Agentura pro sociální začleňování nepodporuje rekonstrukce panelových domů v Chanově. Řešením je postupný útlum sídliště.

||Agentura pro sociální začleňování nepodporuje rekonstrukce panelových domů v Chanově. Řešením je postupný útlum sídliště.

Agentura pro sociální začleňování nepodporuje rekonstrukce panelových domů v Chanově. Řešením je postupný útlum sídliště.

2019-06-21T11:17:26+02:0021 června, 2019|Aktuality|
Agentura pro sociální začleňování vítá rozvoj komunitních aktivit a posilování kompetencí osob žijících v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Je důležité, aby součástí rozhodnutí, která se obyvatel Chanova dotýkají, byl dialog a zohledňovaly se jejich potřeby.

„Za ideální řešení považujeme postupný útlum sídliště, který bude realizován v dlouhodobém horizontu a se zohledněním potřeb místních obyvatel. Obyvatelům by následně bylo poskytnuto dlouhodobé nájemní bydlení v bytech standardní kvality v nesegregované lokalitě,“ uvádí ředitel Agentury, Mgr. David Beňák.

K postupnému útlumu počtu bytů mohou být použity finanční prostředky zprostředkované Agenturou, o které může obec žádat v rámci takzvaného tematického akčního plánu. Jeho nástin představili zástupci Agentury náměstkyni primátora Markétě Staré na společné schůzce v březnu 2019.

„Součástí plánu je i realizace doprovodných aktivit, jako je podpora zaměstnatelnosti, vzdělávání a řešení předluženosti obyvatel Chanova, které usnadní jejich přechod do standartního bydlení,“ doplňuje David Beňák.

Do celého procesu by měli být ve všech fázích zapojeni místní občané s cílem zajistit jejich aktivní účast a partnerský dialog. Toto řešení respektuje jak právní, tak i koncepční rámec řešení problematiky sociálního vyloučení v České republice.