Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování

|Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování
Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování2023-03-09T11:29:43+01:00

 

Tato webová stránka slouží jako prostor pro sdílení informací a dokumentů souvisejících s projektem OPZ – „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.

SEKCE:


LEDEN 2023

11. ledna 2023 jsme pro velký zájem uspořádali workshop „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“ ještě jednou. Materiály z workshopu jsou k dispozici ZDE.

V lednu vyšlo sedmé číslo projektového newsletteru INISZ. Jedná se o čtvrtletník, jehož prostřednictvím shrnujeme, co se aktuálně v projektu řeší. Mimo to v něm čtenáři najdou další zajímavosti z oblasti sociálního začleňování. Sedmé číslo je ke stažení zde a k jeho pravidelnému odběru do Vašich e-mailových schránek se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře.

PROSINEC 2022

2. prosince 2022 jsme uspořádali workshop „Práce s daty v praxi: koncentrace sociálního vyloučení v území a možnosti desegregace“, který byl doplňující/bonusovou akcí k workshopovému cyklu „Práce s informacemi při sociálním začleňování“. Materiály z workshopu jsou k dispozici ZDE.

LISTOPAD 2022

28. listopadu 2022 proběhl workshop k problematice zadluženosti obyvatel v Karlovarském kraji. Prezentace je k dispozici ZDE.

22. listopadu 2022 se uskutečnila závěrečná akce workshopového cyklu „Práce s informacemi při sociálním začleňování“.  Materiály z workshopu jsou k dispozici ZDE.

ŘÍJEN 2022

25. října 2022 jsme uspořádali workshop na téma „Komunikace“. Materiály z workshopu jsou k dispozici ZDE.

ZÁŘÍ 2022

22. září 2022 se uskutečnil workshop „Přístup ke zdravotní péči“. Materiály z workshopu naleznete ZDE.

V září vyšlo šesté číslo projektového newsletteru INISZ . Jedná se o čtvrtletník, jehož prostřednictvím shrnujeme, co se aktuálně v projektu řeší. Mimo to v něm čtenáři najdou další zajímavosti z oblasti sociálního začleňování. Šesté číslo je ke stažení zde a k jeho pravidelnému odběru do Vašich e-mailových schránek se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře.

SRPEN 2022

Připravujeme podzimní část workshopového cyklu „Práce s informacemi při sociálním začleňování“ . Po letní pauze navážeme workshopem k otázce přístupu ke zdravotní péči 22. září 2022.

ČERVENEC 2022

V červenci (konkrétně 14., 21. a 25.) jsme uspořádali tři online pracovní setkání k vytvoření SWOT analýzy pro přípravu karlovarského krajského strategického dokumentu zaměřeného na řešení sociálního vyloučení.

Připravujeme podzimní část workshopového cyklu „Práce s informacemi při sociálním začleňování“ . Po letní pauze navážeme workshopem k otázce přístupu ke zdravotní péči 22. září 2022.

ČERVEN 2022

29. června 2022 jsme uspořádali setkání zástupců Agentury s krajskými koordinátory pro romské záležitosti.

28. června 2022 se uskutečnil workshop k otázce „Sociálního bydlení“. Materiály z workshopu naleznete ZDE.

KVĚTEN 2022

31. května 2022 jsme ve workshopovém cyklu pokročili dále k tématu „Děti ohrožené sociálním vyloučením a školním neúspěchem„. Materiály z akce jsou ke stažení ZDE.

Od 11. do 13. května 2022 se v rámci projektu uskutečnila stáž do Nizozemí. Díky ní 15 zástupců obecních a krajských úřadů a dalších institucí zabývajících se sociálním začleňováním navštívilo několik organizací řešících jednotlivé oblasti sociálního začleňování v Nizozemí. Více informací o stáži je k dohledání v  zářijovém čísle našeho projektového newsletteru INISZ.

