Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Vítkovsko a Budišovsko mají plán pro řešení sociálních problémů

Tisk E-mail

Archiv ASZ_dluhova_poradna_RUBIKON_centrum Archiv ASZ_dluhova_poradna_RUBIKON_centrum

Vítkov/Budišov, 15. 5. 2017 - Města Vítkov, Budišov nad Budišovkou a Čermná ve Slezsku se rozhodla aktivně bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Na konci dubna 2017 schválila zastupitelstva těchto tří měst strategický plán na rok 2017 – 2019, který by jim v následujících letech mohl přinést až 170 milionů korun.

Více než 20 nových pracovních míst, 5 sociálních podniků, motivačně-aktivizační programy a poradenství, 3 nová komunitní centra, 62 zrekonstruovaných nebo nově postavených sociálních bytů (z toho 26 ve Vítkově, 35 v Budišově), 6 asistentů prevence kriminality, domovníci i preventisti ztráty bydlení. To je jen část výsledků, které by Budišovsko a Vítkovsko rádo vidělo na konci realizace aktivit a opatření navržených v plánu.

„Když začátkem roku 2016 začala spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, nikdo ze zúčastněných pořádně nevěděl, co nás čeká, a jak bude vše probíhat. Ale i přesto jsme od samého začátku byli plni očekávání a optimismu, že se nám díky této spolupráci podaří v našem regionu zlepšit podmínky pro život všech občanů,“ shodují se starosta města Vítkov Pavel Smolka a místostarosta města Budišov Pavel Jílek.

Sociální vyloučení na Vítkovsku a Budišovsku je zapříčiněnou hlavně vysokou nezaměstnaností a horší dopravní dostupností. Důsledkem problémů je také vylidňování, kdy odcházejí hlavně mladí lidé v produktivním věku. Jedním z nejvíce rozšířených problémů je také vysoká předluženost místních obyvatel.

Neschopnost vymanit se z předlužení ruku v ruce s nízkou kvalifikací je pro řadu lidí hlavní bariérou při snaze o získání standardního a stabilního zaměstnání i bydlení. Ve Vítkově je v exekuci až 10 % obyvatel, v Budišově téměř 14 %. Pomoc nabídnou terénní pracovníci, díky plánu posílení o 1 úvazek, a dluhoví poradci.

Plán mj. počítá s rozvojem terénní sociální práce včetně poskytování právního a psychologického poradenství, posílením sociálně aktivizačních služeb, vznikem a provozem preventivního zařízení, které bude nabízet kompletní pomoc dětem a rodičům. Strategie myslí i na podporu aktivit pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let.

„Problémy sociálního vyloučení zažívá velká část občanů a i většina projektů je směřována na všechny, co potřebují pomoc, nikoliv výlučně na specifické lokality,“ vysvětluje lokální konzultantka Agentury pro Vítkovsko a Budišovko Leona Kupčíková.

Sociální vyloučení se může týkat například lidí s nízkými příjmy, dlouhodobě nezaměstnaných, lidí bez domova, seniorů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin (zejména Romů), osob ohrožených závislostí či přímo závislých nebo rodin žijících v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích.

„Našim cílem je propojit jednotlivé aktéry, rozvinout aktivity, které ve městě již probíhají, a přidat k nim nové," doplňuje k působení Agentury na Vítkovsku a Budišovsku její ředitel Radek Jiránek a dodává: „Je to jedinečná šance, jak využít prostředky ze strukturálních fondů na koordinované řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách i jejich okolí a zásadně je změnit.“

Agentura prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám nabízí obcím pomoc s přípravou komplexu funkčních opatření a zajištěním finančních prostředků na jejich zavedení do praxe, včetně průběžného vyhodnocování.


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>