Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Nový výzkum Agentury pro sociální začleňování se zaměřil na předčasné odchody žáků ze vzdělávání v Ústeckém kraji

Tisk E-mail

Praha, 24. 5. 2018 - Přestože Česká republika patří mezi pět zemí Evropské unie s nejnižší mírou předčasných odchodů ze škol, počet žáků s nedokončeným vzděláním v posledních letech roste rychleji než v ostatních zemích EU. S cílem postihnout příčiny tohoto jevu provedla Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR výzkum v Ústeckém kraji, který společně s Karlovarským patří k regionům nejvíce zasaženým tímto negativním trendem.


Obce, se kterými Agentura spolupracuje, často řeší problematiku mladých lidí s velmi nízkou kvalifikací. Ta je nejčastěji způsobena právě předčasným odchodem ze školní docházky. V Ústeckém kraji v minulém roce zůstalo bez dokončeného vzdělání 14,5 procent mladých lidí.

„Předčasné odchody ze vzdělání významně přispívají k reprodukci chudoby a sociálního vyloučení, což má negativní dopad jak na místní soužití, tak dlouhodobě na veřejné rozpočty," uvedl Roman Matoušek, vedoucí oddělení výzkumů, projektů a komunikace Agentury.

V březnu a dubnu tohoto roku Agentura realizovala rozsáhlý výzkum mezi zástupci Úřadu práce, terénními sociálními pracovníky, pracovníky základních a středních škol v kraji a pedagogicko-psychologických poraden a také žáky, kteří předčasně opustili vzdělávací systém. Doplňkovou částí výzkumu byl i kvantitativní výzkum realizovaný online dotazníkovým šetřením mezi 148 pracovníky Úřadů práce Ústeckého kraje.

„Výzkum je unikátní v tom, že přináší i hlas žáků pocházejících ze sociálně vyloučených lokalit a doplňuje tak pohled institucí," říká výzkumnice Agentury pro sociální začleňování, Radka Vepřková.

Výzkum potvrdil některé již známé poznatky. V rodinách žáků často chybí dostatečná podpora pro studium, chybí vzory a motivace ke studiu. Někteří žáci preferují zaměstnání před studiem, což má kořeny v často nereálných představách o studiu a zaměstnání. Často také vnímají školní prostředí jako nepřátelské a obávají se nedůvěry a rasismu.

„Výzkum nám potvrdil pozitivní vliv podpůrných pedagogických profesí, například výchovných poradců, kariérních poradců a školních psychologů. Kapacita těchto pracovníků je však dle výsledků výzkumu nedostatečná. Prevence školního neúspěchu a zvýšená péče o neúspěšné žáky chybí jak v průběhu povinné školní docházky, tak v případě jejich postupu na SŠ," uzavírá výzkumnice Radka Vepřková.

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>