci a povinnosti jednotlivých aktérů i potřebnou součinnost jednotlivých orgánů. Práce na přípravě obou zákonů budou pokračovat v dalších měsících.

Výzkum: Nízko hodnocená zaměstnání se nemusí vždy vyplatit

VÝZKUM: NÍZKO HODNOCENÁ ZAMĚSTNÁNÍ SE NEMUSÍ VŽDY VYPLATIT

Přijetí nízko hodnoceného zaměstnání na úrovni minimální mzdy může v některých případech vést k tomu, že rodinám poklesnou příjmy oproti situaci, kdyby jejich členové zůstali nezaměstnaní a pobírali sociální dávky. Finanční motivace k přijetí zaměstnání je u řady lidí malá a významnou roli v tom hrají nízké mzdy, včetně minimální mzdy. Ukazuje to podrobná studie s názvem Kdy se práce vyplatí, jejíž výsledky představila vládní Agentura pro sociální začleňování.

Datová analýza: Zadluženost se přesouvá směrem k nejchudším

DATOVÁ ANALÝZA: ZADLUŽENOST SE PŘESOUVÁ SMĚREM K NEJCHUDŠÍM

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci se serverem datovazurnalistika.cz zveřejnily podrobnou analýzu týkající se aktuální situace v oblasti zadluženosti a exekucí v České republice.

Z LOKALIT

Frýdek-Místek

Spolupráce města Frýdek-Místek s vládní Agenturou pro sociální začleňování má po téměř 14 měsících řadu konkrétních výsledků. Na jedné z ubytoven probíhá doučování dětí, bylo podpořeno předškolní vzdělávání, zdravotní stav lidí z vyloučených lokalit pomáhá řešit zdravotně-sociální pomocnice.

Žlutice

Město Žlutice otevřelo 1. října nový volnočasový klub pro mladé. Dotaci na jeho zřízení a provoz z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra získalo město v rámci spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Klub bude fungovat v areálu bývalého kempu a bude poskytovat zázemí pro smysluplné trávení volného času dětem a mladým lidem ve věku od 13 do 25 let. Klub zahájil provoz ve středu 1. října, kdy byl zároveň celý den otevřený všem obyvatelům Žlutic i dalším zájemcům.

Město Žlutice také získalo díky spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování dotaci z Ministerstva školství na školního psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a nové asistenty pedagoga. Roční projekt zlepší podmínky nejen pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, na které je projekt především zaměřen. Pracovníci mají od září za úkol také zmírnit problémy dětí při přechodu z mateřské na základní školu a rozvíjet spolupráci s dalšími odborníky. Navíc bude díky tomuto projektu ve Žluticích otevřen předškolní klub pro rozšířenou předškolní přípravu a rodičovský klub, který nabídne prostor pro scházení se a volnočasové aktivity rodičů s dětmi.

Rumburk

Devátého října Rada města Rumburk projednala a schválila Koncepci sociálního bydlení města Rumburk. Navržený systém plynule navazuje na již léta fungující způsob přidělování městských bytů. Koncepce sociálního bydlení pravidla specifikuje, konkretizuje a zároveň zpřehledňuje pro žadatele. Nově zavádí formu sociálního bydlení s doprovodnou sociální službou určené nájemníkům, kteří potřebují z nejrůznějších důvodů podporu intenzivní sociální služby dle zákona o sociálních službách, tj. jedná se o osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Byty se budou jako doposud přidělovat osobám, které jsou v bytové nouzi a zároveň fakticky aspoň rok bydlí v Rumburku. Bytová komise, kterou by měla následně ustavit Rada města, bude Radě doporučovat, komu z žadatelů byt přidělit a zda s povinností spolupracovat se sociální službou, či bez této povinnosti. Aby byl systém přidělování sociálních bytů a jejich následný provoz efektivní, je třeba, aby v rámci něj intenzivně a provázaně spolupracovali všichni zúčastnění aktéři - zejména majetkový odbor města, poskytovatelé sociálních služeb, Úřad práce, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, provozovatelé stávajících forem sociálního bydlení, Rada města Rumburk a bytová komise.

Olomoucký kraj (Šternbersko, Jesenicko, Hranicko)

Zavádění systému prostupného zaměstnávání v rámci Olomouckého kraje je aktuálně v polovině své druhé fáze. Ve všech třech oblastech (Šternbersko, Jesenicko, Hranicko) systémem úspěšně postupuje drtivá část klientů z dotovaných pracovních pozic. Několik klientů si již v této chvíli našlo práci na volném pracovním trhu mimo systém. Jeden z nich se například v Moravském Berouně stal asistentem prevence kriminality. V tuto chvíli probíhá intenzivní monitoring firem a vyjednávání konkrétních pozic, na které budou moci klienti nastoupit během poslední fáze zavádění systému. V polovině listopadu proběhnou na Šternbersku i Hranicku schůzky s klienty zapojenými do projektu a budou jim nabízené jednotlivé typy pracovních pozic. Každý z nich postupně nastoupí na dojednanou pozici ve firmě.

Odry

Krajská pobočka úřadu práce v Ostravě realizuje projekt, který pomůže vrátit sociálně znevýhodněné lidi zpět na trh práce. Evropský projekt Příležitost dělá(t) zaměstnance pomůže najít práci lidem ze sociálně vyloučených lokalit z celého Moravskoslezského kraje.

Účastníkům projektu bude kromě zprostředkování zaměstnání k dispozici i pracovní asistence po nástupu do pracovního poměru. Projekt již funguje na Bruntálsku, kde zaznamenal první výsledky. Na Novojičínsku se do projektu, který účastníkům nabízí skupinové i individuální poradenství, motivační kurz, pracovní diagnostiku či rekvalifikaci, zapojilo Odersko, kde by mohl pomoci vrátit se na pracovní trh až dvaceti lidem.

Z lokalit, se kterými spolupracuje Agentura, bude tento projekt využitý i v Osoblaze, Vrbně pod Pradědem, Krnově, Frýdku-Místku a Ostravě.

VIDEOMEDAILONY Z AGENTURY

Kadaň po třech letech spolupráce s Agenturou

KADAŇ PO TŘECH LETECH SPOLUPRÁCE S AGENTUROU

Podívejte se na reportáž z Kadaně, jak může vypadat město po třech letech spolupráce s Agenturou.

Krupka: Jak v obci zavést systém postupného zaměstnávání?

KRUPKA: JAK V OBCI ZAVÉST SYSTÉM PROSTUPNÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ?

Prohlédněte si videoreportáž z Krupky, která podrobně představí, jak v obci zavést systém prostupného zaměstnávání.

Sokolov: Jak postupovat při slučování škol

SOKOLOV: JAK POSTUPOVAT PŘI SLUČOVÁNÍ ŠKOL

Videoreportáž se Sokolova popisuje, jak je vhodné postupovat při slučování škol, které se týká i školy, do které docházel větší počet žáků se sociálním znevýhodněním.

Štětí: Jak může město podpořit smysluplné trávení volného času dětí a mládeže?

ŠTĚTÍ: JAK MŮŽE MĚSTO PODPOŘIT SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE?

Videoreportáž ze Štětí přibližuje činnost Otevřeného klubu mládeže, na jehož činnosti se finančně podílí i město.

Agentura pro sociální začleňování © 2014
Pro odhlášení ze seznamu příjemnců klikněte {unsubscribe}zde{/unsubscribe}.