Odkaz na FacebookOdkaz na oficiální kanál YouTubeOdkaz na web Úřadu Vlády


Aktuality

Zastupitelstvo Mostu podpořilo plán na řešení sociálních problémů

Tisk E-mail

Foto: R. D. Štekbauer Foto: R. D. Štekbauer

Most, 8. 3. 2017 – Město Most má v pořadí již druhý strategický plán sociálního začleňování, který vznikl ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády. Plán se mimo jiné zaměří na podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, konkrétní řešení problémů v místní části Stovky, na prevenci kriminality a rozšíření terénních programů. Pro tyto projekty bude využito 92 miliónů z evropských dotací.


Strategický plán sociálního začleňování na období 2017 - 2019 a jeho jednotlivé kroky zejména podpoří zaměstnanost v Mostě.  Nezaměstnanost je jedním z velkých témat, kterému se plán věnuje. V prosinci 2016 Úřad práce Most evidoval více než 4,5 tisíce uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti dosahovala 10 procent a významně tak převyšovala celorepublikový průměr 5,2 procent. „Strategický plán sociálního začleňování je klíčovým dokumentem statutárního města Most. Plán řeší nezaměstnanost systémově a snaží se jí předcházet. Stanovené priority plánu se budou podle průběžných analytických dat doplňovat specifickými cíli v návrhové části. Věříme, že priority nastavené v plánu se nám podaří naplnit,“ říká náměstkyně primátora města Mostu Markéta Stará.

„Plán sociálního začleňování, který Agentura pomohla vytvořit, také počítá například s motivačními programy a individuálním poradenstvím pro osoby, které dlouhodobě žijí v pasti chudoby a jsou nezaměstnané,“ dodává lokální konzultant Agentury pro sociální začleňování Prokop Ištvánek.

Součástí Strategického plánu je i návrh řešení v sociálně vyloučené lokalitě Stovky. V této lokalitě žije nejvíce obyvatel, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Lokalita se také potýká s vysokou mírou stěhování obyvatel, domácností v hmotné nouzi a pobírající doplatek na bydlení. Hodnota těchto problému trojnásobně převyšuje celkový průměr v celém městě.  „Zejména problém neustálého stěhování obyvatel ztěžuje a někdy vylučuje systémové řešení a výkon sociální práce. Proto je pro nás klíčové, abychom migraci obyvatel snížili tím, že se zaměříme na řešení příčin zjištěných problémů. Zároveň je důležité zabránit, aby se problémy rozšiřovaly do jiných míst ve městě, ale i v regionu.  Proto je nezbytné zajistit fungující platformu ze zástupců organizací, které v lokalitě působí a nadále řešit komplexní problémy chudoby společně,“ vysvětluje Prokop Ištvánek.

Díky plánu bude v následujících letech také rozšířen počet asistentů prevence kriminality a rozšíří se aktivity sociální prevence ve vyloučených lokalitách. „S cílem nadále zvyšovat bezpečí všech občanů uzavře město v následujících letech spolupráci s 10 asistenty prevence kriminality, jejichž pracovní náplní bude především zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, eliminace sociálně rizikového chování a zajištění bezproblémového soužití.“ vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Plán bude po schválení na 17. řádném zastupitelstvu města Mostu 7. března 2017 zveřejněn na webových stránkách města http://www.mesto-most.cz/ .

 

 

 

 


Přihlašte se k odběru novinek

Archiv aktualit ASZ
Inspirace

Napsali o nás


//]]>