Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Klášterec nad Ohří a Vejprty

Tisk E-mail

Aktuality

O lokalitě

  • Lokální konzultantka: Kateřina Kubíčková

     

    Obec Vejprty spolupracovala s Agenturou v letech 2011 – 2014. Na jaře 2015 obnovila ve svazku s nedalekým Kláštercem nad Ohří spolupráci v rámci Kooridnovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V úvodní fázi bude ve spolupráci zástupců obce, lokálního konzultanta Agentury a Lokálního partnerství zpracován Strategický plán sociálního začleňování. Na jeho základě pak vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné čerpat koordinovaně prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

    Vejprty jsou městem Ústeckého kraje. Leží v Krušných horách v nadmořské výšce 725 m.n.m. Od Německa a německé příhraniční obce Bärenstein jsou odděleny pouze hraničním potokem Polava. V současné době je město centrem horské oblasti Vejprtska, nachází se zde automobilový, pěší a cyklistický hraniční přechod do Německa. První písemná zmínka o Vejprtech je datována do roku 1506.

    Číst dále ...

Lokální partnerství

Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů.

Číst dále …

Dokumenty

Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality.

Číst dále …


Inspirace


//]]>