Dluhoví poradci: Milostivé léto pomůže, ale do budoucna je třeba exekucím lépe předcházet

||Dluhoví poradci: Milostivé léto pomůže, ale do budoucna je třeba exekucím lépe předcházet

Dluhoví poradci: Milostivé léto pomůže, ale do budoucna je třeba exekucím lépe předcházet

2022-02-09T09:15:54+01:0027 prosince, 2021|Aktuality|
V roce 2020 bylo v Česku téměř osm set tisíc lidí v exekuci. Jejich počet postupně klesá, přesto se jedná o nadprůměrnou hodnotu ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. Jednou z možností, jak se zbavit exekucí jednodušeji a vrátit se do života bez dluhů, je takzvané milostivé léto. Jedná se o mimořádný a časově omezený nástroj platný od konce října tohoto roku. O dosavadní zkušenosti s tímto nástrojem jsme hovořili s dluhovými poradci Evou Štorkovou a Tomášem Johannou z Centra sociálních služeb Ostrava.

 

 

Co to milostivé léto je a komu může pomoci?
Tomáš Johanna (T. J.): Milostivé léto je institut, který umožňuje lidem v exekucích zbavit se dluhů levněji. Dlužníci zaplatí pouze původní jistinu a poplatek ve výši 907,50 korun jako náklad exekutorovi. Následně dojde k odpuštění dluhu a výmazu z evidence exekucí. Primárně bylo milostivé léto určeno pro lidi, kteří mají exekuce vůči institucím státní správy a samosprávy a podnikům, v nichž je stát nebo samospráva majoritním vlastníkem. Jedná se například o energetickou společnost ČEZ, dopravní podniky apod. Později se k nim připojily další banky, finanční společnosti a další.

Kterých exekucí se milostivé léto netýká?
Eva Štorková (E. Š.): Výjimku z milostivého léta tvoří správní a daňové exekuce. Milostivé léto se tedy vztahuje pouze na exekuce vymáhané soudními exekutory a vzniklé u veřejných subjektů. Pokud však veřejný subjekt dlužníkovu pohledávku odprodal inkasní společnosti, dlužník možnosti milostivého léta využít nemůže. Například jsme měli klienta, který nezaplatil pokuty u dopravního podniku. K úhradě dluhu chtěl milostivého léta využít, na základě lustrace soudních řízení jsme zjistili, že dopravní podnik klientovy dluhy přeprodal.
T. J.: Také je třeba dodat, že milostivé léto je určeno pouze pro fyzické osoby. Netýká se tedy ani podnikatelů včetně osob samostatně výdělečně činných, jako jsou zedníci či kadeřnice pracující na živnostenský list.

Od začátku milostivého léta uplynul měsíc a půl. Jak hodnotíte dosavadní zájem klientů?
T. J.: Největší nápor jsme zažili těsně před jeho začátkem a po zahájení. Tehdy byly informace o milostivém létu často zmiňovány v médiích. Pokud bych to měl vyčíslit, měli jsme jednou až dvakrát tolik klientů ve srovnání s předchozími měsíci. Nyní však původní vlna zájmu opadá. Přesto máme řadu schůzek i v předvánočním čase.
E. Š.: Noví zájemci ostatně mohou přijít i nyní. Některé instituce se totiž rozhodly, že milostivé léto prodlouží až do konce března. K této iniciativě se například přihlásila Česká kancelář pojistitelů.

Kolik klientů nakonec milostivé léto skutečně využilo, a zbavilo se tak svých dluhů?
T. J.: Asi třetina klientů, kteří za námi přicházejí, se o milostivé léto zajímá. Z této třetiny ho nakonec využila přibližně polovina. V absolutních číslech se jedná o osm klientů, kteří měli dluhy zejména u dopravního podniku. Do zmíněného počtu však nepočítám lidi, kteří od nás získali základní informace osobně či telefonicky a následně vše řešili samostatně.
E. Š.: Pro některé klienty je nicméně milostivé léto nevýhodné nebo nedostupné, byť by jej teoreticky využít mohli. Například jde o klienty, kteří nemají dostatek peněz k zaplacení jistiny. Pokud musí klient zaplatit třeba čtyřicet tisíc, musel by si u někoho půjčit, aby dokázal do konce milostivého léta uhradit tak vysokou částku. Jiní mají zase vysoký počet exekucí, a to nejen u veřejných institucí, ale i soukromých subjektů, takže jejich situaci by milostivé léto nevyřešilo. V těchto případech je spíše vhodné využít možnosti insolvence. Vždy závisí na konkrétním případu.