5. května 2022 se uskutečnila pátá, zároveň závěrečná diskuze k tématu dostupného bydlení. Pokud bude ze strany aktérů zájem, jsme připraveni tuto platformu série krátkých diskuzí opět otevřít na podzim.

V květnu vyšlo páté číslo projektového newsletteru INISZ . Jedná se o čtvrtletník, jehož prostřednictvím shrnujeme, co se aktuálně v projektu řeší. Mimo to v něm čtenáři najdou další zajímavosti z oblasti sociálního začleňování. Páté číslo je ke stažení zde a k jeho pravidelnému odběru do Vašich e-mailových schránek se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře.

DUBEN 2022

28. dubna 2022 se uskutečnil první workshop v rámci šestidílného workshopového cyklu „Práce s informacemi při sociálním začleňování“ s názvem „Úvod do problematiky: Evidence based přístup k politikám sociálního začleňování“. Každá z akcí tohoto workshopového cyklu má dvě části – dopolední, v níž probíhá panelová diskuze odborníků na dané téma a odpolední (pracovní) část, během které účastníci pracují na zadaných úkolech. Materiály z workshopu jsou k dispozici ZDE.

19. dubna 2022 proběhl workshop pro Karlovarský kraj k otázce „pojetí předčasných odchodů ze vzdělávání v meziresortní spolupráci MPSV a MŠMT“.

Vznikla zjednodušená grafická verze Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+.

BŘEZEN 2022

31. března 2022 jsme uspořádali online formou již páté setkání partnerů. Setkání s názvem „Informovaný kraj jako aktér změny“ jsme pojali v podstatě jako nultou akci našeho workshopového cyklu, v rámci kterého proběhne šest tematických celodenních akcí k práci s informacemi při sociálním začleňování. Každý z workshopů bude mít jiné ústřední téma z oblasti sociálního začleňování.

3. března 2022 jsme navázali na lednové setkání a pokračovali jsme v pořadí již čtvrtou diskuzí k problematice dostupného bydlení. Aktéři se opět sešli online a tentokrát se věnovali otázce nevyužívaných nemovitostí v obcích.

ÚNOR 2022

16. února 2022 proběhl workshop pro Karlovarský kraj k tématu komunitní práce. O své zkušenosti z Moravskoslezského kraje se během akce podělil Bc. Peter Hančin.

V únoru vyšlo čtvrté číslo projektového newsletteru INISZ. V tomto zpravodaji každé tři měsíce shrnujeme, co se aktuálně v našem projektu řeší. Mimo to jeho prostřednictvím nabízíme zajímavosti celkově z dění v oblasti sociálního začleňování. Čtvrté číslo newsletteru INISZ je ke stažení zde a k jeho pravidelnému odběru do Vašich e-mailových schránek se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře.

LEDEN 2022

6. ledna 2022 se uskutečnila další online diskuze k tématu podpory dostupného bydlení. Tentokrát účastníci hledali odpověď na otázkou: „Co si představujete pod pojmem koordinační role kraje?“.

Probíhají intenzivní přípravy workshopového cyklu k využívání informací při rozhodování a plánování politik sociálního začleňování na krajské úrovni. Cyklus bude sestaven ze šesti tematických workshopů a bude určen všem, kdo se na sociálním začleňování podílejí – zástupcům krajů, obcí, poskytovatelů služeb, místních akčních skupin a všem dalším, které zajímá práce s informacemi v souvislosti se sociálním začleňováním.

PROSINEC 2021

7. a 17. prosince 2021 se uskutečnil workshop k problematice komunitní práce. Aktérům v územích jsme nabídli workshop opřený o praktické zkušenosti komunitní pracovnice a lektory Mgr. Ivety Kowolové z dlouhodobé realizace komunitní práce v Třinci na Borku. Prezentace z workshopu je k dispozici ZDE.

Zastupitelstvem Libereckého kraje byla schválena Strategie sociálního začleňování LK 2021+, na jejíž přípravě se členové projektového týmu intenzivně podíleli.

