Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Středočeský kraj a Agentura pro sociální začleňování prohlubují spolupráci, uzavřeli Memorandum.

Tisk E-mail

Praha, 20. 10. 2017 - Posílit vzájemnou spolupráci v oblastech jako je zaměstnanost, bydlení, sociální služby nebo vzdělávání v následujících třech letech si kladou za cíl Krajský úřad Středočeského kraje a vládní Agentura pro sociální začleňování. Uzavřeli proto Memorandum o spolupráci.

 

Oba úřady navážou na předchozí úspěchy, kdy v jejich součinnosti vzniklo celkem sedmnáct projektů na podporu sociálních služeb a doprovodných činností ve Slaném, Kolíně a Příbrami. Mezi nimi je například vznik nízkoprahového centra, drogová prevence, nebo terénní program pro jednotlivce ohrožené sociálním vyloučením.

 

Radní Středočeského kraje pro sociální oblast Jaroslava Němcová k tomu uvádí: „I když Středočeský kraj nemá s touto problematikou tak výrazné problémy jako některé ostatní kraje, jsou zde oblasti, které si vyžadují zvýšenou pozornost. Tyto oblasti jsme ve spolupráci s úřadem vlády a obcemi dokázali identifikovat a pomocí sociálních služeb hledat taková řešení, aby se situace v nich zlepšila. Věřím, že hlubší spolupráce s vládní agenturou napomůže městům a obcím při řešení tohoto ožehavého problému.“

 

Milan Greineder, vedoucí Regionálního centra střed Agentury dodává: „Pro obě strany bude důležité zejména vzájemné sdílení informací v oblasti sociálního začleňování, vzájemná účast na pracovních skupinách, nebo spolupráce Agentury s krajským koordinátorem pro romské záležitosti. Dvakrát ročně by měla také probíhat vzájemná setkání mezi Agenturou a zodpovědnými pracovníky kraje.“

 

Zástupci vládního odboru se budou nyní účastnit setkání krajských pracovních skupin (např. Krajské pracovní skupiny pro prevenci kriminality) jako odborníci na sociální začleňování. Díky tomu mohou předávat své zkušenosti z působení v obcích celé republiky a navrhovat již odzkoušená, na míru šitá opatření pro jednotlivé oblasti, jako je zkvalitňování práce asistentů prevence kriminality, zavádění terénní sociální práce v rodinách, prevence užívání drog, nebo podpora kvalitního trávení času dětí a mládeže. Naopak zástupci Středočeského kraje budou zváni na setkání Lokálních partnerství v lokalitách, kde působí Agentura, což přispěje k synergii při řešení potíží těchto lokalit.

 

„Tato spolupráce může do budoucna být inspirací pro další regiony, které chtějí na svém území koncepčně řešit otázku chudoby. V tomto ohledu nabízíme spolupráci všem krajům České Republiky.“ uzavírá Radka Soukupová, pověřená řízením Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR.

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>