Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Napsali o nás

Sociální byty: míst málo, žadatelů moc

Tisk E-mail

Střední Čechy, 17.10.2014 – Mladé rodiny nebo jednotlivci s dětmi, senioři či lidé s nízkým příjmem. Ti všichni spadají do kategorií, kvůli nimž můžou žádat o takzvané sociální bydlení. Na obecních úřadech ve Středočeském kraji evidují i takové lidi, kteří by měli zájem o sociální byty, protože tržné nájemné je pro ně příliš vysoké. Některá města daný problém řeší nabídkou sociálních bytů, azylových domů nebo domovů pro seniory.


Žadatelé splňující podmínky

V Kutné Hoře už před dvěma lety vytvořili novou Bytovou koncepci města, která upravuje podmínky využití bytového fondu včetně sociálního bydlení. „Formou vyhlašování výběrových řízení na pronájem bytů dělíme žadatele na uchazeče s nízkým příjmem, mladé rodiny a seniory. Výběrová řízení jsou na základě doporučení Bytové komise rady města vyhlašována s konkrétními podmínkami na každý jednotlivý byt. U těchto bytů je stanoven nižší nájem, což je aktuálně pětačtyřicet korun na metr čtvereční," vysvětlil místostarosta Kutné Hory Jiří Franc.

Hodnotícími kritérii jsou především celkové příjmy posuzované rodiny či jednotlivce a jejich sociálně­bytová situace. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je bezdlužnost vůči městu. Startovací byty pro páry či jednotlivce s dětmi si pak stanovují podmínku, aby alespoň jeden ze žadatelů byl mladší 35 let. U seniorů potom musí uchazeči být starší pětašedesáti let.

Celkem se v Kutné Hoře nachází dva domy pro seniory, kde je k dispozici osmdesát bytů. Mladí potom můžou využít šest startovacích bytů a nízkopříjmoví lidé využívají třicet bytů. Kromě toho město provozuje i dvě ubytovny.

„S ohledem na zhoršující se sociální podmínky řady občanů vlivem nestabilní ekonomické situace předpokládáme, že budeme postupně obsazovat další byty v režimu sociálního bydlení, byť se bude jednat pouze o mírný nárůst. Více si slibujeme od připravených velkých projektů. Máme připravenou výstavbu azylového domu a máme rovněž připravený projekt na dům pro seniory včetně stavebního povolení," objasnil místostarosta Jiří Franc. Protože město nemá dostatek peněz na podobné výstavby, požádá o pomoc dostupné dotace.

Osvědčený azylový dům

V Mělníku nemají sociální bydlení jako takové. Město zřizuje a poskytuje azylový dům a dům pro matky s dětmi. „To je sociální služba, a ne sociální bydlení. Dále dostal Odbor sociálních věcí a zdravotnictví k dispozici pět bytů, kterými poskytuje bydlení rodinám s dětmi využívajícími sociální služby. Jedná se o tréninkové bydlení pro občany, kteří se ocitli v náročné životní situaci a potřebují podpořit v návratu do většinové společnosti," popsala vedoucí odboru sociálních věcí Drahomíra Pavlíková.

Pro seniory mají čtyřicet bytů v domech s pečovatelskou službou s nižším nájemným a možností napojení na další sociální služby, jako je například pečovatelská služba. Vedení města nyní čeká na to, jak bude koncipován připravovaný zákon o sociálním bydlení, aby se rozhodli, jakou cestou jít. Podle Drahomíry Pavlíkové si uvědomují, že nechtějí vytvářet lokality naplněné chudými lidmi. Raději budou podporovat sociální bydlení. Už nyní spolupracují s domy s pečovatelskou službou a Centrem seniorů Mělník.

148 sociálních bytů v Benešově

Město Benešov má ve svém vlastnictví necelých dva tisíce bytů, z nichž 148 bytů v jedenácti domech je sociálních. To je asi osm procent z celkového počtu. Ubytovny město nevlastní žádné.

„Sociální byty můžeme rozdělit na dvě úrovně. Ato na byty, kde byla výstavba nebo rekonstrukce financovaná z dotací ze státního rozpočtu nebo ze Státního fondu rozvoje bydlení. Zde jde o standardní byty o celkovém počtu 113 bytů v sedmi domech s 242 nájemníky," sdělila Jitka Drahoňovská, která má na starosti benešovské byty a nebytové prostory.

Další kategorie zahrnuje byty snížené kvality, kterých je celkem 35 ve čtyřech domech. Vtěchto bytech snížené kvality je v bytě k dispozici pouze studená voda, vytápění je kamny na tuhá paliva, toalety a společné koupelny jsou umístěny na společné chodbě. Tyto byty využívá celkem 53 nájemníků.

Ubytovny pro matky s dětmi

V Mladé Boleslavi mají možnost využít ubytování ve dvou ubytovnách matky s dětmi. Celkem je jim k dispozici pětadvacet obytných místností. Za pronájem hradí nájemci padesát korun za metr čtvereční. „Vedle toho si hradí i dodávky plynu a elektřiny. Opravy se platí z nájemného. To znamená, že chod ubytovny je ve stejném režimu jako opravy bytů v majetku města," řekla mluvčí Mladé Boleslavi Hana Koišová.

