Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Ministr Robert Pelikán navštívil Ostravsko

Tisk E-mail

Praha, 30.3.2018 - Ve dnech 28. - 29. 3. 2018 se uskutečnil další výjezd ministra spravedlnosti a pro lidská práva Roberta Pelikána a a náměstkyně jeho sekce pro lidská práva Martiny Štěpánkové do lokalit, ve kterých působí Agentura pro sociální začleňování (ASZ). Ministr tentokrát zamířil na Ostravsko, kde mu byla představena problematika sociálního vyloučení a jeho řešení v obcích regionu. Během cesty ministra a náměstkyni doprovázel Jan Mochťák, vedoucí regionálního centra Východ Agentury pro sociální začleňování a Markéta Chkheidze, metodička regionálního centra. 

Zaměstnanci Agentury seznámili ministra se zaváděním funkce asistentů prevence zdraví, s problematikou romských sterilizovaných žen či s tématem zadluženosti v regionu. Ministr se setkal s obyvateli sociálně vyloučených lokalit a diskutoval s nimi o problémech lokalit a jejich možném řešení, například o možnostech zvýšení dostupnosti kvalitního bydlení.

První zastávka ministra byla v Moravském Berouně. V jejím rámci město představilo úspěšně zavedené pozice asistentů prevence kriminality. Poté byla na programu prohlídka Centra inkluze v Budišově nad Budišovkou a prohlídka ubytovny v Čermné ve Slezsku. Ve Vítkově navštívil ministr nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Závěr prvního dne byl věnován obci Bohumín, kde proběhla diskuse se zástupci města o zavedení tzv. „bezdoplatkových zón".

Druhý den byl věnován Ostravě. Program se zaměřil na návštěvu konkrétních sociálně vyloučených lokalit (Sirotčí, Přívoz, Bedřiška), na aktivity zacílené na pomoc osobám po skončení výkonu trestu, či ukázky úspěšné praxe řešení společného soužití. Proběhlo také oficiální jednání s vedením Statutárního města Ostravy,  odpolední části programu se účastnil i primátor města Ostravy Zdeněk Macura.

Cesta byla zakončena návštěvou ubytovny Hlubina. Zde se ministr setkal s obyvateli ubytovny a diskutoval s nimi o tématech jako je dostupnost vzdělávání, poskytování sociálních služeb či postupy soudů v případě zanedbávání školní docházky.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>