BŘECLAV SE ZAMĚŘÍ NA PRÁCI S RODINAMI S DĚTMI A PREVENCI ZTRÁTY BYDLENÍ

||BŘECLAV SE ZAMĚŘÍ NA PRÁCI S RODINAMI S DĚTMI A PREVENCI ZTRÁTY BYDLENÍ

BŘECLAV SE ZAMĚŘÍ NA PRÁCI S RODINAMI S DĚTMI A PREVENCI ZTRÁTY BYDLENÍ

2021-11-05T13:50:53+01:0027 ledna, 2019|Aktuality|
Břeclav, 27. 9. 2016 – K jednacímu stolu dnes zasedlo na dvě desítky zástupců břeclavských institucí, neziskových organizací a dalších aktérů. Ti budou společně hledat řešení nejpalčivějších problémů Břeclavi. Bude se tak dít za podpory vedení města a Agentury pro sociální začleňování.

Během letošního léta se město Břeclav připojilo ke čtyřicítce obcí, měst a mikroregionů spolupracujících s vládní Agenturou pro sociální začleňování v rámci takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. V Břeclavi žije i s ohledem na její geografickou polohu přibližně 200 – 300 lidí v podmínkách sociálního vyloučení. Město se potýká i s nezanedbatelným počtem lidí bez domova.

V břeclavském terénu nyní působí vedle lokálního poradce Agentury i její výzkumníci. Jejich úkolem je zjistit, jaké sociální problémy město nejvíce pálí a jaké jsou potřeby místních obyvatel z řad sociálně vyloučených i běžné populace. To se následně promítne do přípravy strategického plánu sociálního začleňování. Vedle zřízení nových sociálních bytů město například plánuje posílení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nebo rozšíření působnosti asistentů prevence kriminality.

Agentura nabídne nejen metodickou pomoc, podpoří město a neziskové organizace i při získávání prostředků na konkrétní projekty. Může jít například o projekty na posílení a provázání sociálních služeb, rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mladé lidi, zajištění domovníků-preventistů a rozvoj programů zaměstnanosti především rodičů s dětmi, ale i o projekty na podporu základních škol v zavádění opatření kvalitního vzdělávání a další.

„Našim cílem je propojit jednotlivé aktéry, rozvinout aktivity, které ve městě již probíhají, a přidat k nim nové,“ doplňuje k působení Agentury v Břeclavi její ředitel Radek Jiránek a dodává: „Je to jedinečná šance, jak využít prostředky ze strukturálních fondů na koordinované řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách i jejich okolí a zásadně je změnit.“

Dnešního úvodního jednání lokálního partnerství se účastnili zástupci vedení a vybraných odborů města, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, místní pobočky Úřadu práce ČR i zástupci městské
a státní policie. Zastoupeny byly i další významní lokální aktéři, jako Apoštolská církev, IQ Roma servis či Probační a mediační služba.