Aktuální informace pro žadatele a příjemce OP VVV

||Aktuální informace pro žadatele a příjemce OP VVV

Aktuální informace pro žadatele a příjemce OP VVV

2020-03-20T12:50:06+02:0020 Březen, 2020|Aktuality|
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI (dále jen „ŘO“) se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky vyhlášeného vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví ve vazbě na prokázání výskytu koronaviru intenzivně zabývá řešením možných dopadů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI. Snahou ŘO je nalézt vhodná řešení jak pro žadatele o podporu z OP VVV, tak pro příjemce podpory z OP VVV, OP VK a OP VaVpI, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru mohli bez vlastního zavinění dostat do obtíží.

Řídící orgán níže uvádí přehled opatření, která reagují na současný stav a budou dále doplňována. Tato opatření mají za cíl pomoci žadatelům a příjemcům překlenout stávající období, ve kterém nemusí mít vhodné podmínky pro plnění veškerých závazků a povinností vyplývajících z dokumentací OP.

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI (pdf)

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualni-informace-pro-zadatele-op-vvv-a-prijemce-op-vvv-op-vk-a-op-vavpi.htm