Agentura pro sociální začleňování stála u zrodu dvou projektů, které získaly pro Brno mezinárodní cenu za sociální inovace SozialMarie

||Agentura pro sociální začleňování stála u zrodu dvou projektů, které získaly pro Brno mezinárodní cenu za sociální inovace SozialMarie

Agentura pro sociální začleňování stála u zrodu dvou projektů, které získaly pro Brno mezinárodní cenu za sociální inovace SozialMarie

2021-05-11T13:35:18+02:0011 května, 2021|Aktuality|
Cena SozialMarie pro dva brněnské projekty

SozialMarie je cena za sociální inovace. Každoročně je udílena 15 výjimečným projektům. Cení se novátorský a funkční přístup k řešení společenských problémů. České projekty letos sklidily velký úspěch, v nejlepší patnáctce mezi třemi sty projekty jsou hned čtyři. Dva z nich jsou projekty, které byly v počátky spjaty s podporou Agentury pro sociální začleňování a korespondují s cíli Strategického plánu sociálního začleňování města Brna 2016-2019.

 

Prvním z nich je projekt nevládní organizace Symbios, který se zabývá sdíleným bydlením mladých dospělých, kteří opouští dětské domovy či náhradní formu rodinné péče. Cílem projektu je ukázat, že kombinace jistoty dané stabilním bydlením sdíleným se studenty vysokých škol a možností navazování vztahů, či integrace na pracovní trh, povede mladé dospělé k převzetí odpovědnosti za vlastní život.

členové týmu Symbios

„Jsme za Agenturu velmi rádi, že se organizaci EkoInkubátor daří úspěšně naplňovat záměr sdíleného bydlení, v rámci kterého nachází oporu mladí dospělí lidé z dětských domovů a náhradních forem péče. I díky úspěchu tohoto projektového záměru můžeme dále prosazovat větší dostupnost bydlení všem potřebným. Dostupná a kvalitní střecha nad hlavou je nezvratnou podmínkou úspěšného a spokojeného života každého z nás.“ Řekl Mgr. Jan Mochťák vedoucí oddělení regionálního centra Východ.

 

Druhým oceněným je projekt Interkulturní práce magistrátu města Brna. Brněnský magistrát zaměstnal interkulturní pracovníky s jazyky ruština, ukrajinština, rumunština, vietnamština, moldavština a arabština. Pracovníci nabízejí svým klientům pomoc s kontakty na jednotlivé úřady a pracoviště, a s různými úředními záležitostmi. Ročně se na ně s žádostí o radu obrátí několik set lidí, ale zároveň i desítky institucí, které spolupráci s Interkulturními pracovníky vítají a sami aktivně vyhledávají.

 

„Je třeba říci, že získané ocenění je výsledkem entuziasmu celého projektového týmu i proaktivního odboru sociálních věcí města Brna. Jsem moc rád, že zamýšlený efekt zařazení interkulturních pracovníků „pod křídla“ Magistrátu města Brna se více než osvědčil a podařilo se tak vyvrátit negativní ohlasy, které zaznívaly na počátku realizace. Za Agenturu pro sociální začleňování počítáme s tím, že se budeme problematice sociálního vyloučení cizinců na území města Brna (a nejen tam) věnovat i v dalších letech.“  Shrnul Mochťák.

 

Autor: Libuše Rudinská