Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Vláda schválila Zprávu o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011-2015

Tisk E-mail

Praha, 23.2.2015 - Ministerstva, kterých se v uplynulých třech letech týkaly úkoly obsažené ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení, splnila ke konci roku 2014 zcela nebo částečně více než polovinu ze 71 navržených úkolů. Řada úkolů zůstává k dalšímu řešení a potvrzuje se i potřebnost koordinovaného přístupu státní správy při řešení problému sociálního vyloučení. Vyplývá to ze zprávy o plnění Strategie, kterou vládě předložil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

„Neuspokojivá situace v oblasti sociálního vyloučení v České republice v posledních letech, doprovázená zvyšujícím se počtem vyloučených lokalit, nárůstem zadlužení jejích obyvatel, nárůstem migrace a rostoucím počtem chudých lidí v komerčních ubytovnách, jasně ukazuje na nutnost koordinovaného přístupu všech resortů při řešení tohoto problému. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení byla prvním strategickým dokumentem, který rozdělil úkoly v oblasti sociálního začleňování koordinovaně mezi jednotlivé resorty, odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a další složky veřejné správy i s konkrétními termíny a rozdělením odpovědnosti za ně," říká o Strategii Martina Štěpánková, náměstkyně ministra Jiřího Dienstbiera.

Zpráva o plnění Strategie uvádí, že z celkových 71 opatření bylo v uplynulých třech letech zcela splněno 16 opatření (23 %) a částečně splněno 37 opatření (52 %).

„Úplné či částečné plnění více než poloviny navržených úkolů přineslo pozitivní změny především v oblasti práce s rodinami a koordinace sociálních služeb. K tomu, aby se dařilo řešit narůstající sociální problémy spojené s životem v sociálně vyloučených lokalitách, je nutné, aby na tento materiál navázal další souhrn úkolů, který určí klíčové kroky pro období do roku 2020 v těch oblastech, které se dosud zasáhnout nepodařilo. Jde především o oblasti vzdělávání a bydlení," hodnotí plnění Strategie ředitel odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR Martin Šimáček.

Naplňování Strategie bylo průběžně vyhodnocováno při pravidelných jednáních Meziresortní koordinační skupiny, kterých se každého půl roku účastnili náměstci vybraných resortů.
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení je strategickým dokumentem, který vláda ČR přijala v září roku 2011 s cílem napomoci eliminaci sociálního vyloučení a chudoby v sociálně vyloučených lokalitách. Přípravou Strategie, koordinací jejího naplňování i vyhodnocením naplňování, byl pověřen odbor pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, který je v gesci ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera.

Ke stažení:

Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015


 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>