LISTIOPAD 2021

29. listopadu 2021 se online formou uskutečnilo již čtvrté setkání partnerů projektu. Tentokrát bylo pojato jako pracovní setkání s ústředním tématem „nároční životní situace dítěte ohroženého drop-outem ze vzdělávání v kontextu sociálních služeb“.

15. listopadu 2021 proběhl celodenní workshop k problematice plánování sociálních služeb. Akce proběhla hybridní formou – někteří účastníci byli přítomni v učebně Akademie veřejného investování MMR v Praze a někteří se k akci připojili online. Workshop byl zaměřen prakticky a vycházel ze zkušeností s komunitním plánováním lektorů Mgr. Martiny Macurové (ředitelky pobočky CpKP Střední Čechy) a Bc. Daniela Roseckého (ředitele pobočky CpKP Jižní Čechy). Prezentace lektorů, která celý workshop doprovázela je k dispozici ZDE.

2. listopadu 2021 se v návaznosti na proběhlý kulatý stůl na konferenci „S krajem z okraje“ uskutečnila online diskuze k tématu podpory dostupného bydlení. Diskuze skončila otázkou: „Co si představujete pod pojmem koordinační role kraje?“. Odpovědi na ní budou aktéři hledat v navazující již třetí diskuzí, která proběhne v lednu.

ŘÍJEN 2021

Novým partnerem projektu se stal Karlovarský kraj.

V říjnu vyšlo třetí číslo projektového newsletteru INISZ. Tento zpravodaj je pro nás platformou, pomocí které Vás každé tři měsíce informujeme o tom, co se aktuálně řeší v „Inovačním projektu“. Mimo to se Vám jeho prostřednictvím snažíme nabídnout zajímavosti celkově z dění na poli sociálního začleňování. Třetí číslo newsletteru INISZ je ke stažení zde a k jeho pravidelnému odběru do Vašich e-mailových schránek se můžete přihlásit vyplněním formuláře.

ZÁŘÍ 2021

29. září 2021 se uskutečnila první projektová konference s názvem „S krajem z okraje“ . Konference seznámila své účastníky s průběžnými výstupy projektu. Materiály z proběhlé akce jsou k dispozici ZDE.

15. září 2021 pod lektorským vedením Mgr. Eduarda Šišpely a Bc. Adama Pospíšila workshop k problematice mapování a budování sítí v oblasti bydlení s názvem “ Alternativy pro řešení sociálního bydlení na příkladu sociální realitní služby“. Prezentace z workshopu je k dalšímu možnému využití k dispozici ZDE.

SRPEN 2021

Probíhaly intenzivní přípravy konference „S krajem z okraje“ a dalších akcí, které se v rámci projektu uskutečnily po letní pauze.

ČERVENEC 2021

V červenci vyšlo druhé číslo projektového newsletteru INISZ. Tento zpravodaj je pro nás platformou, pomocí které Vás každé tři měsíce informujeme o tom, co se aktuálně řeší v „Inovačním projektu“. Mimo to se Vám jeho prostřednictvím snažíme nabídnout zajímavosti celkově z dění na poli sociálního začleňování. Druhé číslo newsletteru INISZ je ke stažení zde a k jeho pravidelnému odběru do Vašich e-mailových schránek se můžete přihlásit vyplněním formuláře.

ČERVEN 2021

Vydali jsme studii Přínosy sociálního bydlení pro obce.

28. června 2021 se uskutečnilo třetí setkání partnerů projektu. Již tradičně akce účastníkům poskytla vhled do vývoje spolupráce s jednotlivými partnery projektu, přičemž tentokrát byla tematicky zaměřena primárně na oblast bydlení. Dále akce nabídla prezentaci o činnosti Platformy dostupného bydlení Královéhradeckého kraje; prezentaci kvantitativního sběru dat z oblasti  bydlení, který byl na úrovni obcí realizován na podzim loňského roku v Libereckém kraji a v neposlední řadě představila probíhající výkup bytů v Chomutově. Diskuzní část setkání byla věnovaná otázce spekulantství v oblasti bydlení. Veškeré materiály z proběhlé akce jsou k dispozici ZDE.

