Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Výběrová řízení na centrální expertní pozice se zaměřením na vzdělávání 3

Tisk E-mail

Expert/ka – odborný pracovník/ce na poradenství při spolupráci s obcemi na přípravě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) 

 

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami", financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrová řízení na následující centrální expertní pozice se zaměřením na vzdělávání:

 

Expert/ka – odborný pracovník/ce na poradenství při spolupráci s obcemi na přípravě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • zaměřuje se na poradenství při přípravě MAP v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami
 • ve spolupráci s obcí navrhuje a vyhodnocuje Plán poradenství při přípravě MAP
 • poskytuje odborné poradenství a pomoc při zapojování škol a koordinaci činnosti struktury MAP
 • poskytuje odbornou a metodickou podporu konzultantům inkluzivního vzdělávání při jejich zapojení do tvorby MAP
 • poskytuje zpětnou vazbu při nastavování postupů tvorby MAP
 • zprostředkovává setkání s jinými strukturami MAP (MAS, obce)
 • poskytuje metodickou pomoc v oblasti strategického řízení a plánování, komunitního plánování a komunitní práce, priorit a trendů ve vzdělávací politice ČR atd.
 • poskytuje osobní, telefonické a online konzultace realizátorům MAP
 • podílí se na přípravě metodik vytvářených v rámci projektu
 • v určené míře se účastní evaluačních aktivit projektu

Požadujeme:

 • VŠ se zaměřením na humanitní obory nejlépe pedagogického zaměření
 • praxi v oblasti spolupráce s obcemi, školami, neziskovými organizacemi
 • znalost aktuálních trendů v oblastech sociálního začleňování a inkluzivních politik v oblasti vzdělávání, znalost problematiky strategického plánování
 • základní znalost českého vzdělávacího systému a státní vzdělávací politiky
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • výborné komunikační schopnosti

Nabízíme:

 • práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik v oblasti inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami,
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
 • možnost dalšího odborného vzdělávání
 • odpovídající platové ohodnocení
 • dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu
 • sick days
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • 5 týdnů dovolené

Pracoviště: Praha, časté vycestování do spolupracujících měst v rámci celé ČR.

Pracovní poměr: práce na celý úvazek na dobu určitou po dobu mateřské popřípadě rodičovské dovolené

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Kontaktní osoba: Ing. Radka Soukupová, 727 942 173

V záhlaví uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na pozici experta/ku - odborného pracovníka/ci na poradenství při spolupráci s obcemi na přípravě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)“.

 

Aktualizováno dne 10. 7. 2018//]]>