Fórum sociálního začleňování: Změna financování VPP

|Fórum sociálního začleňování: Změna financování VPP
Fórum sociálního začleňování: Změna financování VPP2023-09-07T18:42:12+02:00

Fórum sociálního začleňování: „Změna financování VPP – problém, nebo výzva pro obce?“

Online 13. 10. 2023 9:00 – 16:00

Srdečně vás zveme na Fórum sociálního začleňování. Na akci budeme spolu s předními odborníky a zástupci veřejné správy diskutovat o směřování aktivní politiky zaměstnanosti. Dozvíte se například jaké nástroje aktivní politiky zaměstnanosti je možné v současnosti využívat. Jak realizovat prostupné zaměstnávání? Co je třeba změnit, aby se nezaměstnaní nevraceli z dotovaných míst zpět na úřad práce? Jaké problémy řeší obce jako zaměstnavatelé? Nebude chybět prostor pro dotazy a sdílení zkušeností účastníků.

Akce je určena zejména zástupcům obcí, pracovníkům úřadů práce, realizátorům zaměstnaneckých programů, sociálním pracovníkům, zástupcům neziskových organizací a zaměstnavatelů.

Fórum sociálního začleňování se koná online na platformě Lifesize.

Program:

9:00 – 9:10 Úvodní slovo
Martin Šimáček, ředitel Odboru pro sociální začleňování (Agentury) MMR.

9:10 – 9:30 Představení programu a informace o projektu RSSZ
Hana Kejhová, expertka na problematiku zaměstnanosti OSZ MMR.

9:30 – 10:00 Jak nastavovat podporu lidí v obtížné situaci na trhu práce v kontextu stávajících výzkumů i směřování Evropských politik. Možnosti využívání VPP.
Lucie Trlifajová, analytička a expertka OSZ MMR.

10:00 – 11:00 Kam směřuje APZ? Novinky a doporučení dostupných nástrojů z APZ.
Anna Brabcová, ředitelka Odboru integrace na trh práce MPSV, Marcela Ottová, ředitelka Odboru zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek ÚP ČR.

11:00 – 11:10 Přestávka

11:10 – 12:00 Tréninkové zaměstnávání jako „trenažér“ pro přechod na volný trh práce.
Martina Zikmundová, ředitelka České asociace Streetwork.

12:00 – 12:30 Přestávka

12:30 – 13:00 Zákon o sociálním podniku – představení aktualit z MPSV
Ondřej Závodský, Oddělení koncepce sociální integrace MPSV, Jakub Majzel, Odbor sociální integrace MPSV.

13:00 – 13:30 Jak na sociální inovace ve veřejné správě – trh práce
Markéta Pěchoučková, Vedoucí Oddělení projektů sociálních inovací MPSV.

13:30 – 14:15 Panelová diskuse: Praxe VPP, limity dostupného financování. Proč se lidé z VPP neposouvají dál? Co je třeba změnit, aby se nezaměstnaní nevraceli z dotovaných míst zpět na úřad práce? Dostupné nástroje pro prostupné zaměstnávání.
Marie Klingerová, tajemnice MÚ Velké Hamry, Adéla Palíšková, legislativní analytička Sdružení místních samospráv ČR, Petra Hamerská, Středisko městských služeb Děčín a další.

14:15 – 14:30 Přestávka

14:30 – 15:15 Dluhy, exekuce a zaměstnanost. Aktuální data z oblasti exekucí, insolvencí a zaměstnanosti. Nejčastější bariéry vstupu na trh práce z pohledu klientů, návrhy podpory pro osoby v předlužení vstupující na trh práce.
Lucie Muroňová, expertka na dluhovou problematiku OSZ MMR.

15:15 – 16:00 Doprovázení lidí ohrožených sociálním vyloučením na volném trhu práce.
Petr Špaček, Tým podpory zaměstnávání Fokus Praha, z. ú.

16:00 Závěr

(Změna programu vyhrazena)

Registrace:

Pracuji v této oblasti:
Veřejná správaNezisková organizaceJiné

Přejete si zaslat certifikát o absolvování akce?
ANONE

* povinná pole

Vezměte prosím na vědomí, že pro účely organizace akce a zajištění s ní spojené administrativy zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, kraj, obec, oblast práce, pracovní pozice a zaměstnavatel. Tyto osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám, ani je nepředáváme mimo Českou republiku.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

 


Akce se koná v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg.č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.