Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě Bruntál

Tisk E-mail

Lokální konzultant: Čaputová Martina

Město spolupracovalo s Agenturou v letech 2010 – 2013. Na jaře 2015 obnovilo spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců města, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

Bruntál je okresní město v podhůří Jeseníků, na západní hranici Moravskoslezského kraje. Má zhruba 17 500 obyvatel. Město „mezi horami a vodou" (Slezskou Hartou), jak jej nazývají sami obyvatelé, patří k jednomu z nejstarších sídel na Moravě. Historii zde připomíná zejména zámek a nově rekonstruované náměstí. Bruntál má všechny předpoklady stát se významným turistickým centrem a tohoto potenciálu využívá čím dál efektivněji. Stále se zde udržuje tradiční textilní průmysl, vedle toho se zde rozvíjí zpracování plastických hmot. Významným zaměstnavatelem je v Bruntále také firma Osram, která se zabývá výrobou svítidel a kovových dílů do celé řady průmyslových výrobků. Přestože dopravní dostupnost města je dobrá, Bruntál leží na hlavní trase mezi Ostravou a Hradcem Králové, nelze popřít, že se tu projevují strukturální problémy typické pro horské a pohraniční oblasti. Mezi nimi je největším problémem dlouhodobě vysoká nezaměstnanost, umocněná v posledních dvou letech finanční krizí.

Problém sociálního vyloučení je v Bruntále spojován především s tzv. Západní lokalitou. Jedná se o čtvrť, ve které žije kolem 3 000 obyvatel. Ne všichni jsou postižení chudobou a dlouhodobou nezaměstnaností. Tento problém se týká asi 1 000 obyvatel žijících v budovách bývalých ruských kasáren. Ačkoli je areál oddělen silnicí od zbývajících částí Západní lokality, je celá tato čtvrť považována za „špatnou adresu". Kvůli tomu jsou zde byty podstatně levnější ve srovnání s ostatními částmi Bruntálu. Sousedit se sociálně vyloučenou lokalitou přináší v očích obyvatel zejména rizika zvýšené hlučnosti, omezování soukromí, špatného stavu veřejných prostranství a zvýšené kriminality. V lokalitě samotné převažují bytové domy v majetku města, vedle nich je tu dům soukromého vlastníka, který spravuje nezisková organizace Liga o.s. Najdeme zde i řadu bytových i nebytových domů, které v současnosti nejsou využívané. Přes velké úsilí neziskových organizací zůstává vysoké procento obyvatel lokality dlouhodobě závislých na dávkách pomoci v hmotné nouzi. Značná část dětí z lokality se vzdělává v základní škole praktické, která je shodou okolností spádově nejblíže.

Druhou sociálně vyloučenou lokalitu tvoří areál bývalého Azylového zařízení Ministerstva vnitra. Tuto ubytovnu v současné době vlastní soukromý majitel, který poměrně málo spolupracuje s neziskovými organizacemi a nepodílí se na komunitním plánování. Toto ubytovací zařízení působí velmi uzavřeným dojmem a je známé velmi tvrdým a nekompromisním zacházením s klienty.


Inspirace

Napsali o nás


//]]>