Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

O lokalitě

 • Lokální konzultant: Jiří Gajdoš

  Město Ralsko s 2054 obyvateli je správním obvodem ORP Česká Lípa a správním obvodem OPÚ Mimoň a je tvořeno sedmi obecními částmi Kuřivody, Dolní Krupá, Náhlov, Ploužnice, Hvězdov, Boreček, Hradčany. Spádové území města Ralsko má celkovou rozlohu 17 023 ha (5 procent z rozlohy celého Libereckého kraje), z větší části tvořenou bývalým vojenským prostorem, který je překážkou v dostupnosti jednotlivých městských částí – např. městská část Náhlov je od správního centra v Kuřivodech vzdálena 30 kilometrů (ale od města Osečná jen 5 km), neboť je nutno objíždět bývalý vojenský prostor (oficiálně neprůjezdný), a část Ploužnice je od správního centra vzdálena 7 km (od Mimoně 4 km).

  Město se potýká s velkou mírou nezaměstnanosti – 24,8 procent. Ta je dlouhodobá a týká se obyvatel celé obce napříč lokalitami. Ty, označené za sociálně vyloučené, jsou na tom rozdílně: v lokalitě Ploužnice se setkáváme s cca 40procentní mírou nezaměstnanosti, naopak v druhé sociálně vyloučené lokalitě – v Náhlově - je aktuálně nezaměstnaných jen 12 osob. Celkově je ve městě minimum pracovních příležitostí, ekonomicky aktivní občané za prací dojíždějí – především do Škody v Mladé Boleslavi, do Trimca a Diama ve Stráži pod Ralskem nebo do Johnson Controls v České Lípě. K dopravě do zaměstnání lidé využívají svozové autobusy některých zaměstnavatelů, veřejnou dopravu a v případě Náhlova je jedinou možností dostat se za prací domluva několika pracujících na užívání osobního automobilu.

  Sociální vyloučení v obci a sociálně vyloučené lokality

  Ploužnice – jedná se o panelové sídliště v bývalém vojenském prostoru vybudované sovětskou armádou. V lokalitě jsou obývány 4 panelové domy ve vlastnictví města Mimoň čítající 230 bytových jednotek a 2 panelové domy ve vlastnictví města Ralsko čítající 161 bytových jednotek. Domy jsou v relativně dobrém stavu, byly zrekonstruovány z prostředků státních dotací a díky tomu je vlastníci nemohou do roku 2017 prodat. Dalších 7 panelových domů je neobydlených, ve velmi špatném technickém stavu v soukromém vlastnictví. Jeden soukromý panelový dům prošel rekonstrukcí a je nabízen k prodeji. V lokalitě najdeme hospodu s hernou provozovanou Vietnamci, služebnu Městské policie a fotbalové hřiště s klubovnou. V lokalitě je provozována večerka se základními potravinami, v lokalitě chybí mateřská a základní škola. Pro veškeré další občanské služby dojíždějí lidé buď do Mimoně, nebo do Kuřivod – oba směry jsou obsluhovány autobusovou dopravou cca třikrát denně, lidé však často chodí z finančních důvodů pěšky podél frekventované silnice bez chodníku nebo delší cestou přes les. Město zajišťuje pro Ploužnici i Náhlov dvakrát týdně zvláštní zlevněné autobusy pro obstarání nákupů a návštěv úřadů. Z šetření ASZ v lokalitách nevyplynula potřeba posílení těchto spojů. Finančním problémem však je dojíždění do školy z Ploužnice do Mimoně nebo Kuřivod do školy. Dlouhodobě je zvažován záměr vybudování stezky pro pěší spojující Mimoň a Ploužnici, k realizaci však dosud nedošlo.

  V lokalitě žije cca 800 lidí a skladba obyvatel lokality je poměrně pestrá. Najdeme zde Mongolce, volyňské Čechy, Kazachy, Ukrajince, Vietnamce – v minulosti zde byla část bytů přidělována cizincům, kteří získali azyl v České republice. V současnosti se jedná o cizince přicházející za prací a v čase pozorujeme postupné usazování jejich rodinných příslušníků. I díky bytové politice města Mimoně však v lokalitě najdeme i poměrně velkou část romských obyvatel.

