Agentura pro sociální začleňování pokračuje v nabídce vzdělávacích kurzů

||Agentura pro sociální začleňování pokračuje v nabídce vzdělávacích kurzů

Agentura pro sociální začleňování pokračuje v nabídce vzdělávacích kurzů

2021-12-21T15:54:01+01:0029 listopadu, 2021|Aktuality|
Agentura pro sociální začleňování připravila pro své partnery v území v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, online vzdělávání zaměřené na prohloubení znalostí v oblasti sociálního začleňování, včetně doporučení možných postupů a řešení.

 

V rámci projektu Systémové řešení sociálního začleňování bylo ve spolupráci s externím dodavatelem připraveno online vzdělávání s názvem „Jak rozumět sociálnímu vyloučení a plánovat jeho řešení“. Připravená struktura a obsah kurzu vychází z dlouholeté zkušenosti Agentury a identifikovaných potřeb z území, které pracovníci Agentury zaznamenali v rámci lokálních partnerství při realizaci KPSVL, při realizaci pracovních skupin, kulatých stolů, v rámci spolupráce na přípravách strategických plánů sociálního začleňování apod. Celková časová dotace je 20 hodin, vzdělávání je ukončené krátkým testem. Součástí je i zpětnovazební dotazník.

Připravené online vzdělávání nahlíží na řešení sociálního vyloučení ze čtyř základních hledisek:

  • strategického plánování sociálních politik lokální úrovně,
  • příležitosti realizace výzkumů se zaměřením na problematiku sociálního vyloučení,
  • komunitní práce a posilování participativních postupů,
  • sociální práce a sociálních služeb jakožto jednoho z hlavních přímých praktických nástrojů řešení sociálního vyloučení.

V případě zájmu prosím kontaktujte vedoucí regionálních center:

 

Online vzdělávání bylo připraveno v rámci realizace projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605.
Projekt je spolufinancovaný prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.