Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Světlo Kadaň pomáhá lidem ve Žluticích a Valči už půl roku – radou i jídlem

Tisk E-mail

Žluticko, 4. 10. 2017 – Za šest měsíců svého působení ve Žluticích a Valči poskytl spolek Světlo Kadaň pomoc již dvaatřiceti lidem. V rámci terénního programu rozdává rady, ale občas i základní potraviny.

Světlo Kadaň je jedním ze subjektů, které jsou schopny v regionu s omezenou dopravní dostupností poskytovat sociální služby lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením. „Za prvních šest měsíců projektu máme 32 klientů, s kterými řešíme jejich nepříznivou sociální situaci, ať je její příčinou cokoliv,“ vysvětlila Veronika Spoustová, terénní pracovnice spolku.


„Nejčastěji se na nás klienti obracejí s žádostí o pomoc při vyřízení sociálních dávek - momentálně se jedná o 25 klientů. Další nejvíce řešenou potřebou je oblast hmotné pomoci. Klientům poskytujeme základní potravinové balíčky a pomoc ze sociálního šatníku,“ uvedla dále. Poskytnutí materiální pomoci závisí vždy na aktuální situaci klienta - není nároková pro všechny a spolek dbá na to, aby pomoc nebyla zneužívána. Hmotné pomoci se nyní dostává 21 klientů. Dále s klienty řešíme problematiku bydlení.


Pomoc při vyhledávání vhodného bydlení, splácení dlužného nájemného či asistence při jednání s pronajímateli – to jsou další zásadní témata klientů terénní služby. Podporu při řešení své bytové situace během prvního půlroku projektu využilo 10 osob. Terénní pracovnice ale umí pomoci i s řadou dalších potíží, třeba znovu získat osobní doklady, poradit s péčí a výchovou dětí nebo pomoci najít zaměstnání, jak ostatně dokládá i níže připojený příběh pana Karla.
Služba je přístupná všem, kteří ji potřebují, a to v jejich přirozeném prostředí, anonymně a zdarma. Zatím je více využívána ženami; z celkového počtu 32 klientů spolek eviduje pouze 8 mužů. Věkové rozpětí klientů je mezi 35 - 50 lety, nejčastěji mají základní vzdělání. 


Terénní programy spolku naplňují jeden z cílů Strategického plánu sociálního začleňování Žluticko 2016 – 2018, které si obce Žlutice a Valeč vytyčily ve spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování v rámci tříleté spolupráce, v tzv. Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Díky tomu se tak podařilo ošetřit další mezeru na trhu se sociálními službami na Žluticku. „Od března, kdy ve Žluticích běží projekt Světla Kadaň, se podařilo také navázat efektivnější spolupráci při řešení trablů našich občanů. Provázanost služeb a komunikace místních aktérů je nezbytná a jsme rádi, že se nám nyní daří daleko lépe řešit problémy, s kterými se dennodenně setkáváme,“ uvedl starosta Žlutic Mgr. Bc. Václav Slavík.


Obcím se díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování podařilo zajistit také financování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, aktivity finanční a právní gramotnosti, dluhového poradenství, podpory zaměstnatelnosti a další. Tyto aktivity výrazně pomohou k řešení sociálních problémů na Žluticku.

 

Pan Karel – příběh nezdolnosti a odhodlání

   
Pan Karel kontaktoval pracovnice terénního programu Světla Kadaň prostřednictvím SMS. Při následném telefonátu bylo velmi obtížné z plačtivého muže na druhém konci telefonu získat důvod jeho smutku a rozrušení. Pan Karel přišel před několika dny o svou práci a ocitl se tak v situaci, kdy neměl dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na bydlení, v důsledku čehož byl pronajímatelem donucen opustit byt. Neměl kam jít. P


řespával mnoho nocí po přátelích a známých, a to vnímal ze své strany jako obtěžující.  S panem Karlem jsme nejprve pracovali na hledání nové práce, aby se mohl vrátit zpět k životu, na který byl zvyklý. Vyhledávali jsme nabídky zaměstnání a podporovali ho v kontaktu s potenciálními zaměstnavateli.  Dlouhou dobu se na žádnou nabídku nikdo zpět neozval. Na klientovi byla po nějaké době patrná únava a zklamání. Po zhruba dvou měsících se však podařilo klientovi práci sehnat. Byl šťastný.


Na schůzce se zaměstnavatelem se dozvěděl, že musí dojíždět do obce vzdálené od místa jeho bydliště cca 15 km. Pro mnohé by tato skutečnost ve spojení s absencí vlastního dopravního prostředku byla významnou překážkou přijmutí zaměstnání. Pan Karel si ale půjčil od přítele kolo a začal do práce dojíždět po vlastní ose. Nebylo to pro něj jednoduché. Vykonával fyzicky náročnou práci, ale nevzdal to. Po uplynutí zkušební doby mu byla ze strany zaměstnavatele nabídnuta možnost bydlení. Se stěhováním souhlasil a poprosil sociální pracovnici o kontrolu nájemní smlouvy, protože smlouvám podle svých slov moc nerozumí. V současné době pan Karel pracuje a bydlí ve vhodném bydlení. Stačilo jen podat pomocnou ruku, aby se dostal zpět na vlastní nohy.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>