Komunitní práce žije i v době pandemie. Třinecké ženy ušily více než 3 000 roušek

|Komunitní práce žije i v době pandemie. Třinecké ženy ušily více než 3 000 roušek
Komunitní práce žije i v době pandemie. Třinecké ženy ušily více než 3 000 roušek2020-11-26T11:00:26+01:00

 

Koronavirová pandemie ochromila život v celé zemi. Komunitní pracovníci ovšem v terénu pomáhají i nadále – aktivizují místní prostřednictvím telefonické nebo online komunikace a snaží se zajistit přístup k ochranným pomůckám, dezinfekčním prostředkům, nebo například technice a internetovému připojení. Některé aktivní komunity také pomáhají v této mimořádné situaci zásobovat ručně ušitými rouškami sociální služby a nemocnice.

ilustarční fotografie - škola

Agentura pro sociální začleňování společně s Centrem metodické podpory komunitní práce Moravskoslezského kraje zmapovala současnou praxi komunitní sociální práce v 11 organizacích z celé ČR. „Například v komunitě Borek v Třinci se v probíhající pandemii COVID-19 podařilo aktivizovat skupinu žen, které šily roušky. Získaly dárce, kteří zapůjčili a darovali šicí stroje a materiál, aby mohly pomoci místní nemocnici a sociálním službám. Během první vlny ušily více než 3000 roušek a ve své činnosti nadále pokračují,“ říká Zuzana Stanková, která komunitní práci v Moravskoslezském kraji dlouhodobě metodicky podporuje.

Vlivem pandemie se mění potřeby komunit. Rodiny i jednotlivci řeší zajištění dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek, distanční výuku dětí, zjišťují informace o situaci a opatřeních vydaných vládou ČR, potřebují pomoc se zajištěním přístupu k internetu a techniky v domácnosti, placením nájemného a zajištěním potravin.

Pandemie proměnila komunitní práci

Podle komunitních pracovníků se vzhledem k omezení přímého kontaktu proměnila i komunitní práce jako taková. Někteří z nich tráví více času v terénu podporou hygienických opatření a mapováním situace, jiní se zaměřují na podporu rodin ve vzdělávání dětí. Stále je potřeba zapojovat co nejvíce institucí a organizací přímo v jednotlivých městech.

Z našeho šetření vyplynulo, že komunitní pracovníci našli velmi rychle způsoby, jak zůstat s komunitami v kontaktu. Pomáhají více na dálku – kontaktují terén zejména telefonicky, případně online,“ dodává Michal Kandler z Agentury pro sociální začleňování.

I přesto, že se komunitní pracovníci musí flexibilně přizpůsobovat opatřením a stávající zdravotní i společenské situaci, může doba přinášet také nové výzvy pro rozvoj komunitní práce ve schopnosti flexibility a improvizace, v aktuální reakci na změny ve společnosti a v potřebách spolupracujících komunit, ve využívání zdrojů, mezilidských vztahů a vzájemné solidarity.

 

V rámci Centra metodické podpory bude zpracován manuál doporučení pro komunitní práci v době pandemie.

Podrobnou Zprávu o realizaci komunitní práce v nouzovém stavu – COVID 2020 najdete na odkazu: www.socialni-zaclenovani.cz/dokument/zprava-o-realizaci-komunitni-prace-v-nouzovem-stavu-covid-2020/