Dopady krizových opatření vlády na poskytovatele sociálních služeb

||Dopady krizových opatření vlády na poskytovatele sociálních služeb

Dopady krizových opatření vlády na poskytovatele sociálních služeb

2020-10-16T12:40:07+02:0016 října, 2020|Aktuality|
Mimořádná opatření ovlivňují také provoz sociálních služeb. Souhrn toho, jaká opatření platí pro jejich jednotlivé typy, naleznete v našem přehledu.

Zákaz návštěv

Platí v rozmezí 9.10.-25.10 pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, a odlehčovací služby pobytové (určené pro osoby závislé na péči).

Ambulantní služby a ostatní pobytové služby

Pro ambulantní služby a ostatní pobytové služby (např. poradny, denní stacoináře, denní centra, K-centra, sociálně terapeutické dílny, noclehárny, azylové domy, chráněné bydlení atd.) platí omezení počtu osob na jednom místě a čase na maximálně 6 osob s povinnými rozestupy.

Terénní služby

Pro terénní programy, SaS, pečovatelskou službu apod. platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností.

Nocléhárny

Pro nocléhárny platí, že mohou poskytovat základní činnosti podle potřeb klientů v nezbytně nutné míře za předpokladu dostatečného personálního a materiálně technického zabezpečení, a to po dobu trvání nouzového stavu.


MPSV vyhlašuje mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Jedná se o II. kolo výzvy, ve kterém mohou požádat poskytovatelé sociálních služeb o dotaci na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření a na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním těchto opatření.

Žádosti lze podávat podávat od 12. do 26. 10. 2020.

Více informací ZDE.