15. června 2021 proběhl online seminář k tématu sociálního podnikání. Během dopolední úvodní prezentace byli účastníci krátce seznámeni se základními oblastmi, v rámci kterých infrastruktura pro sociální podniky vzniká, byly zmíněny nové trendy i příklady dobré praxe. Lektorka se zaměřila zejména na: definice a právní rámec, financování, přístup na trhy (veřejné zakázky), podporu sociálního podnikání, vzdělávání a výzkum. Lektorčina prezentace je k dispozici ZDE. Následovaly tři prezentace, jejichž cílem bylo účastníky seznámit s podporou sociálního podnikání v jednotlivých krajích. V této části semináře vystoupila Ing. Jana Smetanová z Královéhradeckého kraje, Bc. Tereza Dostálová z Pardubického kraje a Ing. Michaela Novotná z Jihočeského kraje, které se s účastníky podělily o své zkušenosti i plány. Před závěrečnou diskuzí vystoupila Mgr. Terézia Nežiková, vedoucí projektů sociálního podnikání MPSV ČR, aby účastníkům podala základní informace o plánované podpoře sociálního podnikání.

KVĚTEN 2021

19. května 2021 proběhl pod lektorským vedením Mgr. Zuzany Stankové, Ph.D. online workshop „Identifikace a analýza problémů, jejich příčin a s tím souvisejících potřeb“. Workshop seznámil účastníky s nástroji analýzy a identifikace problému. Formou interaktivních metod účastníci diskutovali, jaké všechny indikátory/identifikátory je možné v analýze sledovat a jakými kroky se při tvorbě analýzy postupuje. Během workshopu bylo představeno využití analýzy rizik a zdrojů. Závěrem proběhla diskuze nad tvorbou strategie dosahování potřebných změn k řešení potřeb vytyčených analýzou. Prezentace z workshopu je k dalšímu možnému využití dostupná ZDE.

4. května 2021 proběhlo další jednání Pracovní skupiny Sociální začleňování a zaměstnanost působící při Regionální stálé konferenci Libereckého kraje. Tématem probíraným v souvislosti s přípravou Strategie sociálního začleňování LK 2021+ byla tentokrát bezpečnost.

DUBEN 2021

V dubnu vyšlo první číslo projektového newsletteru. Tento zpravodaj je pro nás platformou, pomocí které Vás budeme každé tři měsíce informovat o tom, co se aktuálně řeší v „Inovačním projektu“. Mimo to se Vám budeme jeho prostřednictvím snažit nabídnout zajímavosti celkově z dění na poli sociálního začleňování. K odběru projektového newsletteru do Vašich e-mailových schránek se můžete přihlásit vyplněním formuláře.

V současné době chystáme ve spolupráci s Ostravskou univerzitou workshop na téma identifikace a analýza problémů, jejich příčin a s tím souvisejících potřeb. Dále připravujeme seminář k tématu sociálního podnikání v souvislosti s nastavením infrastruktury sociálních inovací, který bude lektorovat ekonomka Daniela Bednáriková. V neposlední řadě se můžete těšit také na workshop, který připravujeme společně s Centrem pro komunitní práci, k tématu identifikace a analýza problémů při mapování a budování sítí, přičemž se zaměříme na konkrétní příklady z praxe. Bližší informace o všech plánovaných akcích a o možnosti zaregistrovat se na ně obdržíte e-mailem.

Stále máte možnost přihlásit se do systému AGIS, který momentálně běží ve své testovací verzi, a připomínkovat jeho zpracování. Přihlašovací údaje jsou:

  • Stable URL:                 https://osz.smsdata.cz
  • Přihlašovací jméno: AGIS-OSZ
  • Heslo:                          2021_SMSdata

V případě, že budete mít k systému jakékoli dotazy, připomínky či nápady jak jej vylepšit, neváhejte se nám prostřednictvím e-mailu ozvat.

