Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 606 089 098

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 702 158 842

  Manažerka SPSZ: Aneta Vejlupková

  Obec spolupracovala s Agenturou v letech 2010 – 2013. Na jaře 2015 obnovila spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců obce, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

  Obec Obrnice se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří necelé tři kilometry od města Most. Ve správním obvodu má obce České Zlatníky, Chanov a Obrnice. Původní obec tvořily statky a chalupy rolníků, obyvatelstvo bylo z větší části německé. Rozvoj hornictví na Mostecku způsobil příliv obyvatel i do Obrnic. Vznikající cihelny zaměstnávaly velký počet přistěhovalých, většinou již českých dělníků. V 70.letech zde bylo vybudováno velké sídliště a do něj byly přesunuty rodiny z Mostu a okolních vesnic zaniklých v důsledku těžby. Obec čítá přibližně 2 500 obyvatel, podle kvalifikovaného odhadu činí podíl Romů více než 1 000 osob. Na zvyšujícím se počtu romských obyvatel obce se výrazně podílí realitní kanceláře, které levně vykupují byty od odcházející mladé generace majority a sestěhovávají sem nepohodlné nájemníky z jiných měst.

  V obci jsou definovány dvě sídlištní sociálně vyloučené lokality, oddělené objektem základní školy, mateřské školy a služebnou Policie ČR. Hovorově se tyto lokality označují jako Malé a Velké sídliště. Obě panelová sídliště tvoří s původní zástavbou rodinných domů funkční celek. Mezi nejpalčivější problémy patří nezaměstnanost, zadluženost a problémy na úrovni občanského soužití – rušení nočního klidu, ničení veřejného majetku a krádeže. V obci nejsou identifikované snahy o vyvolání veřejné rasové nesnášenlivosti, k čemuž výrazně přispívá i vedení obce – realizovaná opatření vedou k posílení společného soužití majority a minority.

  Velké sídliště je tvořeno osmnácti panelovými domy, z nichž je 10 ve Společenství vlastníků, 3 vlastní obec, 2 soukromá firma a poslední 2 panelové domy jsou ve fázi bezplatného převodu ze Správy železniční dopravní cesty na obec Obrnice. Obec tímto krokem zamezila rozprodání těchto domů realitním kancelářím a dalšímu přívalu sociálně slabých rodin z celé republiky.

  Obec se potýká s vysokou nezaměstnaností - téměř čtvrtina z ekonomicky aktivních obyvatel obce je v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. K řešení této situace by měl přispět začínající projekt Restart zaměřený na posílení pracovních kompetencí, rekvalifikace dlouhodobě nezaměstnaných a také zřízení dotovaných pracovních pozic u místních zaměstnavatelů.

  Obec má zpracovanou „Základní strategii plánu sociálního začlenění vyloučených romských lokalit/komunit a sociálně vyloučených a sociálně ohrožených obyvatel" a aktivně hledá řešení přinášející zlepšení situaci v obci.

  Jedním z cílů spolupráce Obrnic s Agenturou je posílení neziskového sektoru v obci, rozvoj terénních sociálních služeb zaměřených na jednotlivce i celé rodiny a vytvoření dostatečné kapacity volnočasových aktivit pro děti a mládež.

  Číst dále ...

Inspirace

Napsali o nás


//]]>