Možnosti jednání rady obce cestou videokonference a hlasování „per rollam“

||Možnosti jednání rady obce cestou videokonference a hlasování „per rollam“

Možnosti jednání rady obce cestou videokonference a hlasování „per rollam“

2020-03-17T14:43:01+01:0017 března, 2020|Aktuality|
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konstituuje radu obce jakožto kolektivní orgán, jenž jedná a rozhoduje na svých schůzích (§ 101 odst. 1 a 2). Jinak řečeno podstatou kolektivního rozhodování rady obce je „přítomnost“ jednotlivých členů rady obce při jednání a rozhodování (srov. též § 101 odst. 3 zákona o obcích, jenž ukládá, aby v zápise ze schůze rady obce byl uveden mj. počet přítomných členů).

To znamená, že korespondenční jednání či hlasování členů rady obce, tedy rozhodování per rollam, není přípustné, neboť platně (právně relevantně) mohou hlasovat pouze ti členové rady obce, kteří jsou v okamžiku hlasování přítomni probíhající schůze.

Na druhou stranu však platí, že přítomnost členů rady může být nejen fyzická, tj. v jednací místnosti rady, ale i prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, tedy videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující „přítomnost“ připojených osob v reálném čase.

Jednání rady obce cestou telekonference nebo videokonference je tak i s ohledem na usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020 o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým byl s taxativními výjimkami zakázán do 24. 3. 2020 do 6:00 volný pohyb osob na území České republiky, přípustné.

Zpracoval: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Praha 16. března 2020

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Dokument ke stažení: https://www.mvcr.cz/soubor/informace-pro-obce-k-moznosti-jednani-rady-obce-cestou-telekonference-nebo-videokonference-a-hlasovani-rady-obce-per-rollam.aspx