Dále město poskytuje lůžka na městských ubytovnách pro osamělé muže a osamělé ženy. Podmínkou je, aby takovýto člověk nežil v partnerském vztahu. Celková kapacita ubytovny U Cukrovaru v Čejetičkách je čtyřiačtyřicet lůžek a ubytovny U Šafranici devatenáct lůžek. Lůžko tu na jeden den vyjde na sedmdesát nebo osmdesát korun. Podmínkou pro poskytnutí místa na všech ubytovnách je, že žadatel má trvalý pobyt v Mladé Boleslavi nebo pracuje ve správním obvodu města a nemápohledávky vůči městu.

Pavla Janoušková


Zákon o sociálním bydlení přinese obcím podporu

Mluvčí Agentury pro sociální začleňování Václav Zeman: „Ubytování lidí v obtížné situaci by mělo být úzce navázáno na sociální pracovníky"

Střední Čechy – Problematiku sociálního bydlení sleduje v České republice i Agentura pro sociální začleňování. Nejméně tři roky se podílí i na projektech ve středních Čechách. Podle mluvčího agentury Václava Zemana má pro obce smysl, když projekt sociálních bytů jde ruku v ruce s kontaktem se sociálními pracovníky.

* Jak vypadá bydlení sociálně vyloučených ve Středočeském kraji?

Nemáme souhrnné informace za celý Středočeský kraj. Získáváme vždy podrobné informace o situaci ve městech, se kterými spolupracujeme. Situace v každém z nich je trochu jiná, některé problémy se však opakují. Každé z měst v určité míře řeší problémy se soukromými ubytovnami, jejichž majitelé se zaměřili na ubytování chudých lidí, kteří platí vysoké nájmy prostřednictvím doplatku na bydlení. To je určitě případ Slaného a Kolína. V Mělníku jsme řešili především situaci v lokalitě Spomyšl, která leží několik kilometrů za městem a je odříznuta od infrastruktury města a donedávna i od sociálních služeb.

* Kde všude ještě působíte?

Ve Středočeském kraji agentura aktuálně spolupracuje s městy Příbram, Kralupy nad Vltavou a Slaný. Tříletou spolupráci s Agenturou mají za sebou města Kolín, Mělník a Kutná Hora.

* Můžete popsat konkrétní projekty ve Středočeském kraji?

V Mělníku se během spolupráce s Agenturou podařilo zavést malý systém sociálního bydlení v bývalých startovacích bytech. Město vyčlenilo sedm bytů, které budou sloužit převážně pro návazné bydlení klientů azylového bydlení. V souvislosti s podporovaným bydlením vedení Mělníka připravilo projektovou žádost na terénního pracovníka, který má na starost klienty žijící v tomto bydlení. Vedení města také vytvořilo deset pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací u Technických služeb Mělník.

* Co konkrétně podnikáte v Kolíně?

Město Kolín s podporou Agentury připravilo takzvaný Záslužný systém bydlení. Systém měl lidem, kteří splnili nastavené podmínky, umožnit přestěhovat se z vyloučené lokality do městského bytu v jiné části města. V reálu se zatím obsadily dva uvolněné byty v Zengrově ulici a připravuje se další volný sociální byt. Byty jsou obsazeny rodinami z ubytoven, které doporučily sociální pracovnice města.

* Pomáhá vedení Kolína i jinak?

Město také připravilo rozsáhlejší projekt, který mu zajistil financování těchto služeb, a to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, terénní programy pro uživatele návykových látek a program získávání základních sociálních a profesních dovedností. Město také uspělo se žádostí o dotaci na manažera prevence kriminality.

* Zmínil jste problém i ve Slaném, jak tam budete postupovat?

Spolupráce s městem Slaný je teprve na začátku, začala v červnu tohoto roku. V plánu je vybudování takzvaných startovacích bytů pro mladé, zřízení ubytování ve vytipovaných lokalitách, kde budou moci žít velmi chudí lidé. Stejně jako podání pomocné ruky těm, kteří se ocitli například v dluhové pasti či den ze dne bez přístřeší.

* Jaká je spolupráce s obecními úřady v kraji?

Spolupráce s obcemi i dalšími organizacemi, se kterými spolupracujeme, nejčastěji jde o školy, policii, úřady práce a místní neziskové organizace, je ve Středočeském kraji většinou dobrá. Města se ke spolupráci s agenturou sama hlásí. Jsme rádi, že se ve Středočeském kraji opakovaně nachází města, která mají zájem využívat podporu při řešení sociálních problémů, kterou jim agentura nabízí.

* Jaké varianty sociálního bydlení mají smysl?

Doporučujeme městům nastavovat takové systémy sociálního bydlení, ve kterých je ubytování lidí v obtížné sociální situaci úzce navázáno na jejich spolupráci se sociálními pracovníky. Pravidelný kontakt s nimi umožňuje těmto lidem řešit řadu dalších problémů, se kterými se potýkají. Nejčastěji jde o zadlužení a nezaměstnanost. Řešení těchto problémů zvyšuje šance, že si své bydlení udrží na delší dobu. Navrhujeme městům také možnost zřídit jistý typ prostupnosti mezi jednotlivými stupni bydlení tak, aby se ubytovna nebo sociální bydlení nestalo pro lidi konečnou stanicí, ale měli možnost časem získat standardní městský byt.

* Pomůže tomu i připravovaný nový zákon?

Legislativní i finanční podporu pro zřizování sociálního bydlení by měl přinést připravovaný zákon o sociálním bydlení. Bude tak možné, aby obce i neziskové organizace získaly prostředky na zřízení bydlení, které nebude drahé a bude kvalitativně mnohem lepší než mnohé dnešní ubytovny.

Pavla Janoušková

Oba články vyšly 17. října 2014 ve všech vydáních Deníku ve Středních Čechách.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>