6. dubna 2021 se stejně jako každý měsíc sešla Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost působící při stálé konferenci Libereckého kraje. Jedním z témat tohoto setkání, bylo vzdělávání jako další z kapitol připravované Strategie sociálního začleňování LK 2021+.

BŘEZEN 2021

24. března 2021 proběhlo druhé setkání partnerů projektu. S ohledem na vývoj epidemiologické situace se i tato akce uskutečnila online. Kromě toho, že byl v rámci programu účastníkům popsán vývoj jednotlivých projektových aktivit, k setkání byli přizváni také hosté z projektu BRIZOLIT, kteří představili výsledky své analýzy „obchodu s chudobou“ a společně s týmem, který se v našem projektu zabývá kvalitativními daty, představili další možnosti sekundární analýzy dat. Veškeré materiály ze setkání jsou k dispozici ZDE a nahrávka proběhlého setkání ke zhlédnutí ZDE.

2. března 2021 proběhlo další z pravidelných setkání Pracovní skupiny Sociální začleňování a zaměstnanost působící v rámci Regionální stálé konference Libereckého kraje. Hlavním tématem, které na této platformě otevřel projektový tým, bylo téma dluhů jako další z kapitol chystané Strategie sociálního začleňování LK 2021+.

ÚNOR 2021

V únoru proběhlo setkání členů projektového týmu s panem náměstkem pro sociální věci Ivem Slavotínkem, na němž bylo potvrzeno pokračování spolupráce mezi Agenturou a Olomouckým krajem započaté na základě memoranda o spolupráci z roku 2019. Krajská rada deklarovala svůj zájem o sociální začleňování i prostřednictvím programového prohlášení, na které v rámci společných aktivit navážeme.

16. a 18. února 2021 proběhl pod lektorským vedením PhDr. Miloslava Macely seminář na téma „Oprávnění a povinnosti aktérů mezioborové spolupráce v oblasti sociálního začleňování“. Prezentace ze semináře je k dalšímu možnému využití k dispozici ZDE.

2. února 2021 proběhlo další zasedání Pracovní skupiny Sociální začleňování a zaměstnanost působící v rámci Regionální stálé konference Libereckého kraje. Projektová konzultantka pro spolupráci s Libereckým krajem na tomto setkání facilitovala diskuzi týkající se krajských potřeb v tematické oblasti sociální bydlení. Na základě výstupů z debaty a dalších vstupních analytických podkladů připravujeme k připomínkování aktérům první verzi kapitoly bydlení (Strategie sociálního začleňování LK 2021+), ve které konkretizujeme cílové skupiny a navrhujeme základní opatření prevence ztráty bydlení a podpory bydlení pro osoby žijící v sociálním vyloučení a sociálním vyloučením ohrožené na celokrajské úrovni.

LEDEN 2021

Připravujeme podklady na zasedání Pracovní skupiny Sociální začleňování a zaměstnanost působící v rámci Regionální stálé konference Libereckého kraje, které se uskuteční 2. února 2021. Na tomto setkání budou v rámci práce na Strategii sociálního začleňování Libereckého kraje projektovým týmem konkretizovány cílové skupiny v kontextu řešení v oblasti sociálního bydlení, identifikovány klíčové problémové okruhy v sociálním bydlení a proběhne diskuze k návrhům opatření.

Do 27. ledna 2021 probíhá ZDE závazná registrace na konkrétní termín online semináře na téma „Oprávnění a povinnosti aktérů mezioborové spolupráce v oblasti sociálního začleňování“, který proběhne v úterý 16. února 2021 a ve čtvrtek 18. února 2021.

