Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Rotava - Nová Ves

Tisk E-mail

O lokalitě

 • Lokální konzultant: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.:725 716 500

  Konzultantka inkluzivního vzdělávání: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

   

  Město Rotava leží 4 km jihovýchodně od správní obce Kraslice v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. K Rotavě je připojena zemědělská a rekreační osada Smolná a bývalá osada Anenské Údolí. Dle statistik ČSÚ žilo v Rotavě k 1. 1. 2017 celkem 3 037 obyvatel.

  Obec vznikla v polovině 19. století spojením několika historických sídel na jindřichovickém a kraslickém panství. Ještě před jejím vznikem se oblast (Dolní Rotava) stala významným střediskem železářství a probíhala zde čilá hornická činnost (železnorudné doly, rýžoviště a doly na zlato a wolframovou rudu, lomy na erlán, žulu a čedič). Rotava patřila mezi první místa v Evropě, kde byl uplatněn vynález pocínování plechu. Bývalá ves Winckelaw, založená kolem zemědělského dvorce před r. 1560, se stala zárodkem sídelní jednotky Horní Rotava. V průběhu 20. století (Škodovy závody) byla v Horní Rotavě vystavěna sídliště a v roce 1965 byla obec Rotava povýšena na město.

  Na základě údajů uvedených v přihlášce o spolupráci se sociální vyloučení týká poměrné části města Rotavy, jelikož zde žijí v sousedství osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením. Dlouhodobě zde existují též sociálně vyloučené lokality v rámci skupiny starších domů na geograficky níže položené periferii obce, což uvádí již Gabalova analýza (2006). Do obce jsou v posledních letech vystěhováváni Romové z okolních měst. Mezi starousedlými a nově příchozími jsou problematické vztahy.

  Nová Ves leží v CHKO Slavkovský les v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. V blízkosti obce se nachází Novoveská kyselka, prodávaná pod značkou Magnesia. Již ve 14. století se v oblasti těžilo zlato a v 18. a 19. století probíhaly pokusy s těžbou stříbra (doly sv. Michal, sv. Šebestián a sv. Kalista). Dle ČSÚ žilo k 1. 1. 2017 v Nové Vsi celkem 194 obyvatel.

  Dle údajů v přihlášce ke spolupráci se sociální vyloučení týká především obyvatel, kteří obývají všechny panelové domy. V Nové Vsi se jedná o dvě třípatrové bytovky, žije zde cca 76 - 100 osob, což uvádí i Gabalova analýza (2006).  Vzhledem k počtu obyvatel Nové Vsi, je tedy přímo sociálně vyloučena téměř polovina obyvatel této obce. Kromě problematiky dluhů je v Nové Vsi ohrožení dáno nízkými příjmy obyvatel z důvodu nízké kvalifikace, přičemž náklady spojené s dojížděním za prací jsou vysoké díky odlehlosti obce.

  Rotava a Nová Ves spolu bezprostředně nesousedí, přesto mají mnoho společného. Odlehlost od větších sídel, špatná dopravní dostupnost, absence služeb či vysoká zadluženost obyvatel. Město Rotava se o identifikované problémy sociálního vyloučení aktivně zajímá a zapojuje se do tvorby prostupného bydlení, obnovy bytového fondu, vytvoření systému prevence ztráty bydlení aj. A proto se s obcí Novou Vsí sdružily dohromady do neformálního svazku za účelem společného řešení palčivé problematiky sociálního vyloučení a ohrožení sociálním vyloučením ve spolupráci s ASZ (1/2017). 

   

  Zdroj:

  Strategický plán rozvoje města Rotava 2015-2020

  Český statistický úřad

  www.rotava.cz

  www.novaves-so.cz

  Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, 2006

   

  Číst dále ...

Lokální partnerství

Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů.

Číst dále …

Dokumenty

Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality.

Číst dále …

Archiv aktualit


Inspirace

Napsali o nás


//]]>