Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Výběrové řízení na centrální expertní pozice 13

Tisk E-mail


Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu "Systémové zajištění sociálního začleňování", financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na následující centrální expertní pozice:

Expert/ka na MAS/ITI/IPRÚ

Pracovní náplň odborného pracovníka/pracovnice:

• v zájmu synergie zajišťuje koordinaci činnosti Agentury, lokálních partnerů, místních samospráv a nositelů integrovaných územních nástrojů při realizaci strategických cílů Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a sociálně integračních cílů ve strategiích integrovaných územních nástrojů (CLLD, ITI, IPRÚ) a jejich propojení na místní strategie sociálního začleňování, které jsou připravovány ve spolupráci s Agenturou;
• monitoruje vývoj ve všech integrovaných územních nástrojích ITI a IPRÚ a v těch CLLD, na jehož území se realizuje Koordinovaný přístup nebo na jehož území se nachází zmapovaná sociálně vyloučená lokalita;
• v součinnosti s dalšími experty zajišťuje metodickou podporu pro oblast sociálního začleňování v relevantních územích; garantuje zpracování metodiky sociálně-integrační práce ve specifických územích (venkovské oblasti, metropole a aglomerace;)
• zajišťuje organizaci vzdělávacích seminářů pro samosprávy a jejich partnery na témata spjatá s integrovanými nástroji a sociálním začleňováním, provádí sběr dobrých praxí a jejich šíření;
• zastupuje projekt a Agenturu v pracovních a odborných orgánech MAS/ITI/ IPRÚ a prosazuje v nich sociálně integrační postupy a principy Koordinovaného přístupu;

Požadujeme:

• VŠ/VOŠ humanitního zaměření (společenskovědné nebo zaměření na udržitelný regionální rozvoj výhodou)
• znalost problematiky evropských fondů a regionálního rozvoje ČR
• orientaci v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit (znalost nástrojů a relevantních dokumentů)
• znalost působnosti vyšších územních samosprávných celků v oblasti sociální integrace a základní znalost organizace samosprávy a státní správy
• orientaci v oblasti dotačních programů (především krajských) a v systému financování sociálních služeb
• komunikační a prezentační dovednosti, flexibilitu

Náplň práce:

• spolupráce s místními akčními skupinami ve všech regionech ČR;
• součinnost na strategickém plánování komunitně vedeného místního rozvoje s akcentem na sociální začleňování;
• vyhledávání dobré praxe v oblasti regionálního rozvoje, rozvoje venkova, ale i v oblasti zemědělství, komunitní práce, ochrany životního prostředí s pozitivním dopadem na socioekonomický život v obcích;
• vyhledávání inovativních možností rozvoje malých obcí ve strukturálně postižených regionech;
• poskytování poradenství v procesech plánování i v oblasti grantové politiky pro MAS;
• přímo spolupracuje s MAS a metodicky zastřešuje činnosti Agentury v této oblasti;
• zastupuje Agenturu v řídících orgánech operačních programů týkajících se problematiky MAS

Nabízíme:

• práci na poloviční úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2020 (doba realizace projektu)
• práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu
• podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
• možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
• možnost dalšího odborného vzdělávání
• odpovídající platové ohodnocení
• zázemí významné instituce veřejné správy
• 5 týdnů dovolené.

Pracoviště: Praha, ochota cestovat dle potřeby v rámci celé ČR.
Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte do 30. 11. 2017 na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kontaktní osoba: Ing. Radka Soukupová, mob.: 727 942 173
V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na experta/na MAS/ITI/I/PRÚ“.

Aktualizováno 5. 3. 2018//]]>