Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Výběrová řízení v RC Východ 6

Tisk E-mail

 

 

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Systémové zajištění sociálního začleňování", financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na následující pozice:

 

Lokální konzultant/ka pro území celé Moravy

Účel pracovního místa:

Lokální konzultant (dále LK) se aktivně podílí na řešení lokální politiky sociálního začleňování. V rámci této spolupráce komunikuje LK se všemi důležitými aktéry na území obce, realizuje skupinová setkání (pracovní skupiny, semináře či konference atd.) či individuální poradenství (projektové témata, poradenství k činnosti sociálních služeb atd.). Výstupem činnosti lokálního konzultanta je Strategický plán sociálního začleňování (SPSZ). Tento dokument připravuje LK v přímé spolupráci s obcí, která je nositelem tohoto dokumentu. Lokální konzultant v rámci daného plní roli metodického dohledu vzniku tohoto dokumentu, aktivně se podílí na jeho vzniku, následně napomáhá při naplňování zvolených cílů a také hodnotí dopady jednotlivých aktivit. V přímé praxi se jedná především o:

 • Lokální konzultant je přímo odpovědný za vznik SPSZ v dané lokalitě.
 • Je odpovědný za organizaci a koordinaci projektové přípravy výzev ESF.
 • Lokální konzultant je odpovědný za monitoring a vyhodnocování (evaluaci) opatření lokální politiky sociálního začleňování.
 • Lokální konzultant aktivně komunikuje s vedením konkrétního centra a vedením ASZ. Důsledně plní svěřené úkoly, včetně zpracování podkladů projektového charakteru.
 • Aktivně vstupuje a podílí se svou znalostí a zkušeností na řešení sociálního vyloučení v celonárodním rozsahu.
 • Je veden příslušným metodikem a postupuje dle schválených metodických pokynů.
 • Aktivně spolupracuje s experty pro jednotlivé tematické oblasti - bydlení, zaměstnanost, sociální služby, zdraví, příprava projektů atd.
 • Dále se vzdělává, využívá intervize a supervizních násrojů pro zkvalitňování svých kompetencí.

Požadujeme:

 • VŠ/VOŠ humanitního či ekonomického zaměření
 • základní znalost orientace v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit (znalost nástrojů a relevantních dokumentů)
 • základní znalost orientace v oblasti dotačních programů
 • základní znalost orientace v oblasti strategického plánování a řízení projektů
 • základní znalost organizace samosprávy a státní správy
 • komunikační dovednosti - facilitační dovednosti výhodou
 • lektorské a prezentační dovednosti výhodou
 • praxe v oblasti sociální integrace je výhodou

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr s úvazkem 1,0 (i 0,5) na dobu určitou do 31. 12. 2020 (doba realizace projektu)
 • práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
 • možnost dalšího odborného vzdělávání
 • odpovídající platové ohodnocení
 • zázemí významné instituce veřejné správy

Pracoviště: Brno (Ostrava, Olomouc), ochota cestovat dle potřeby v rámci moravského regionu; částečná možnost práce z domu (dle individuální domluvy)

Nástup možný ihned

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mochťák, vedoucí Oddělení regionálního centra Východ, +420 725 001 925,  e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na pozici lokálního konzultant/ku“.

 

Aktualizováno 4. 4. 2018.//]]>