Inovativní metodiku Dobrý začátek představila Agentura v Kadani

||Inovativní metodiku Dobrý začátek představila Agentura v Kadani

Inovativní metodiku Dobrý začátek představila Agentura v Kadani

2020-02-27T08:50:28+02:0027 Únor, 2020|Aktuality|
Metodiku Dobrý začátek představil na odborném workshopu organizovaném Agenturou pro sociální začleňování v Kadani lektor Petr Havlíček z organizace ScholaEmpirica. Účastnice z řad předškolního vzdělávání, města Kadaň a neziskových organizací se seznámily jak s metodikou a pomůckami, tak s obecným přístupem k dětem, který metoda přináší.

„Chtěli jsme reagovat na potřeby pracovnic předškolního vzdělávání, které projevily zájem o oblast rozvoje sociálních a emocionálních kompetencí malých dětí. Tomu metodika Dobrý začátek velmi dobře odpovídá,“ uvedla Michaela Valášková lokální koordinátorka vzdělávání Agentury.

Tato metodika pro předškolní vzdělávání v mateřských školách či neformálních předškolních zařízení nabízí soubor metod a aktivit, které učiteli pomáhají v nesnadných výchovných situacích a vedou k dlouhodobé změně vzorců chování u dětí, tak i prostor pro reflexi a dialog pedagogů o zažitých postupech a vnímání hodnot. Ujasnění těchto východisek přináší změnu v jednání a působení pedagoga a vede k zásadním změnám v kvalitě vzdělávání. Metodika byla na konci ledna oceněna cenou Eduína za inovace ve vzdělávání. Schola Empirica se zlepšování kvality předškolního vzdělávání věnuje dlouhodobě, a to zejména prostřednictvím dialogu s pedagogy a přenosem ověřených postupů ze zahraničí.

„Z reakcí účastnic víme, že si, díky reflexi komunikace s žáky během semináře, rozšířily spektrum praktik, které chtějí využívat při vzdělávání v MŠ,“ doplnila Michaela Valášková.
Metodika je určena všem dětem bez rozdílu, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede děti ke spolupráci a pomáhají u dětí s potížemi v chování. Dobrý začátek tak představuje vhodný nástroj pro práci s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí.

„Účastnice workshopu velmi ocenily nejrůznější pomůcky, jako jsou emoční karty a plyšoví maňásci ve zvířecí podobě želvy a medvěda, ale obecně celou novou metodu a praktické příklady pro svou každodenní činnost. Těšíme se, že podobný workshop budeme moci v dohledné době opakovat pro další pedagogy,“ uzavřela Michaela Valášková.