Informace o kurzu úvod do participace

|Informace o kurzu úvod do participace
Informace o kurzu úvod do participace2021-10-01T00:05:48+02:00

Účelem semináře je definovat obecnou vizi a možné cíle občanské participace v obcích s koncentrací sociálního vyloučení, osvětlit bariéry a podpůrné faktory pro zapojování obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Možný vznik a vývoj participativních procesů v obcích se SVL bude představen prostřednictvím příkladů z praxe, které budou ilustrovat různorodost podmínek a podob participativních procesů v obcích se SVL, roli místních partnerů a aktérů i vyhodnocení těchto aktivit. V závěrečné části budou interaktivní formou diskutovány podmínky pro rozvoj participativních procesů v konkrétních obcích, pro které bude seminář uspořádán.

Seminář povede Mgr. Michal Kandler, který pracuje na pozici experta pro komunitní práci a participaci odboru pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (Agentura). V rámci své činnosti podporuje obce spolupracující s Agenturou za účelem zlepšování postavení vyloučených skupin obyvatel ve společnosti. Působí v Místní akční skupině Frýdlantsko jako sociální pracovník, v České asociaci streetwork jako externí konzultant a hodnotitel kvality nízkoprahových sociálních služeb.