Do 15. ledna 2021 probíhá ZDE před-registrace na online seminář na téma „Oprávnění a povinnosti aktérů mezioborové spolupráce v oblasti sociálního začleňování“. Po ukončení registrace bude stanoven počet termínů a přesná data konání.

Byla ustanovena redakční rada projektového newsletteru, který začne s tříměsíční periodicitou vycházet v únoru 2021. Bude rozesílán prostřednictvím e-mailu a zároveň budou všechna jeho čísla dostupná na této webové stránce.

PROSINEC 2020

Bylo vyhodnoceno dotazníkové šetření ke vzdělávacím akcím, síťování a sdílení v rámci projektu. V návaznosti na to započaly práce na přípravě projektového newsletteru a prvního semináře na téma „Oprávnění a povinnosti aktérů mezioborové spolupráce v oblasti sociálního začleňování“, který se v rámci Inovačního projektu uskuteční. Seminář proběhne v únoru v online podobě a jeho lektorem bude PhDr. Miloslav Macela. Bližší informace o lektorovi naleznete ZDE. Konkrétní informace k semináři včetně termínu konání budou upřesněny v průběhu ledna 2021.

8. prosince 2020 proběhlo zasedání Pracovní skupiny Sociální začleňování a zaměstnanost působící v rámci Regionální stálé konference Libereckého kraje. Projektový tým zde představil podklady k analytické části Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje. Prezentace projektového týmu je dostupná ZDE.

2. prosince 2020 proběhla schůzka členů projektového týmu a zástupců Technické univerzity v Liberci v souvislosti s možnostmi spolupráce inovačního projektu a projektu „Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+“.

LISTOPAD 2020

27. listopadu 2020 bylo ukončeno dotazníkové šetření ke vzdělávacím akcím, síťování a sdílení v rámci projektu.

9. listopadu 2020 byl rozdistribuován dotazník jednotlivým členům sítě. Informace, které sběrem odpovědí získáme, budou sloužit k vhodnému nastavení vzdělávacích akcí, síťování a sdílení v rámci projektu. Dotazník je do 27. listopadu 2020 dostupný k vyplnění ZDE. Dokument stručně představující projekt (k možnému rozeslání spolu s dotazníkem) je k dispozici ZDE.

9. listopadu 2020 proběhla individuální koordinační schůzka zástupce Chomutova se zástupci projektového týmu a RCZ. Zápis je dostupný ZDE.

5. listopadu 2020 proběhla individuální schůzka zástupců Olomouckého kraje se zástupci projektového týmu a RCV. Výstupem této schůzky jsou dva zápisy – podrobnější, který je dostupný ZDE a stručnější, doplněný o informace o projektu (připravený k předložení komisi pro strukturálně znevýhodněné oblasti a panu náměstkovi pro sociální věci). Ten je dostupný ZDE.

3. listopadu 2020 proběhla individuální schůzka zástupce Libereckého kraje se zástupci projektového týmu a RCS. Zápis je dostupný ZDE.

2. listopadu 2020 nastoupil na pozici metodika-stratéga Ing. Pavel Vermach, Ph.D., který bude mít v projektu na starosti spolupráci s Chomutovem.

ŘÍJEN 2020

19. října 2020 proběhlo online formou první setkání partnerů projektu, jehož dopolední část byla věnována představení projektu včetně představení systému AGIS a představení jednotlivých partnerů projektu. Kompletní prezentace z dopolední části setkání je dostupná ZDE. Odpolední část byla věnována interní diskuzi mezi členy projektového týmu a partnery projektu. V rámci toho byly vyjasňovány nejasnosti související obecně s projektem, byl věnován prostor otázce největších problémů, s nimiž se partneři potýkají při práci s daty a v souvislosti s tím i největším potřebám partnerů. Dalšími tématy diskuze byly projektové vzdělávací akce úzce související se sdílením a síťováním v rámci projektu. V souvislosti s tím byl následně připraven dotazník určený jednotlivým členům sítě. Zápis z odpolední diskuze je dostupný ZDE.