Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě Písek

Tisk E-mail

Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript tel.: 702 159 281

Konzultant inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 702 158 826 

 

Město Písek leží 44 km severozápadně od Českých Budějovic, na řece Otava a svou geografickou polohou tvoří bránu do Jihočeského kraje, kterého je součástí. Katastrální území Písek tvoří části Vnitřní město, Budějovické Předměstí, Pražské Předměstí, Václavské Předměstí a Purkratice, žije zde 29 966 obyvatel. Písek je obcí s rozšířenou působností.


Písek je znám jako studentské město, což pramení ze zdejšího vysokého počtu středních škol, od roku 2003 zde také působí soukromá vysoká škola, Filmová akademie Miroslava Ondříčka. Město Písek má vybudovanou solidní veřejnou infrastrukturu, jsou zde dvě divadla, kulturní dům, nemocnice, fotbalový stadion a významný zemský plemenný hřebčinec. Písek profituje z rozšířeného turistického ruchu a v posledních letech i z rozšiřující se průmyslové zóny na periferii města, která se podílí na nízké nezaměstnanosti ve městě, která činí 1,9% a ocitá se tak pod celorepublikovým průměrem.


Analýza GAC definovala v Písku dvě sociálně vyloučené lokality, se kterými se město snaží systematicky pracovat. Na začátku roku 2017 požádalo o pomoc při řešení problematiky sociálního vyloučení Agenturu pro sociální začleňování, přičemž oficiální spolupráce započala na podzim téhož roku. V současné chvíli probíhá v Písku vstupní analýza, která bude sloužit jako podklad pro následné strategické plánování ve městě, mj. pro tvorbu opatření, která napomohou minimalizovat sociální vyloučení v Písku.

 

Počet obyvatel sociálně vyloučených lokalit je momentálně 521. Jedná se zejména o sídliště Portyč a nábřeží 1. máje. Nejedná se o typické vyloučené lokality, ale jsou zde rozptýleny osoby sociálně slabé. Je zde větší kumulace romského etnika či osob s vysokou mírou nezaměstnanosti, zadlužení, větším počtem děti. Jedinci či rodiny s dětmi, kteří žijí v nevyhovujících bytových prostorech (malé byty či garsoniéry, vysoký počet osob na bytovou jednotku, nedostatečné vybavení).


V Písku jsou dvě ubytovny ubytovávající sociálně slabé s kapacitou 151 osob. Na konci roku 2016 zde bylo ubytováno 113 osob. V dalších ubytovnách jsou rozptýleny osoby sociálně slabé v počtu cca 30 mezi osobami zaměstnanými především v průmyslové zóně. Organizace NADĚJE – pobočka Písek dlouhodobě pracuje s lidmi, kteří v těchto lokalitách žijí. Ve městě existuje 43 městských bytů sociálního bydlení pro osoby v tíživé životní situaci, tzn. osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

 

 

 

 


Inspirace

Napsali o nás


//]]>