CHOMUTOV ŘEŠÍ S AGENTUROU ZÁŠKOLÁCTVÍ I BYZNYS S DÁVKAMI NA BYDLENÍ

||CHOMUTOV ŘEŠÍ S AGENTUROU ZÁŠKOLÁCTVÍ I BYZNYS S DÁVKAMI NA BYDLENÍ

CHOMUTOV ŘEŠÍ S AGENTUROU ZÁŠKOLÁCTVÍ I BYZNYS S DÁVKAMI NA BYDLENÍ

2021-11-05T14:04:01+01:0027 ledna, 2019|Aktuality|
Chomutov, 28. 8. 2016, - Najmout domovníky do paneláků, důsledně dohlížet na školní docházku dětí, připravit sociální bydlení. To jsou konkrétní plány, na kterých město Chomutov spolupracuje s vládní Agenturou pro sociální začleňování.

Vznikla kvůli tomu skupina lidí pod názvem Lokální partnerství. Tvoří ji například zástupci města, státní správy, škol, policie či neziskovek. „Členové skupiny připravují plán na řešení sociálních problémů ve městě. Budou v něm konkrétní projekty, na které budeme moci čerpat dotace z unijních fondů,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast Marian Bystroň.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Město se chce především připravit na to, že v budoucnu bude muset poskytovat sociální byty. Počítá s tím připravovaný zákon o sociální bydlení, který má zabránit byznysu s dávkami.

Chomutov na to chce vyčlenit deset bytů a hlavně se chce předem naučit, jak v takovým případech postupovat, komu byty přidělovat nebo jak zajistit dodržování pořádku a pravidel v těchto bytech. „Máme sice Chomutovskou bytovou, ale ta se této klientele při přidělování bytů vyhýbá, protože bývá problémová. Takže s těmito případy zatím neumíme zacházet a musíme se učit,“ přiznal Bystroň.

„MAZEJ DO ŠKOLY!“

Druhou prioritou je spolupráce městského odboru sociálních věcí se základními školami při řešení záškoláctví. „Pracovníci odboru budou pravidelně navštěvovat problémové rodiny, podporovat děti v docházení do školy a kontrolovat dodržování povinností týkající se školy,“ upřesnila Kamila Zinčenková, lokální konzultantka Agentury Úřadu vlády.

DOMOVNÍCI V PROBLÉMOVÝCH DOMECH

Chomutov by rád získal dotace také na najmutí domovníků do problematických míst a domů. Cílem je dostat tyto správce do domů vlastněných například SVJ. Podle Bystroně jsou problémy v těchto domech nejpalčivější. „Část bytů si koupili od města nájemníci, kteří si je za nemalé peníze zrekonstruovali. A část si pak koupili spekulanti, kteří tam stěhují problémové rodiny a vůbec je nezajímá, jak dům potom vypadá,“ nastiňuje.
Domovníci by měli být podle náměstka lidé, kteří dokáží nejen v domě zjednat pořádek, ale také komunikovat s oběma stranami. „Neříkám že vždy, ale snad alespoň v nějakých případech tak bude možné v domech sjednat mezi nájemníky smír,“ dodal.

Město teď vyjednává s ministerstvem, protože to podporuje domovníky zatím pouze v domech vlastněných obcí.

Jedním z dalších bodů je například vybudování nízkoprahového denního centra s hygienickým střediskem. „Služby centra by využívali především lidé bez přístřeší,“ přiblížila Kamila Zinčenková.

Vypracovaný strategický plán bude předložen ke schválení zastupitelům města v listopadu, žádosti o dotace na projekty budou podávány v příštím roce.

Josef Dušek

Článek vyšel v Chomutovském deníku

Zdroj: http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/chomutov-resi-s-agenturou-zaskolactvi-i-byznys-s-davkami-na-bydleni-20160828.html