Agentura pro sociální začleňování shrnula rizika pro děti při nových podmínkách vzdělávání.

||Agentura pro sociální začleňování shrnula rizika pro děti při nových podmínkách vzdělávání.

Agentura pro sociální začleňování shrnula rizika pro děti při nových podmínkách vzdělávání.

2020-10-20T16:47:56+02:0027 dubna, 2020|Blog|
Ve své rešerši zahraniční praxe Agentura upozorňuje nejen na opakované zvýšení nerovností mezi vzdělávacími příležitostmi pro žáky vlivem jejich domácího prostředí, ale také na hrozbu předčasných odchodů ze vzdělávání, tzv. drop-outs.

„V běžném školním provozu patří mezi nejvíce ohrožené předčasnými odchody ze vzdělávání žáci potýkající se dlouhodobě s vysokou absencí,“ uvádí autoři rešerše. V českém prostředí pak jde zejména o učně, kteří mohou ztratit motivaci, vypadnout z učení a odejít pracovat s nedokončeným středoškolským vzděláním. Takový problém byl realitou v některých krajích již před krizí vlivem četných nabídek práce v manuálních profesích (iDnes) a finanční tísně rodin. Agentura dále připomíná, že rodinný měsíční rozpočet je ještě víc pod tlakem, když rodiče náhle musí hradit obědy ratolestem, kterým je dříve plně hradil stát. Právě na náhle zastavené programy bezplatných jídel pro potřebné děti prvně upozornil EDUin „Dopad výpadku obědů zdarma je znásoben skutečností, že velká část rodin využívajících obědy zdarma pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi, které v době uzavření škol o částku za obědy navýšeny nebyly,“ připomíná Agentura pro sociální začleňování. Stát zatím žádné kroky k obnovení podpory neučinil.

Zdroj: https://www.eduin.cz/clanky/dvoji-standard-skolni-skupiny-spise-otevrou-zakladni-skoly-ve-vetsich-mestech/
Autor: Štěpán Kment

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.