  Náhlov – sociálně vyloučenou lokalitu zde tvoří 6 bytových domů v soukromém vlastnictví mnoha osob, z nichž dominantní jsou zemědělští podnikatelé Ing. Římsa a p.Materna. V minulosti domy patřily Vojenským lesům, posléze byly odkoupeny do soukromého vlastnictví a nemálo bytů si poté koupili samotní romští nájemníci. Mnoho z těchto bytů následně koupil Ing.Římsa v exekuční dražbě. Nájemné se liší dle vlastníka domu a pohybuje se v rozmezí 4.000 – 8.000 Kč za bytovou jednotku. V lokalitě Náhlov je hlavním problémem dopravní obslužnost a naprostá absence občanských služeb včetně obchodu s potravinami. Veškeré služby i škola, kam docházejí místní děti, se nacházejí v obci Osečná. Autobus jezdí ve všední dny pouze 3krát za den, o víkendech vůbec. Místo působí dosti izolovaně. Dopravní obslužnost je také častou překážkou pro stálé zaměstnání zdejších lidí. Pakliže získají zaměstnání, snaží se využívat společných cest osobním autem – pokud se ale auto porouchá, většinou skončí i jejich zaměstnání. Poslední autobus z Osečné do Náhlova, kam chodí děti do školy, odjíždí v 16 hodin – děti se proto nemohou účastnit volnočasových aktivit a kroužků v Osečné. Také středoškoláci mají problémy se špatným dopravním spojením do škol v Liberci a to především v ranních hodinách.

  V lokalitě žije 25 domácností, které odhadem čítají celkem 140 lidí.
  Děti z Náhlova docházejí do mateřské školy (jedná se o 6 dětí z celkového počtu 14 dětí v předškolním věku) i základní školy do Osečné a nejsou problémy s jejich docházkou.

  Spolupráce s městem

  Spolupráce města a Agentury pro sociální začleňování byla zahájena začátkem roku 2013 a dne 28.2.2013 bylo v Ralsku ustaveno lokální partnerství jako platforma otevřená všem v místě pracujícím subjektům.

  Lokální partnerství připravilo v pracovních skupinách Strategický plán pro roky 2013-15, který schválilo zastupitelstvo města dne 21.8.2013. Plán obsahuje konkrétní cíle, na jejichž plnění se budou podílet všichni členové LP. Cíle se týkají zejména zvýšení vzdělanosti, zaměstnanosti, kvality bydlení a bezpečí v lokalitách.

  Kromě vytvořeného a přijatého plánu se dosavadní půlroční spolupráce města, Agentury a dalších místních hráčů zúročila v podání sedmi projektů na zbudování hřiště v Náhlově, volnočasové, zájmové, zážitkové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a rodiče v Náhlově, na Ploužnici a v Mimoni, zbudování kamerového systému na Ploužnici a v Kuřívodech, (5 z nich v realizaci) a připravením dalších 5 neinvestičních i investičních projektů na zajištění sociálních služeb terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, a na zavedení asistentů prevence kriminality a zvyšování finanční gramotnosti. Rozeběhly se i městské zájmové kroužky na Ploužnici. Z dílny LP také vzešla obecně závazná vyhláška o zákazu provozu veškerých výherních a loterijních přístrojů a plán prevence kriminality na další 2 roky, díky němuž může město čerpat i dotace z programu prevence kriminality MVČR.

  Aktuálně jsou v Ralsku poskytovány tyto sociální služby a další programy: NZDM v Náhlově (Oblastní charita Most) a v Mimoni pro ploužnické děti (Lampa), terénní sociální práce zajišťovaná městem, terénní programy (NOLE), předškolní klub na Ploužnici (Člověk v tísni), volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež na Ploužnici (Město-Tosara), to samé v Náhlově (probíhá výběrové řízení na dodavatele), komunitní a zájmové aktivity pro ploužnické děti (Lampa), zájmové kroužky na Ploužnici (město).

  Číst dále ...

Inspirace

Napsali o nás


//]]>