Agentura se zapojila do pracovní skupiny pro potřeby zvlášť zranitelných skupin uprchlíků.

||Agentura se zapojila do pracovní skupiny pro potřeby zvlášť zranitelných skupin uprchlíků.

Agentura se zapojila do pracovní skupiny pro potřeby zvlášť zranitelných skupin uprchlíků.

2022-07-07T14:06:06+02:007 července, 2022|Aktuality|
Pracovní skupina vznikla na podnět Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. Úkolem skupiny je navrhnout vládě postup a opatření na pomoc zvlášť zranitelným skupinám uprchlíků. Odbor pro sociální začleňování chce přispět svými expertními znalostmi v oblasti bydlení, sociálních služeb nebo podpory rodiny.

Cílem pracovní skupiny je mapovat příležitosti, jak lépe při integračních opatřeních ošetřit potřeby zvlášť zranitelných skupin jako jsou senioři, lidé se zdravotním postižením nebo maminky s malými dětmi, které prozatím není možné umístit do předškolních zařízení. Součástí skupiny jsou zástupci nevládního sektoru, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Romodrom, iniciativa Hlavák, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, dále zástupci Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, kanceláře Veřejného ochránce práv a další partneři.

Na základě jednání skupiny jsou koordinována konkrétní opatření. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje program, který umožní organizacím pracujícím s běženci posílit personální zabezpečení. Účastníci jednání se také dohodli, na nutnosti úpravy pravidel pro přidělování dotací na opravu a budování bytů pro uprchlíky v krajích a obcích. V tom pomohlo zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, které připravilo zákon umožňující rychle postavit dočasné stavby pro bydlení a vzdělávání. Zákon byl poslaneckou sněmovnou schválen 14. 6.

Odbor pro sociální začleňování MMR bude do činnosti pracovní skupiny vnášet své expertní zkušenosti s prací na lokální úrovni s lidmi ohroženými chudobou a sociálním vyloučením. „V rámci naší gesce se chceme zaměřit jednak na oblast bydlení, kde disponujeme značným know-how a možností koordinace v rámci ministerstva, tak pomoci i s tématy jako je zaměstnanost, sociální služby, bezpečnost apod.“ uvedla Markéta Benešová, zastupující ředitelka Odboru pro sociální začleňování.