Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


O lokalitě

  • Lokální konzultant: Štěpán Bolf

    Obec Větřní patří k sídlům v Jihočeském kraji, kde se vzhledem k celkovému počtu obyvatel ( 3 900 osob) koncentruje větší počet sociálně vyloučených osob (kvalifikovaný odhad cca 400 osob). Obcí s rozšířenou působností je pro Větřní čtyři kilometry vzdálený Český Krumlov. Silné vazby mezi Větřní a Českým Krumlovem jsou nejen formální či institucionální: řada starousedlých rodin má svoje členy ve Větřní i v Českém Krumlově, část obyvatel Větřní dojíždí za prací do Českého Krumlova a naopak, mezi oběma městy jsou čilé obchodní vazby atd. Obec je zřizovatelem zdejší základní školy (v roce 2010 měla 320 žáků) a mateřské školy. Část žáků zejména základní školy tvoří děti ze sociálně vyloučených lokalit obce (odhadem jde o 25 procent z celkového počtu). Jiné děti ze sociálně vyloučeného prostředí dojíždějí do škol v Českém Krumlově, zejména na tamní bývalou "zvláštní" školu. V minulosti v obci existovalo také střední odborné učiliště, to však bylo zrušeno.

    Číst dále ...

Lokální partnerství

Tato sekce obsahuje stručný souhrn dosavadní činnosti lokálního partnerství a výčet všech jeho členů.

Číst dále …

Dokumenty

Sekce obsahuje všechny relevantní dokumenty týkající se dané lokality.

Číst dále …

Archiv aktualit


Inspirace

Napsali o nás


//]]>