Mohli byste shrnout, jaké kroky musí klient podniknout, aby milostivého léta využil?
T. J.: Prvním krokem je zjistit, jestli se na něj milostivé léto vztahuje. K tomu potřebuje znát všechny věřitele. Nabízí se mu dva způsoby. Pokud klient zná svého exekutora, může ho kontaktovat přímo, nejlépe písemně, aby mu sdělil jména věřitelů a výši dlužné jistiny. Pokud klient přehled o všech exekucích nemá, může na poště požádat o základní lustraci soudních řízení, ze které jména exekutorů zjistí a následně je s žádostí o seznam věřitelů a výši jistiny osloví. V dalším kroku exekutorovi pošle žádost, ve které mu sdělí, že chce milostivého léta využít. Zároveň je dobré se zeptat, kam částku ve výši jistiny a poplatku zaslat. Jakmile má klient všechny potřebné informace, částku odešle a u platby uvede, že se jedná o milostivé léto. Platba musí dorazit na exekutorův účet do 28. ledna, tedy do konce milostivého léta. Částku nemusí zaplatit nutně najednou.

Milostivé léto probíhá ve stejné době jako prudký růst cen energií, který je nejvýraznější u zákazníků zkrachovalých energetických společností. K tomu se přidává rostoucí inflace. Jaký vliv mají tyto události na vaše klienty?
T. J.: Zatím se na nás lidé neobracejí. Informace o možných řešeních pro zákazníky zkrachovalých společností průběžně vyhledáváme a jsme připraveni jim poradit i v těchto situacích. Osobně si myslím, že dopad pocítíme až s odstupem. Celý vymáhací proces od vzniku dluhu až po exekuci totiž může trvat i rok. Pokud jde o rostoucí inflaci, ta se projevuje v různých oblastech odlišně. Inflace například ovlivnila ceny potravin již před delší dobou, teprve nedávno výrazněji zasáhla i ceny automobilů či realit. Jejich nákup ale naši klienti tolik neřeší.
E. Š.: Problémem je, že návštěva dluhové poradny s sebou nese určité stigma. Lidé si často myslí, že naši klienti řeší jen exekuce, které si zapříčinili obrovskými půjčkami. S touto nálepkou je pak nahlíženo na všechny, kdo se na nás obrací. Lidé k nám zkrátka chodí, až jsou bezradní, a neví, jak exekuce řešit. Mnohým problémům by se dalo přitom předejít, nebo je řešit v počátečních fázích vymáhání.

Jakých dalších služeb tedy mohou lidé využít?
T. J.: Naše služby nabízíme v širším rozsahu. V rámci našeho projektu nabízíme služby pro lidi z Moravskoslezského kraje, kteří jsou předluženi nebo předlužením ohrožení, to znamená odborné poradenství v oblasti dluhů, domácího hospodaření a finančních produktů s tímto souvisejících. Problém s exekucemi může nastat i kvůli jedné rychlé půjčce, u níž je splatnost jeden měsíc. Klient je pak překvapen, jak velkou sumu musí zaplatit, a často mu nezbývá, než si znovu půjčit. Proto poskytujeme rady týkající se smluv, ať už podepsaných, či ještě nepodepsaných. Dále jsme schopni poradit, jak se proti některým nekalým praktikám bránit. Taktéž můžeme vysvětlit, jak funguje slučování úvěrů. Nikdy nenabízíme produkty konkrétní finanční společnosti, klientovi přiblížíme pouze podmínky těchto produktů.
E. Š.: Vedle poradenství se věnujeme osvětě v sociálních službách, ve firmách a na úřadech. Učíme klienty i pracovníky, co je to domácí hospodaření, jaké existují finanční produkty, jak vznikají exekuce a jak se jich zbavit apod. Spolupracujeme s domy na půl cesty, organizací zaměřenou na lidi s duševním onemocněním, azylovými domy, domem pro matky s dětmi, službami pěstounské péče apod. O vzdělávání mají zájem také úředníci městských obvodů či orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Proškolení úředníci a sociální pracovníci následně dokáží svým klientům podat základní informace. V případě složitějších případů jim mohou poskytnout kontakt na nás. Tato osvěta probíhala i v rámci větších firem.

Může ze služeb dluhového poradenství profitovat i část veřejnosti, která nemá finanční problémy?
T. J.: Člověk, který je zavalen dluhy, často zůstává v šedé ekonomice. Pracovat legálně se mu prostě finančně nevyplácí. Někteří lidé se dokonce rozhodnou nepracovat vůbec. Tím přestávají být aktivní a ztrácí motivaci. Jsem rád, že se nám daří dostávat klienty zpět na běžný trh práce. Také máme klienta, kterému pomáháme vymoct dluh od zaměstnavatele.
E. Š.: Do finančních problémů se navíc může dostat řada dalších lidí s nízkými příjmy, aniž by si bezhlavě půjčovali. Některé naše klienty potkávají nenadálé životní situace, jako jsou smrt či vážné onemocnění v rodině, kdy není jiné řešení, než si rychle půjčit. Někdy se stává, že náš klient někomu ručí, nastal problém a najednou mu vznikl obrovský dluh. Dále existuje mnoho společností využívajících nekalé praktiky, kterými cílí na seniory či jinak ohrožené skupiny. Některých neoprávněných činností se dopouští i exekutoři, když provedou exekuci v domě příbuzných, či v bývalém bydlišti dlužníka. V neposlední řadě pomáháme rodičům samoživitelům s vymáháním dluhu na výživném a získáním náhradního výživného.

 

Rozhovor připravil Dominik Plíhal.