Analýza kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách. Pomoci s nápravou by mohl zákon o podpoře bydlení.

||Analýza kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách. Pomoci s nápravou by mohl zákon o podpoře bydlení.

Analýza kvality bydlení v sociálně vyloučených lokalitách. Pomoci s nápravou by mohl zákon o podpoře bydlení.

2022-08-11T15:16:12+02:0019 července, 2022|Aktuality|
Zhruba polovina obyvatel sociálně vyloučených lokalit (SVL) se potýká s příliš malým bytem a s pociťovaným nedostatkem soukromí. Nejčastěji je trápí hluk (67 %) a znečištěné okolí (64 %). Plísně zaznamenala ve svém bydlení třetina všech respondentů a pětina měla problémy se zatékáním střechou, vlhkostí, shnilými okny či podlahami. Tyto informace vyplývají z analýzy životních podmínek obyvatel SVL zaměřené na kvalitu bydlení, kterou zpracoval Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Řešením by mohl být zákon o podpoře bydlení, který připravuje MMR spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).

Mezi největší problémy, které Agentura s obcemi řeší, patří zejména stáří a kvalita bytového fondu, přeplněnost bytů, obývání bytů bez nájemních smluv, nebo také nedostatečná právní ochrana nájemníků. Právě proto, že nekvalitní bydlení se negativně projevuje v každé oblasti života člověka, bylo cílem analýzy poznat jeho skutečný stav a na základě těchto zjištění navrhovat kroky k jeho zlepšení.

„Skoro každý sedmý obyvatel SVL žil v bydlení, kde byla indikována podstatně zvýšená vlhkost a zároveň i plísně. I krátkodobý pobyt v takovém prostředí může vést k vážným chronickým onemocněním,“ uvádí ke zjištění výzkumník Odboru pro sociální začleňování MMR Petr Lang, autor analýzy.

V obecné populaci, tvořené všemi obyvateli Česka, však takovéto obtíže řeší mnohem menší podíl lidí. „V polovině takto zatížených domácnosti se navíc vyskytuje alespoň jedno dítě. Děti si přitom mohou z takového prostředí s velkou pravděpodobností odnést zdravotní následky, se kterými se budou potýkat po zbytek života. Současně mohou tyto nevhodné životní podmínky vést k replikaci sociálního vyloučení,“ doplňuje Lang.

Jaké se nabízí cesty ven? Dobrý příklad představuje např. město Chomutov, které na řešení sociálního vyloučení s Agenturou dlouhodobě spolupracuje. Město začalo v roce 2019 za využití dotace IROP vykupovat byty od soukromých vlastníků a využívat je pro sociální bydlení. Díky tomu z trhu s nemovitostmi zmizely byty, které by jinak skončili u obchodníků s chudobou – ti na kvalitu bydlení zpravidla nehledí. Ruku v ruce s výkupem bytů jde i sociální práce s novými nájemníky. Kapacita sociálních pracovníků je zajištěna z projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu díky spolupráci s Agenturou.

Jako systémové východisko problému nekvalitního bydlení se nabízí zákon o podpoře bydlení, který připravuje MMR. Jeho základní teze byly v červnu představeny společně s MPSV v Senátu. Zákon má definovat role obcí, krajů a státu, a zajistit dlouhodobé financování řady již vyzkoušených nástrojů, kterou budou moci obce využít pro řešení potřeb svých občanů. Mezi nimi jsou i garance pro soukromé majitele bytů nebo tzv. kontaktní místa pro bydlení. Zákon by měl být předložen vládě ke schválení v druhé polovině roku 2023. V závislosti na rychlosti projednání parlamentem by zákon mohl nabýt platnosti ve druhé polovině roku 2024.

K zachycení životních podmínek obyvatel SVL byl využit dotazník výzkumného šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions), které je realizováno jednou ročně napříč státy především Evropské unie.

Analýzu bydlení v sociálně vyloučených lokalitách si můžete stáhnout zde:
https://www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/zivotni-podminky-obyvatel-svl-kvalita-bydleni-osz-2022/

 

Analýza vznikla v rámci realizace projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, který je spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.