Agentura na jednání EU platformy pro boj proti nenávistným projevům a zločinům z nenávisti

||Agentura na jednání EU platformy pro boj proti nenávistným projevům a zločinům z nenávisti

Agentura na jednání EU platformy pro boj proti nenávistným projevům a zločinům z nenávisti

2022-07-18T09:09:34+02:0020 června, 2022|Aktuality|
Ve dnech 14. – 15. 6. se ředitelka Odboru pro sociální začleňování Mgr. Markéta Benešová zúčastnila jednání platformy na vysoké úrovni pro boj proti nenávistným projevům a zločinům z nenávisti. Setkání platformy organizuje již od roku 2016 Generální ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele.

Cílem platformy je zvyšovat povědomí o závazcích a standardech EU/OBSE týkajících se podpory obětí trestných činů z nenávisti mezi odborníky v oblasti vymáhání práva, trestního soudnictví a tvůrci politik. A rovněž identifikovat, shromažďovat a vyměňovat osvědčené postupy v oblasti podpory obětí trestných činů z nenávisti mezi členskými státy EU.

Jedním z hlavních témat jednání byly možnosti spolupráce mezi bezpečnostními orgány a organizacemi občanské společnosti v oblasti evidence trestných činů z nenávisti, podpory obětí těchto trestných činů a školení o trestných činech z nenávisti pro bezpečnostní složky a justici.

Dalším tématem bylo také posouzení možných nedostatků v ochraně před rasovou a etnickou diskriminací. Zástupci několika evropských zemí představili vnitrostátní opatření proti nenávistným projevům a trestné činnosti z nenávisti.

Zástupce Evropské komise Didier Houttequiet dále představil evropskou Strategii rovnosti LGBTIQ pro roky 2020-2025. Zvláštní pozornost byla věnována ochraně skupiny LGBTIQ v jednotlivých členských státech unie. Byly představeny příklady dobrých praxí např. z Dánska, Estonska, Španělska, Holandska a Malty. V otevřené diskusi měli zástupci ostatních zemí možnost s jednotlivými prezentujícími projednat jednotlivé body jejich prezentací a porovnat je s vlastními zkušenostmi.

Jednou z možností, jak mohou členské země efektivněji reagovat na potřeby těchto zranitelných skupin, je využití finanční pomoci, kterou Evropská komise na tuto oblast vyčlenila prostřednictvím programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV).

Jako příklad úspěšného projektu financovaného z programu CERV byl představen projekt bulharské nadace GLAS zaměřený na boj proti zločinům z nenávisti.

Předseda platformy Tommaso Chiamparino, představil rovněž práci Agentury EU pro základní práva (FRA), se kterou Agentura plánuje spolupráci v oblasti analýz a sběru dat.