Expert/ka – odborný pracovník/ice pro oblast KOMUNITNÍ PRÁCE

|Expert/ka – odborný pracovník/ice pro oblast KOMUNITNÍ PRÁCE
Expert/ka – odborný pracovník/ice pro oblast KOMUNITNÍ PRÁCE2019-09-18T11:47:14+02:00

 

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrové řízení na následující centrální expertní pozici:

 

Expert/ka – odborný pracovník/ice pro oblast KOMUNITNÍ PRÁCE

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • vzdělává a metodicky podporuje lokální poradce, lokální konzultanty a další partnery v oblasti komunitní práce, metodicky se podílí na tvorbě Strategických plánů sociálního začleňování na místní úrovni;
 • aktivně vyhledává příklady dobré praxe komunitní práce v ČR i v zahraničí; navrhuje a pomáhá rozvíjet na lokální úrovni nové nástroje a postupy uplatňované v komunitní práci;
 • koordinuje a tvoří metodiku komunitní práce s dopadem na praktickou využitelnost v lokalitách;
 • účastní se odborných diskuzí a konferencí v rámci mezioborových platforem a pracovních skupin, vyjadřuje se k problematice ve svém oboru a komunikuje s odbornou veřejností;
 • zajišťuje podporu lokálním konzultantům a metodikům Agentury při přímé realizaci komunitních akcí v lokalitách.

 

Požadujeme:

 • VŠ sociálního nebo jiného odpovídajícího zaměření;
 • praktickou zkušenost s problematikou komunitní práce;
 • znalost různých modelů komunitní práce a jejich charakteristik;
 • schopnost propojovat teorii a praxi komunitní práce a metodicky ji podchycovat;
 • pečlivost, samostatnost, organizační schopnosti a další, související s potřebami obyvatel sociálně vyloučených lokalit;
 • chuť pracovat v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit;
 • komunikační dovednosti a flexibilitu.

 

Nabízíme:

 • práci na celý úvazek na dobu určitou do 31. prosince 2020 (doba realizace projektu);
 • práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu;
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu;
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • zázemí významné instituce veřejné správy;
 • 5 týdnů dovolené.

 

Pracoviště: Praha, ochota cestovat dle potřeby v rámci celé ČR

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte do 15. 10. 2019 na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Marta Miklušáková, tel.: 602 315 321

V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na experta/ku – odborného pracovníka/ci pro oblast KOMUNITNÍ PRÁCE“.