Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultantka: Barbora Šťastná

  Město Příbram o celkové výměře 33,41 km2 je počtem 33 450 obyvatelem třetím nejlidnatějším městem Středočeského kraje. V Příbrami, která je známá především pro svou důlní činnost (těžba uranu), došlo po roce 1989 z důvodu uzavření dolů a změně vlastnictví podniků k restrukturalizaci hospodářství. I když v Příbrami působí několik velkých podniků (ZAT a.s., Ravak, a.s. a další) míra nezaměstnanosti patří v Příbrami dlouhodobě k nejvyšším v kraji. V srpnu 2014 dosahovala 8,6 procent, což je o více než 2 procenta více než je průměr nezaměstnanosti ve Středočeském kraji. Vzhledem k nedostatku pracovních míst tak dojíždí řada lidí pracovat i do Prahy, která je dobře dopravně dostupná. Město Příbram ale není jen bývalým důlním městem také nabízí několik pamětihodností a přírodních krás. Nad městem je známé poutní místo Svatá Hora, barokní kostel a klášter, spojený s městem unikátním zastřešeným schodištěm. Městem protéká říčka Litavka a Příbramský potok, na němž je přímo v centru města několik rybníků. Západně od Příbrami se nachází rozsáhlý vojenský újezd Brdy, který by se měl stát chráněnou krajinnou oblastí.

  Sociální vyloučení ve městě

  V Příbrami se v souvislosti s problematikou sociálního vyloučení mluví o soukromých ubytovnách, lokalitě Flusárna a městské ubytovně, kde žije celkem okolo 800 osob dlouhodobě závislých na sociálních dávkách. Nejpočetnější zastoupení sociálně slabých domácností je evidováno ve dvou panelákových domech Pod Čertovým pahorkem s celkovou kapacitou 370 bytových jednotek. I když je stavebně-technický stav těchto dvou ubytoven dobrý, vysoká koncentrace sociálně slabých osob na jednom místě způsobuje problémy nejen samotným nájemníkům ale i obyvatelům města v blízkém okolí (hluk, nepořádek, drobné krádeže apod.). Rodiny se v mnoha případech potýkají s problémy souvisejícími s dluhy, exekucemi, nezaměstnaností a různými druhy závislostí. Kromě několika dalších soukromých ubytoven v katastru města, evidujeme špatné technické podmínky a problémy s hygienou zejména na ubytovně Roset v obci Bohutín – Vysoká pec, kde žije okolo 60 obyvatel. Sociálně slabé domácnosti ale nežijí jen na ubytovnách, v Březnické ulice vlastní město dva domy, kde žije asi 70 osob. Domy jsou ve špatném technickém stavu a topení na tuhá paliva. Nemalým problémem je také bezdomovectví, které v poslední době trápí nejen asi 20 osob bez přístřeší.

  Spolupráce s městem

  Agentura a město Příbram začali spolupracovat v červenci 2014. V září 2014 bylo ustaveno lokální partnerství. Jedná se o platformu, jíž členy se stali zástupci města, veřejné správy, nevládních organizací a další aktéři, kteří doposud realizovali své sociálně integrační snahy víceméně samostatně. Lokální partnerství má za cíl tyto subjekty propojit a umožnit jim společně hledat a nalézat řešení na vzniklé problémy. Mezi konkrétní aktivity, kterým se chceme věnovat je zavedení sociálního bydlení, řešení situace na ubytovnách a rozšíření nabídky služeb spojených s bydlením. V oblasti zaměstnávání bude naší snahou vytvořit pracovní místa pro nekvalifikované pracovníky, a to například i vznikem sociální firmy. Prioritami v oblasti vzdělávání je například podpora předškolních dětí ze sociálně slabých rodin v jejich připravenosti na školní docházku. Rádi bychom zavedli podpůrná opatření na základních školách, jako jsou asistenti pedagoga pro žáky se soc. znevýhodněním či školní psychologové a speciální pedagogové. Obecně chceme zjistit potřeby lidí na okraji společnosti a zavést takové nástroje, které pomohou k jejich postupnému návratu do běžného života města. To by mělo ve svém důsledku zmírnit sociální napětí ve městě a být tak účinnou překážkou všem projevům extremismu. Zásadní bude míra spolupráce mezi místními partnery a podpora veřejnosti pro zavádění nezbytných opatření.


  Číst dále ...
 

Inspirace


//]]>